de Rabo Canon

Tijdslijn NL Menu sluiten
terug Bieden van een solide basis
terug
Bieden van een solide basis

De Rabobank vindt zichzelf opnieuw uitEen sterkere coöperatie

De Rabobank is een coöperatieve bank met leden. Deze leden houden de bank scherp. De coöperatie is dé manier om nu en in de toekomst de klant centraal te zetten. In het Ambitiestatement staat dat als volgt verwoord: 'Wij stellen ons open voor het oordeel van hen voor wie onze dienstverlening van betekenis is. Klanten die hun betrokkenheid bij de bank vormgeven in een lidmaatschap verwerven zeggenschap over onze koers en de wijze waarop wij bijdragen aan het realiseren van hun ambities'.

De Rabobank kan zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden. De leidt de 'coöperatiediscussie' (1995-1997) tot het besluit om de gesloten kredietcoöperatie van weleer om te zetten in een open klantcoöperatie. Alle klanten kunnen nu in principe lid worden van de Rabobank en hebben via lokale ledenraden invloed op de strategie van de bank. Ook ontwikkelt de bank specifieke ledenproducten, zoals ledencertificaten met een gunstige rente. Deze waren tot en met 2013 exclusief voor leden van de Rabobank. In januari 2014 worden de ledencertificaten naar de beurs gebracht onder de naam Rabobank Certificaten. Dit is een achtergesteld beleggingsproduct.

Op 2 december 2015 stemden de ledenraden van alle 106 lokale ledenbanken in met de aanpassingen in de besturing van de Rabobank. Na goedkeuring van de fusie op 9 december door Algemene Ledenvergadering van Rabobank Nederland heeft de Rabobank per 1 januari 2016 een nieuwe structuur. De Rabobank kent nu een decentrale organisatie van lokale Rabobanken die samenwerken vanuit één coöperatie, met één bankvergunning en één jaarrekening. De invloed en zeggenschap van de leden is gegroeid. Elke lokale Rabobank heeft namens de leden een rechtstreekse vertegenwoordiging in het hoogste orgaan van de coöperatie: de Algemene Ledenraad. Met dit coöperatiemodel kan de bank ook beter voldoen aan de eisen van financiële marktpartijen en toezichthouders.

De ruim honderd lokale Rabobanken zijn en blijven het kloppend hart van de coöperatie. Zij kunnen zich in de nieuwe structuur nog beter richten op de klant en op hun maatschappelijke bijdrage aan de lokale gemeenschap via de inzet van kennis, netwerken, het coöperatiefonds en sponsoring.

lokale voorbeelden