de Rabo Canon

Tijdslijn NL Menu sluiten
terug Bouwen aan hechte relaties
terug
Bouwen aan hechte relaties

De bank voor alle seizoenenEcht betrokken

Sinds hun oprichting zijn de boerenleenbanken onlosmakelijk verbonden met de agrarische sector. De banken voorzien de boeren van krediet voor de aanschaf van zaaigoed of nieuwe werktuigen, maar ook verstrekken zij hypotheken voor grond of gebouwen. De toegenomen welvaart bij de boeren zorgt er voor dat de banken steeds meer spaargelden te beheren krijgen. Het gaat boer en bank voor de wind.

In de jaren dertig ('de grote depressie') wordt de agrarische sector zwaar geraakt. De koopkracht daalt, er is grote werkloosheid en tot overmaat van ramp sluiten veel landen de grenzen voor de Nederlandse exportgoederen. Het water staat veel boeren aan de lippen. Slechts bij uitzondering wordt tot executie overgegaan. Gelukkig hebben de boerenleenbanken tijdig voorzieningen getroffen om de barre tijden te doorstaan. Als de crisis en de Tweede Wereldoorlog achter de rug zijn, pakt de sector de draad weer op en wordt Nederland een van de grootste landbouwexporteurs ter wereld.

De economische crisis aan het begin van de 21ste eeuw treft ook de Nederlandse land- en tuinbouwsector. De prijzen dalen, de waarde van onroerend goed staat onder druk, en de tarieven voor geldleningen zijn fors gestegen. Veel bedrijven hebben moeite om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. De Rabobank is nauw betrokken bij een garantieregeling van de overheid. En stelt alles in het werk om probeert bedrijven waar mogelijk overeind te houden. Dat lukt vaak, maar niet altijd. De Rabobank investeert in visie- en kennisontwikkeling voor klanten op het gebied van food- en agribusiness. Dit is vertaald in zes thema's: verduurzaming, internationalisering, markt, maatschappij, innovatie en gezondheid.

lokale voorbeelden