De dubbele opbrengst van Green Bonds

Groene obligaties versnellen de duurzame transitie

Green en Sustainability Bonds: obligatieleningen met een duurzaam karakter. Niet alleen een schot in de roos voor CFO’s en Treasurers van partijen die de schuldpapieren uitgeven, maar ook voor beleggers die op zoek zijn naar duurzaam rendement.

Wat kunnen we leren van de uitgiftes door Philips, Vesteda en Ahold Delhaize eerder dit jaar?

De markt voor Green Bonds groeit dit jaar weer hard. De uitgiftes waren flink overtekend, waarbij de belangstelling bij met name institutionele beleggers enorm is. “We zien twee drivers voor deze positieve ontwikkeling”, zegt Maarten Biermans, hoofd Sustainable Markets bij de Rabobank. “Aan de ene kant willen investeerders – en hun achterban – zo snel mogelijk hun portefeuille verduurzamen. Aan de andere kant zoeken grote concerns passende financiering voor hun eigen duurzaamheidstargets. Die twee bewegingen komen bij elkaar in Green en Sustainability Bonds.”

Wat is een Green Bond?

Groene obligaties van de overheid of de Wereldbank kennen we al langer. Maar dat de moderne Green Bonds nu een grote vlucht nemen, wordt veroorzaakt door de grotere bedrijven. Van de circa twintig concerns die in Nederland obligaties uitgeven, heeft al een derde nu de eerste ervaringen met deze specifieke vorm opgedaan.

Green Bonds zijn obligatieleningen met een label: het opgehaalde geld is bedoeld voor verduurzaming van de organisatie of nieuwe duurzame innovaties. Om een Green Bond of Sustainability Bond te mogen uitgeven, worden die bestedingsdoelen nauwkeurig omschreven in een zogenaamd ‘framework’ dat moet voldoen aan de ‘Green Bond Principles’. Frans Baas van Vesteda, een Nederlandse woningbelegger, legt uit: “Ons Green Bond framework voldoet aan die principes, heeft een second party opinion van Sustainalytics gekregen en is gecertificeerd door het Climate Bonds Initiative. Dat geeft veel houvast, vooral voor de vastgoedsector.”

Dit document vormt de basis voor het verhaal richting potentiële investeerders. Het omschrijft namelijk niet alleen bestedingsdoelen, in het geval van Vesteda bijvoorbeeld het verbeteren van haar woningen met twee label stappen naar minimaal Energielabel C, maar specificeert ook nauwkeurig hoe hierover wordt gerapporteerd. “Uiteindelijk gebruik je dan nog een partij, een second party opinion provider, om je framework te laten screenen. Hun advies en goedkeuring zorgt ervoor dat je omschrijvingen in lijn zijn met de verwachtingen in de markt. Zo’n second opinion geeft investeerders extra vertrouwen”, aldus Baas.

Een vlotte roadshow

De grondige voorbereiding – gemiddeld neemt het schrijven van een eerste framework zes tot acht weken in beslag – werpt zijn vruchten af in de rest van het traject. Tijdens een meestal driedaagse roadshow langs de financiële centra van Europa bepaalt dat immers het enthousiasme bij de potentiële investeerders. Julie Holt, die namens de Rabobank vanuit Londen de Europese markt voor obligatie uitgifte coördineert: “Als syndicaat van banken dat de uitgifte begeleidt, nodigen we vooraanstaande investeerders uit voor de roadshow. Als het verhaal dat we presenteren geloofwaardig is én in lijn met de algemene strategie van het bedrijf, straalt dat positief af op zowel de banken als het obligatie uitgevende bedrijf. En minstens even belangrijk: het zorgt voor goed gevulde orderboeken. Als iedereen graag meedoet, is er ook de potentie voor gunstigere prijzen voor de uitgevende partij.”

“Het zorgt voor goed gevulde orderboeken”

- Julie Holt, Rabobank

Diversificatie van investeerders

Hoe groter de vraag, hoe scherper de rente, hoe beter de voorwaarden. Maar alle geïnterviewden wijzen ook op een ander groot voordeel. Julie Holt noemt het een diversificatie-voordeel: “Green Bonds zorgen ervoor dat je als bedrijf toegang krijgt tot nieuwe investeerders. Er zijn immers steeds meer beleggers en fondsen met een sterke focus op het duurzame profiel van hun investeringen. Voor zowel Ahold Delhaize, Vesteda als Philips stapten nu zulke investeerders in en daarmee wordt hun ‘pool’ groter en diverser. Wat weer handig is voor toekomstige uitgiftes.”

