Samen met medewerkers

Het Rabo Foundation Medewerkersfonds steunt internationale en Nederlandse projecten tot een maximum van 45.000 euro. Rabobank medewerkers kunnen zelf projecten voordragen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een donatie aan een project.

Dubbele impact met donatie

Duizenden medewerkers van Rabobank Groep en gepensioneerden doneren maandelijks een bedrag van 4 euro aan het Rabo Foundation Medewerkersfonds. De Rabobank verdubbelt dit. Elke euro gaat volledig naar de projecten. Daarnaast ontvangt het fonds ook losse giften van medewerkers naar aanleiding van bijvoorbeeld jubilea, verjaardagen of speciale inzamelingsacties.

Investeren in zelfredzaamheid

Rabobank Foundation is het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Al ruim 40 jaar investeren we in de zelfredzaamheid van mensen wereldwijd. We richten ons in het buitenland op kleinschalige boeren. In Nederland heeft Rabobank Foundation programma’s op het gebied van sociaal ondernemen en werk, financiële zelfredzaamheid, kinderen in armoede en gehandicaptensport.

Meer over

Medewerkersfonds

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Rekeningnr.: NL49 RABO 01009 29 419 t.n.v. Rabo Foundation Medewerkersfonds
Telefoon +31 (0)30 215 1982

Meer informatie