Te droog? California gaat slim om met schaars water

Moderne irrigatietechniek in Californische landbouw

De droogte die al een tijdje aanhoudt zorgt voor onrust bij akkerbouwers. Boeren in Californië zijn ervaringsdeskundigen, want die staat wordt vaak geteisterd door droogte. Maar met nieuwe, hightech irrigatietechnieken houden zij het land in leven.

In onze serie verhalen over veranderend watergebruik in de wereldwijde landbouw, kijken we dit keer naar nieuwe irrigatietechnieken in de Californische landbouw. We spraken hierover met Mike Wade, algemeen directeur van de California Farm Water Coalition, een organisatie die aandacht vraagt voor waterproblematiek in de landbouw.

Welke irrigatietechnieken gebruiken Californische boeren om het beschikbare water zo goed mogelijk te gebruiken?

Mike Wade: “De hoeveelheid water die de landbouwsector in Californië gebruikt, is de afgelopen vijftig jaar min of meer hetzelfde gebleven. Toch is de gewasopbrengst met 43 procent toegenomen. Dit is te danken aan een efficiëntere manier van irrigeren, beter beheer en ook betere gewassoorten.

Het kost zo’n 2000 tot 2400 euro per hectare om een efficiënt irrigatiesysteem te implementeren. Voor veel boeren waren die kosten tot nu toe te hoog om een irrigatiesysteem te kunnen aanschaffen voor laagwaardige jaargewassen. Dankzij GPS kunnen boeren nu wel investeren in ondergrondse druppelirrigatie voor gewassen als tomaten, meloenen en mais. Voorheen was er namelijk altijd het gevaar dat de ondergrondse irrigatieleidingen van dit systeem per ongeluk uit de grond getrokken worden als je met de tractor het land op gaat. Omdat tractoren en plantmachines nu met GPS aangestuurd kunnen worden, kun je ze heel precies en veilig tussen de leidingen door navigeren.

Perfect identieke gewassen

Wat maakt nieuwe irrigatiesystemen zo efficiënt?

“Vroeger werd het water via groeven langs de plantbedden verspreid. Moderne irrigatiesystemen bestaan uit buizen met kleine spuiters die zijn ingegraven in de plantbedden, die onder het hele veld dezelfde hoeveelheid water verspreiden. Zo krijg je perfect identieke gewassen. En omdat het water de gewassen heel gericht bereikt, is er veel minder onkruidvorming. Daardoor hoef je het land minder te bewerken en heb je minder pesticiden nodig.”

“Mensen denken vaak dat efficiënt irrigeren betekent dat je minder water gebruikt om een gewas te laten groeien. Dat is niet zo; vaak gaat het om dezelfde hoeveelheid water, soms zelfs om meer water, bijvoorbeeld omdat er wordt gewerkt met gewassoorten die harder groeien, waardoor ze meer water nodig hebben. Daar staat tegenover dat de productie stijgt, evenals de kwaliteit; zo haalt de boer dus wel degelijk meer rendement uit zijn investering.”

“Irrigatie kan straks centraal aangestuurd worden”

- Mike Wade, California Farm Water Coalition

Zijn er, naast GPS, nog meer technologische verbeteringen die we de komende jaren op het land zullen zien?

“We zien dat automatiserings- en irrigatiesystemen steeds meer op districtsniveau zullen worden aangestuurd in plaats van op de boerderij. Dankzij computertechnologie, besturingssystemen die werken op zonne-energie en automatisch bedienbare sluizen in kanalen, kunnen heel veel activiteiten in de toekomst centraal geregeld worden. Dit vergroot de efficiëntie.”

Is het denkbaar dat dit soort technologieën goedkoper en breder beschikbaar worden, bijvoorbeeld in het zuidelijk halfrond?

“Ik geloof dat er verandering nodig is, want we moeten een manier vinden om de groeiende wereldbevolking te voeden. De overgang van traditionele oppervlakte-irrigatie naar elektrisch aangestuurde druppel- en micro-irrigatie vereist een grote investering, maar ik denk dat het wereldwijd veel kan opleveren en misschien ook wel nodig is.”