Mamidecot, Oeganda

Toegang tot krediet voor kleine rurale ondernemers

Meer dan 15.000 boeren in het zuidwesten van Oeganda zijn lid van MAMIDECOT (Masaka Microfinanciering en Development Cooperative Trust Limited), een spaar- en krediet coöperatie. Rabobank Foundation heeft MAMIDECOT ondersteund met een lening voor werkkapitaal, zodat de coöperatie betaalbaar krediet kan verstrekken aan haar leden.

Hiermee kan de boer investeren in zijn bedrijfje en zijn inkomen verhogen. Om naast toegang tot financiering, ook het kennisniveau van de boeren te verhogen, is MAMIDECOT gestart met het ‘Agricultural Extension Program’. Er is een ‘agri-officer’ aangesteld, die bij de boeren langs gaat en hen advies op maat geeft. De boeren leren o.a. hoe ze hun producten gezamenlijk kunnen vermarkten en wat van toegevoegde waarde kan zijn voor hun product. Daarnaast krijgen ze advies over passende landbouw technieken en richtlijnen voor het juiste gebruik van zogenaamde inputs (kunstmest en bestrijdingsmiddelen). Dankzij deze trainingen en adviezen stijgt de omvang en kwaliteit van de voedselproductie. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan het vergroten van voedselzekerheid in de regio.

640 mamidecot 1

Nieuwe technieken

Één van de velden van een zgn. voorbeeld boer geeft andere boeren de gelegenheid om diverse teeltechnieken in praktijk te zien. Ze leren bijvoorbeeld de planten in één lijn te zaaien en de vruchtbaarheid van de bodem te stimuleren met de juiste mest.

640 mamidecot 2

Trotse boer

Deze boerin is trots op hoe haar bonenveld er uit ziet. Ze twijfelde eerst om te starten omdat ze niet voldoende kapitaal had. Een agri-adviseur motiveerde haar om hiervoor een lening bij MAMIDECOT aan te vragen. Nu heeft ze een grote oogst waarmee ze de voedselzekerheid voor haar gezin kan vergroten, het schoolgeld voor de kinderen kan voldoen en de lening aan MAMIDECOT terug kan betalen.

Contact

Rabobank Foundation

Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333