“Naast nieuwe investeerders, zagen we ook bestaande relaties voor grotere bedragen inschrijven”, zegt Baas. “Ook zij moeten hun duurzaamheidstargets halen en elke ton CO₂ die wij bewezen besparen, kunnen zij natuurlijk – voor hun percentage van de obligatie – ook meenemen in de rapportage over hun eigen targets.”

Strategie en financiering hand in hand

Als interessant bijeffect ziet de Rabobank dat treasurers blij zijn dat ze ook vanuit hun rol kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van het bedrijf. “De duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf vloeien via Green Bonds op een logische manier hun financieringsstrategie binnen. Intern doet dat veel”, aldus Biermans.

Die grote interne betrokkenheid toonde zich ook bij Philips, dat recent zijn eerste Green Innovation Bond uitgaf. De Rabobank fungeerde daarbij als ‘Green Structuring Advisor’. Met de opbrengst investeert het bedrijf in een portfolio van groene innovaties en de transitie naar de circulaire economie. Paul Rekmans, Head of Corporate Finance bij Philips: “De ontwikkeling van ons framework vroeg om een nauwe samenwerking tussen onze Corporate Finance en Sustainability teams. De ontwikkeling op de markt van Green Bonds heeft een natuurlijke fit met Philips’ visie: ‘making the world healthier and more sustainable through innovation.’”

Dat investeerders staan te springen om dergelijke uitgiftes, bleek ook in dit geval. Philips’ groene obligatie uitgifte van 750 miljoen werd flink overschreven waardoor Philips slechts 0,574 procent rente hoefde te betalen over een zeven jaars looptijd.

“Green Bonds geven je toegang tot nieuwe investeerders”

- Julie Holt, Rabobank

Een cruciale stap

Dat effect was er ook bij de door de Rabobank begeleide uitgifte van Ahold Delhaize. In Europa had Ahold Delhaize deze zomer onder retailers de primeur met deze Sustainability Bond. Ahold Delhaize koos voor een Sustainability Bond in plaats van een Green Bond omdat er naast groene ook sociale doelstellingen in het framework zijn beschreven. Zo besteedt Ahold Delhaize de opgehaalde 600 miljoen euro enerzijds aan het inkopen van duurzame producten, en het verminderen van de klimaatimpact van de koeling van winkels en anderzijds aan programma’s die meer klanten toegang moeten bieden tot gezonder voedsel. Zo geeft Ahold Delhaize CEO Frans Muller als reactie op deze obligatie aangifte aan: “De uitgifte van onze eerste Sustainability Bond is een cruciale stap in duurzame waardeontwikkeling voor al onze stakeholders. Het heeft niet alleen positieve milieu en sociale impact, maar helpt ons ook bij het realiseren van onze wereldwijde belofte: Eat well, save time and live better.”

Groene obligaties in opmars

Baas van Vesteda besluit: “Zeker als je reeds jaren duurzaam ontwikkelt, als het in je DNA zit, is het de extra inspanning driedubbel waard. De enthousiaste ontvangst van onze eerste Green Bond zien we dan ook als een beloning voor de duurzame inspanningen van de afgelopen jaren.”

“Green Bonds zijn enorm in trek”, vertelt Biermans. “De komende jaren is de verwachting dat de uitgifte van Green en Sustainability Bonds zal blijven toenemen, meer bedrijven hun eerste Green Bond gaan uitgeven en een nóg grotere groep investeerders zal toetreden tot deze markt.”

Rabobank voldoet als eerste aan Green Bond Standard EU

Rabobank gaf als eerste organisatie wereldwijd een Green Bond uit die voldoet aan de 2019-versie van de EU Green Bond Standard. Hiermee heeft Rabobank een belangrijke stap gezet voor de ontwikkeling van de Green Bond markt. De standaard is een cruciaal onderdeel van het Actieplan voor Duurzame Groei van de EU. Het plan is erop gericht de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 te bereiken.

Aangezien er een groot investeringstekort moet worden overbrugd om de klimaatdoelstellingen te halen, moet de private sector een grote bijdrage leveren in het plan van de EU. Green Bonds kunnen dan ook een essentiële rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Zo worden de Green Bonds van Rabobank gebruikt om leningen voor hernieuwbare energie te financieren.