De duurzame financiering van een circulaire koploper

De transformatie van Nederland naar een circulaire economie heeft voorlopers nodig die investeren in verduurzaming. Zoals AVR, dat kan blijven innoveren dankzij een duurzame syndicaatslening die Rabobank recent heeft gearrangeerd voor de afvalverwerker.

AVR-Afvalverwerking investeert jaarlijks tientallen miljoenen euro’s om stappen te zetten naar een hoogwaardiger hergebruik van afvalstoffen. Onlangs heeft het die investeringsruimte weer voor jaren zeker gesteld met de herfinanciering van een kredietfaciliteit. Daarvoor werd een syndicaatslening verstrekt door een vijftal banken onder leiding van Rabobank, aangevuld met een private placement.


Het bijzondere aan die syndicaatslening: AVR heeft duurzame targets verbonden aan het kredietarrangement met de banken. Het krijgt een korting op de rente als het erin slaagt deze targets te halen. “Wij waren nog niet zo bekend met het fenomeen van een sustainable revolving credit facility. Met onze activiteiten maken we deel uit van de circulaire economie, waarbij we continu op zoek zijn naar mogelijkheden om het circulaire karakter van onze onderneming verder uit te bouwen,” zegt AVR-CFO Rob de Fluiter Balledux. “Deze ‘groene’ financieringsfaciliteit geeft aan dat onze banken onderkennen dat wij vervolgstappen zetten op circulair gebied en biedt AVR daarmee een extra mogelijkheid om de buitenwereld te laten zien wat die ontwikkelingen behelzen.”

Gedurende de vijfjarige looptijd van de faciliteit zal AVR, om de korting te realiseren, slagen gaan maken in het afvangen van CO2, het vergroten van de hoeveelheid plastic die het scheidt en het terugdringen van het ziekteverzuim van zijn werknemers. Het zijn targets die AVR zelf heeft geselecteerd, mede op basis van interne kpi’s op het gebied van Corporate Social Responsibility (CSR) en Environmental, Social and Governance (ESG). De targets worden per jaar vastgesteld, met voor elk jaar een vereiste verbetering. Kees de Winter, Treasurer van AVR: “Vanzelfsprekend zijn we kritisch uitgedaagd door de banken op de vraag hoe scherp we onze doelen hebben gesteld. Daarbij moesten de doelen ook passen bij het soort bedrijf dat we zijn en de projecten die we ontwikkelen. De targets zijn daar, met andere woorden, een logisch verlengstuk van.”


Sustainability uitdragen

Het voordeel van dit nieuwe type lening schuilt niet zozeer in het rentevoordeel zelf, zegt Juliëtte Stevenaar, DCM Loan Syndication bij Rabobank, de bank die als coördinator van de syndicaatslening AVR adviseerde over de duurzame financiering. “Dat gaat om enkele basispunten. Maar door het opnemen van duurzaamheidscriteria in de financiering kun je uitdragen naar de buitenwereld - maar zeker ook binnen je organisatie - dat je CSR en ESG als organisatie hoog in het vaandel hebt staan. Je dwingt jezelf erover te rapporteren naar externe stakeholders.”

Hoogwaardig hergebruik

AVR is als grootste afvalverwerker van Nederland verantwoordelijk voor reststromen, materialen die we voorheen beschouwden als waardeloos vuil. Niet direct een onderneming in een sector die je, pakweg twintig jaar geleden, zou associëren met duurzaamheid. Maar dat is veranderd. Afval kreeg meerwaarde en die waarde blijft groeien. De verbrandingsinstallaties van AVR in Rozenburg en Duiven wekken 8,5 petajoule aan duurzame energie op en leveren steeds efficiënter warmte, stoom en elektriciteit, voldoende om ruim 160.000 huishoudens te voorzien van elektriciteit en warmte in Rotterdam en Westervoort/Arnhem.


