Samen met medewerkers

Medewerkers en gepensioneerden van de Rabobank steunen het werk van Rabobank Foundation. Dit doen zij als donateur van het Rabo Foundation Medewerkersfonds. Samen investeren zij in de zelfredzaamheid van bijna 5,5 miljoen mensen in Nederland en ver daarbuiten.

Dubbele impact

De donateurs doneren maandelijks een bedrag van 4 euro. Het bedrag gaat volledig naar de projecten van Rabobank Foundation en de Rabobank verdubbelt het bedrag. De medewerkers en gepensioneerden hebben hiermee twee keer zoveel impact. Als vrijwilliger zetten medewerkers ook hun tijd, kennis en expertise in.

Zicht op impact

Rabobank Foundation kan haar werk doen door de steun van de Rabobank, klanten en medewerkers. Jaarlijks meet foundation haar impact en brengt inzichtelijk wat het effect is van haar werk. Bekijk de resultaten uit 2017.

Meer over

Medewerkersfonds

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Rekeningnr.: NL49 RABO 01009 29 419 t.n.v. Rabo Foundation Medewerkersfonds
Telefoon +31 (0)30 215 1982