m Dienend & leidend

de Rabo Canon

Tijdslijn NL Menu sluiten
terug Bieden van klantparticipatie
terug
Bieden van klantparticipatie

Van kassier naar directeurDienend & leidend

Een vacature bij een bank met als enige vereiste dat men ingezetene is van het dorp. Kom daar vandaag de dag maar eens om. Natuurlijk wordt er van de kassiers in de beginjaren van de boerenleenbanken meer verwacht. Maar niet eens zo heel veel meer. Hij moet natuurlijk van onbesproken gedrag zijn, kunnen lezen, schrijven en rekenen.

Het kassierschap is lange tijd dan ook een nevenbetrekking. Een bijbaan voor de landbouwer of de schoolmeester. Een of twee keer in de week houdt hij zitting. De (huis-)kamer of keuken doet dienst als bankkantoor. De kassier hoeft niet meer te doen dan de grootboeken, het kwitantieboekje, of het (spaar) bankboekje in te vullen. Het is puur uitvoerend werk, het bestuur beslist over belangrijke zaken als kredieten en de toelating van nieuwe leden.

Mej. J.J. Koning uit Steggerda, een van de eerste vrouwelijke kassiers

Gaandeweg krijgt de kassier meer werk en meer verantwoordelijkheden. De nevenbetrekking wordt een drukbezette voltijdsbaan. De kassier moet een diploma boekhouden op zak hebben. Hij neemt personeelsleden aan en wordt vervolgens geacht om daar leiding aan te geven. Hij wordt ook steeds meer de financieel deskundige praatpaal voor het bestuur. En hij is het gezicht van de bank voor klanten, leden en externe relaties. De kassier wordt een directeur.

Vandaag de dag geeft de directeur van een lokale Rabobank leiding aan een paar honderd medewerkers. Hij of zij is voorzitter van een meerkoppig directieteam. In dat team etaleert hij zijn kwaliteiten als verbinder en coöperatief leider. Hij weet wat er speelt in zijn werkgebied, niet alleen in financieel-economische zin, maar ook sociaal maatschappelijk. Hij is een doorgewinterde bankier, maar ook deskundig op het gebied van human resources, communicatie, coöperatie en ethiek. Hij heeft zowel management als bestuurlijke taken én hij rapporteert aan de raad van commissarissen. Hij is zowel intern als extern het boegbeeld en ambassadeur van zijn lokale Rabobank. Wat hij niet meer verplicht is -maar meestal graag doet- is wonen in zijn eigen werkgebied.

lokale voorbeelden