Britten stemmen voor Brexit

Op 23 juni 2016 stemde de Britse bevolking tegen het EU-lidmaatschap. Een vertrek van het Verenigd Koningrijk uit de Europese Unie kan vergaande gevolgen hebben voor het VK en de EU. De uiteindelijke impact hangt onder andere af van de toekomstige handelsafspraken tussen het VK en de EU.

Europese integratie is een belangrijke motor van economische groei in Europa geweest waar Nederland als handelsland sterk van heeft geprofiteerd. De Rabobank hoopt daarom dat het Britse vertrek uit de EU niet de voorbode is van meer Europese desintegratie, maar dat het Britse uittreden de EU zal stimuleren om de samenwerking te verbeteren en aan de Europese burger de voordelen van samenwerking te laten zien.

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke handelspartner van Nederland en daardoor belangrijk voor de Nederlandse economie. Rabobank hoopt daarom dat het Britse vertrek geordend en zo harmonieus mogelijk verloopt en dat ook na uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU sprake blijft van een hoge mate van vrijhandel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dit is in het belang van Nederland én van de klanten van de Rabobank.

Barbara Baarsma, directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank, geeft haar reactie op het vertrek van Engeland uit de Europese Unie.