Banking for Food: hoe kunnen we meer voedsel produceren?

Hoe kunnen we in 2050 60% meer voedsel produceren dan nu, zonder de aarde uit te putten? Wat moeten we daar nu al voor doen?

“Als we nu geen stappen zetten, heeft dat impact op ieders leven”