Actiegroep heeft buik vol van voedselverspilling

De Engelse organisatie Feedback wil niets liever dan het wereldwijde voedselsysteem veranderen. Dit doet zij door onvermoeibaar campagne te voeren en het bewustzijn rondom voeding en voedselverspilling te vergroten.

Dit is een geüpdatete versie van het artikel van 8 maart 2018.

Sinds 2009 is het in Engeland opgerichte Feedback bezig om wereldwijd de bewustwording rondom voedselverspilling te vergroten. Na jaren van succesvolle, spraakmakende campagnes die het onderwerp onder de aandacht van het publiek brachten – en die oprichter Tristram Stuart een rolmodel voor de strijd tegen voedselverspilling maakten – verlegt de organisatie nu haar focus.

“Dit jaar lanceren we onze nieuwe strategie, waarin we voedselverspilling als een belangrijk symptoom zien van wat er allemaal mis is binnen ons voedselsysteem”, vertelt uitvoerend directeur Carina Millstone. “Het dilemma is dat we aan de ene kant onze planeet overvragen als het om voedselproductie gaat, terwijl we aan de andere kant geconfronteerd worden met een groeiende vraag naar voedsel: de wereldbevolking groeit en ieder mens heeft recht op eerlijke toegang tot voedsel.”

“We overvragen onze planeet, terwijl de vraag naar voedsel groeit.”

- Carina Millstone, uitvoerend directeur Feedback

Volgens Millstone ontstaat verspilling in de gehele bevoorradingsketen om verschillende redenen. Het primaire probleem is echter dat we ons voedsel onderwaarderen en dat we de hoge milieukosten van overproductie en verspilling negeren.

Gered van de ploeg

Goed nieuws aan het voedselverspillingsfront

Millstone: “Sinds we onze campagnes startten, is voedselverspilling op de kaart komen te staan als een belangrijk onderwerp dat aangepakt wordt door zowel burgers als bedrijven. Supermarkten zijn begonnen met het registreren en rapporteren van hun verspilling en bijna alle detailhandelaren sloten herdistributieovereenkomsten om te verzekeren dat overgebleven voedsel hongerige monden voedt in plaats van de afvalberg. Volgens de laatste cijfers van het Waste and Resources Action Programme is voedselverspilling in Engelse huishoudens tussen 2007 en 2012 met maar liefst twaalf procent gedaald.

“De Engelse Tesco’s willen de helft minder voedselverspilling”

- Carina Millstone, uitvoerend directeur Feedback

Supermarkten gedwongen tot actie

Een campagne van Feedback in Frankrijk had in 2016 invloed op de ontwikkeling van een nieuwe wetgeving: Franse supermarkten mochten onverkocht voedsel niet meer weggooien of vernietigen. Een ander succes van de organisatie is het besluit van de Engelse supermarktketen Tesco’s om samen met een aantal topleveranciers voedselverspilling in de toeleveringsketen met de helft te verminderen. Deze ontwikkeling kwam op gang na jarenlange inmenging van Feedback.

“Recentelijk kondigde de Eurocommissaris van landbouw aan dat hij wetgeving wil invoeren om oneerlijke handelspraktijken te bestrijden. Dit zou een significante stap zijn richting het reduceren van voedselverspilling in de wereldwijde toeleveringsketens. We weten immers dat machtsongelijkheid in de toeleveringsketen vaak leidt tot verspilling op de boerderijen van kleinere producenten”, aldus Millstone.

"We willen minder afhankelijk worden van voedergewassen”

- Carina Millstone, uitvoerend directeur Feedback

Campagne voor The Pig Idea

Het grotere geheel

“We hebben nog veel werk te verrichten. We kijken nu naar het grotere geheel. Dat houdt nog steeds in dat we verspilling tegengaan, maar ook dat we manieren vinden om meer circulaire, minder verkwistende voedselproductie aan te moedigen in de gehele leveringsketen. We intensiveren onze campagne ‘The Pig Idea’ bijvoorbeeld. Deze campagne spoort mensen aan om het voedsel dat niet meer geschikt is voor menselijke consumptie aan varkens en kippen te geven. Op die manier gaan we productief met afval om en worden we minder afhankelijk van voedergewassen. Zo kunnen we hopelijk land en middelen sparen; een derde van de huidige gewassen dient momenteel als voeding voor de dieren in plaats van voor mensen. We hopen ook dat voedsel dat anders weggegooid zou worden gebruikt wordt om meer dieren in kwekerijen, zoals vissen, te voeden.

“We hebben een wereldwijd voedselsysteem. Om voedselverspilling voor 2030 te halveren, op de manier zoals die is vastgelegd in de UN Sustainable Development Goal, zal er coördinatie moeten plaatsvinden tussen burgers, acties door wereldwijde bedrijven en overheidsregulatie.”