Banking for Food: knokken voor goudeerlijke voedselketen

Als mensen niet kunnen voorzien in hun eerste levensbehoefte, voedsel, raken ze “op drift” en gaan ze op zoek naar een beter heenkomen. Als er lokaal wél voldoende voedsel voorhanden is, kunnen volksverhuizingen (of erger) voorkomen worden. Maar hoe garanderen we de stabiliteit van voedselketens, van boer tot bord, zonder dat de aarde wordt uitgeput? En welke rol vervult de Rabobank daarin? Gilles Boumeester, Head of Food & Agri Business Research, geeft zijn visie.

”Als er iets in de keten veranderd moet worden, zijn we dan bereid daarvoor te betalen?”

- Gilles Boumeester, Rabobank