Carbon Usage

Maar AVR blijft investeren om nog meer uit afval te halen. De CO2 die de centrales uitstoten, wordt binnenkort afgevangen en geleverd aan de glastuinbouw – in een hoeveelheid die onderwerp is van de targets in de leningdocumentatie. De Fluiter Balledux: “In plaats van de CO2 op te slaan in de bodem, het zogeheten carbon capture storage, gaan we de CO2 gebruiken: carbon capture usage. Dit zal op termijn, zo verwachten wij, een serieuze vlucht gaan nemen. Maar op dit moment is het een investering met een lange terugverdientijd.” Een ander onderdeel van de sustainable targets in de syndicaatslening is het scheiden van kunststoffen. Daarvoor heeft AVR onlangs een eerste state of the art lijn in gebruik genomen in Rozenburg, maar het wil de capaciteit medio 2019 al verdubbeld hebben. “Behalve dat we zo duurzaam mogelijk bezig zijn met energy from waste, breiden we op deze wijze ook onze propositie uit in afval als grondstof.”

Schot in de roos

Het zijn ambitieuze investeringen die pas op termijn rendement zullen opleveren. “Wat dat betreft zal een bank daar ook vertrouwen in moeten hebben. En het fijne van Rabobank is dat de mensen onze sector heel goed kennen,” zegt AVR-Treasurer De Winter. “Ze weten wat er speelt, kennen onze uitdagingen en zijn gericht op het opbouwen van een langetermijnrelatie. Mede daardoor kwam Rabobank met oplossingen die echt een schot in de roos waren. Wat mij betreft hebben ze zich zowel als team als op de inhoud onderscheiden.”

“Misschien wordt duurzame financiering de standaard”

- Bas Bakker, Wholesale Sector & Team Head

Leningen verduurzamen

Volgens Stevenaar neemt de belangstelling voor het ‘verduurzamen’ van leningen in de markt flink toe. “Niet alleen bij ondernemingen als AVR, dat duurzaamheid in de genen heeft zitten. Negen van de tien partijen die we spreken, denken erover na, al zal wellicht niet elke onderneming de aanknopingspunten vinden om intern targets te formuleren op het gebied van duurzaamheid. Ook beleggers zien overigens graag dat ze hun middelen alloceren op plekken die aantoonbaar voldoen aan CSR- en ESG-criteria.”

Geen greenwashing

Het predicaat duurzaam is geen marketinggimmick en al helemaal geen greenwashing, benadrukt Bas Bakker, sector banker Rabobank. “Het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2030, waaraan circulariteit een cruciale bijdrage kan leveren, vereist dat ondernemingen op een bestendige manier steeds verder verduurzamen. Vergeet niet dat we nog maar aan het begin staan van een revolutie die decennia in beslag zal nemen. Dat is een langdurig, complex proces dat je zult moeten verankeren in je bedrijfsvoering. En in je funding. Het is goed mogelijk dat duurzame financiering de standaard wordt, en dat er in de toekomst een premium betaald moet worden voor leningen waaraan geen duurzame criteria zijn verbonden.”

Lees meer Rabobank.com/wholesale

Dit verhaal is onderdeel van de serie Wholesale Banking for Better.

CV Bas Bakker

Bas Bakker studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij startte zijn carrière bij ABN Amro en doorliep daar diverse functies in het MKB en Wholesale in onder andere kredietverlening en Fusies & Overnames. Vanaf 2009 werkt Bas bij Rabobank Large Corporates Nederland Client Coverage en daar is hij als sector- en teamhoofd onder andere verantwoordelijk voor de grotere energie- en afvalbedrijven. De twee centrale thema’s in deze sectoren zijn de energietransitie en circulariteit.

CV Juliette Stevenaar

Juliette Stevenaar studeerde economie aan Universiteit Utrecht. Zij startte haar carrière binnen Rabobank Wholesale Food & Agri in verschillende functies binnen kredietanalyse, relatiemanagement en sector banking. Vanaf 2011 werkt Juliette binnen Capital Markets Loan Syndication en is zij daar verantwoordelijk voor het structureren en arrangeren van gesyndiceerde leningen, hoofdzakelijk voor Nederlandse ondernemingen.