Samen met medewerkers

Het goede doel van Rabobank medewerkers

De medewerkers van de Rabobank steunen Rabobank Foundation via het Rabo Foundation Medewerkersfonds (Voorheen Rabo Share4More). Dit fonds maakt formeel deel uit van de Rabobank Foundation, maar heeft een eigen medewerkers adviescommissie en toekenningsbeleid. Via het Medewerkersfonds kunnen (oud)medewerkers van de Rabobank kleinschalige projecten steunen op het gebied van educatie en watervoorziening. Deze thema’s sluiten mooi aan bij het werk van Rabobank Foundation, dat vooral gericht is op economische ontwikkeling.

Donatie wordt verdubbeld

Wat in 2004 begon als een hulpactie van medewerkers van de Rabobank Groep voor slachtoffers van de tsunami in Azië, groeide uit tot een fonds dat financiële ondersteuning geeft aan kleine, kansrijke en duurzame ontwikkelingsprojecten op het gebied van educatie en watervoorziening. Inmiddels zijn ruim 6.000 Rabobankmedewerkers donateur. Via hun salaris wordt er maandelijks een bijdrage van 4 euro afgeschreven en de Rabobank Groep verdubbelt dit bedrag. De totale donatie komt 100 procent ten goede aan de projecten.  Donateurs kunnen zelf projecten aandragen. De betrokkenheid van medewerkers is zelfs een belangrijke voorwaarde voor een donatie aan een project.

Rabo Foundation

Rabobank Foundation

Rabobank Foundation investeert al 40 jaar in zelfredzaamheid. Bekijk de video.

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Rekeningnr.: NL49 RABO 01009 29 419 t.n.v. Rabo Foundation Medewerkersfonds
Telefoon +31 (0)30 215 1982

Meer informatie