de Rabo Canon

Tijdslijn NL Menu sluiten
terug Bieden van klantparticipatie
terug
Bieden van klantparticipatie

Leden hebben het voor het zeggenOnze bank

Door de oprichting van lokale kredietcoöperaties vinden inwoners van het platteland aan het begin van de twintigste eeuw een manier om aan krediet te komen. Krediet dat zij nodig hebben voor bijvoorbeeld de aanschaf van zaaigoed, voor werktuigen of voor de pacht van grond. Om de financiële risico's voor de coöperaties te beperken is een verplicht lidmaatschap voor kredietnemers ingevoerd. Het bestuur beslist of iemand lid mag worden. Ieder lid is hoofdelijk aansprakelijk voor het wel en wee van de coöperatie. Het is een uitgekiende manier om ervoor te zorgen dat het geld dat wordt uitgeleend ook weer terugvloeit in de kas van de coöperatie.

Tegen de achtergrond van nieuwe wet- en regelgeving schaft de Rabobank na 1980 het verplichte lidmaatschap voor particulieren af en beperkt zij de ledenaansprakelijkheid van zakelijke klanten. Deze aansprakelijkheid en het verplichte lidmaatschap komen geheel te vervallen na de 'coöperatiediscussie' die midden jaren negentig wordt gevoerd. De uitkomst hiervan is dat de Rabobank voortaan een klantcoöperatie is. Alle klanten kunnen in principe lid worden. En het centrale doel van de Rabobank is al die klanten zo goed mogelijk te bedienen. Samen met hen bouwt de Rabobank aan haar dienstverlening, producten, innovaties en haar maatschappelijke betrokkenheid.

Feestelijke algemene vergadering van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank in Tivoli, Utrecht (foto: N.V. Nederlandsch Fotopersbureau, 1923)

Bij iedere lokale bank benoemt de ledenraad de raad van commissarissen en de voorzitter daarvan. Die laatste neemt namens de leden zitting in het hoogste ledenorgaan van de coöperatie: de Algemene Ledenraad. Daar worden besluiten genomen over onder meer de strategie van de gehele Rabobank. Eind 2015 heeft de Rabobank in Nederland 1,9 miljoen leden.

Met ingang van 2016 krijgt de ledenraad een sterkere rol als klankbord voor de lokale directie over klantbediening en de maatschappelijke activiteiten van de lokale bank. Juist door de sterke oriëntatie op de lokale omgeving, is het bepalen van de lokale bestemming van een deel van de winst een belangrijke taak van de ledenraad.

lokale voorbeelden