Food Forward: jonge boeren gezocht!

Recente cijfers wijzen uit dat onze toekomstige voedselproductie gedragen wordt door de schouders van een continu krimpend aantal jonge boeren. Iris Bouwers (25), mede-eigenaar van een boerenbedrijf in Drenthe, beschrijft de uitdagingen waar de nieuwe lichting boeren mee geconfronteerd wordt en schetst de steun die overheden, banken en consumenten hen kunnen bieden.

“Ben ik wel capabel om in de toekomst boer in Nederland te zijn?”

- Iris Bouwers, Vicevoorzitter Europese Raad van Jonge Boeren