Financiering voor Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Rabobank helpt huiseigenaren verslechterde fundering aanpakken

De Rabobank heeft het voortouw genomen bij het structureren van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF). Met een eerste financieringsproduct van twintig miljoen euro kunnen nu grote stappen gezet worden bij het opstarten van de FDF-activiteiten.

Het fonds stelt woningeigenaren in staat een lening af te sluiten om funderingsherstel te financieren. Zij beschikken meestal niet over de financiële middelen om rotte fundering – of de daarbij komende problemen zoals scheuren in muren – onder handen te nemen.

Onveilige leefomstandigheden

De schatting is dat 35.000 woningen op de korte termijn, binnen nu en vijftien jaar, geconfronteerd zullen worden met funderingsproblemen. Voor de langere termijn lopen ongeveer een miljoen Nederlandse huishoudens het risico te maken te krijgen met funderingsproblemen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) raamt in haar rapport ‘Dalende bodems, stijgende kosten’ de kosten voor funderingsherstel tot 2050 op minimaal 16 miljard euro. Veel geld, maar een noodzakelijke investering. Funderingsproblemen die niet worden aangepakt leiden namelijk vaak tot onveilige leefomstandigheden, waardeverlies op de woning en verslechterde onderpandvoorwaarden voor hypotheekverstrekkers.

Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor particuliere woningbezitters en hypotheekverstrekkers om reparaties te financieren behoorlijk beperkt door de strenge regels rondom hypotheekuitbreiding. En aangezien de meeste funderingen worden gedeeld door meerdere huiseigenaren, hoeft er maar één eigenaar te zijn die geen geld in het laatje kan brengen en de renovatie van een heel blok komt stil te liggen.

Financiering voor alle huishoudens

Om bovengenoemde problemen aan te pakken, werd het FDF in het leven geroepen. De non-profitorganisatie biedt een duurzame oplossing voor huiseigenaren met onvoldoende toegang tot financiering voor het herstelwerk van versleten funderingen. Het fonds kent een gesubsidieerde leenconstructie, waarmee de kosten voor huiseigenaren binnen het maximaal toegestane percentage van hun beschikbare inkomen blijven.

Daarnaast heeft de overheid met de ‘Tijdelijke regeling hypothecair krediet’ de wetten voor het verlenen van hypothecair krediet versoepeld. Zo is het FDF ook in staat om financiering te verstrekken aan huishoudens die het wat minder breed hebben.

Gedeelde ambitie

Meerdere partijen, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, gemeenten, de overheid en het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), steunen het FDF. De Rabobank was een van de grootste hypotheekverstrekkers, maar bemoeide zich de afgelopen drie jaar ook actief met het opzetten en structureren van het fonds. De bank is er immers ook bij gebaat om verdere groei van het fonds mogelijk te maken, omdat de visie van het FDF perfect aansluit op Rabobanks strategie: het verduurzamen van Nederlands vastgoed als onderdeel van het grotere ideaal ‘Growing a better world together’.

Het FDF streeft ernaar om uiteindelijk tweeduizend leningen te verstrekken, voor een totaalbedrag van honderd miljoen euro. De financieringsoplossing van de Rabobank, van twintig miljoen, is een belangrijke eerste stap bij het realiseren van die ambitie.