De weg naar verandering: Verduurzaming van het voedselsysteem

Samenwerking in de voedselketen

Elke dag zijn over de hele wereld miljarden mensen aan het werk ons eten op tafel te krijgen. Wetenschappers, producenten, inkopers, verwerkers, winkeliers en zelfs consumenten: ze zorgen er allemaal samen voor dat er genoeg gezond voedsel is. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Hoe dat voedsel op ons bord komt, is een verhaal van samenwerking. Een verhaal van grote triomfen, maar ook van uitdagingen. In de twintigste eeuw is de productiviteit van de landbouw wereldwijd toegenomen. Samen hebben we een systeem gebouwd dat meer voedsel dan ooit kon produceren en meer mensen dan ooit kon voeden. Maar veel van de successen werden duur betaald: bodemverarming, afname van de biodiversiteit, klimaatverandering. Omdat de bevolking blijft groeien en de vraag naar voedsel blijft toenemen, moeten we het anders doen - bij elke stap in de voedselketen.


De video “De weg naar verandering” volgt de schakels in deze wereldwijde keten en verbindt zeven mensen die voor deze gemeenschappelijke uitdagingen staan. Waar ze ook zijn – in een Chinees laboratorium, een pakhuis in Brazilië, een Nieuw-Zeelandse melkveehouderij of een Londense supermarkt – onze hoofdrolspelers hebben veel gemeen: ze geloven in samenwerking, in het bundelen van krachten om problemen op te lossen en kansen te creëren. Allemaal innoveren ze. Ze reageren op de verschuivende behoeften van consumenten en omarmen nieuwe technologieën. Ze gebruiken data om slimmer te werken, hun resultaten te verbeteren en daarbij binnen de grenzen te blijven van wat onze planeet aankan.

“De weg naar verandering” is niet alleen hun verhaal. Het is ook het onze. De Rabobank is er bij elke stap in de keten en biedt zijn netwerken, kennis en financiering aan voor een snellere transitie naar een ecologisch en economisch duurzaam mondiaal voedselsysteem. Om tot een betere wereld te komen, moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen: boeren, overheden, wetenschappers, ondernemers, consumenten en bankiers. Als we elkaar steunen, kunnen we elke uitdaging aan.