Terug naar Rabobank.com
 
shape Created with Sketch.

Wat we hebben bereikt

We hebben in 2018 verder gewerkt aan de ontwikkeling van de Rabobank die we voor ogen hebben voor de toekomst. Terugkijkend op 2018 zien we veel mooie resultaten, financieel én maatschappelijk. Samen met klanten ontplooiden we initiatieven en zochten we naar oplossingen. Bekijk hieronder de highlights.

In 2018 hielpen we vele bedrijven aan een financiering.

Duurzame boomverzorger groeit dankzij Rabo Lease.

Lees hier het verhaal

En moedigden we Nederlanders aan om te sparen voor hun toekomst.

Mensen bewust maken van hun ‘financiële dode hoek´

Lees hier het verhaal

We werkten aan de financiële gezondheid van onze klanten.

‘Financiële problemen? Ook dan zijn we er!´

Lees hier het verhaal

Lokale projecten versterkten we met onze kennis en netwerken.

Kansen grijpen voor een slimmer en duurzamer Groningen

Lees hier het verhaal

En wereldwijd investeerden we in een duurzame voedselproductie.

AGRI3 Fund: het onmogelijke mogelijk maken

Lees hier het verhaal

Financiële resultaten

Kapitaal

16,0%

Common equity tier 1 ratio

28,3%

MREL buffer

Winstgevendheid

7,4%

ROIC

65,9%

Efficiency ratio incl. toezichtsheffingen
 

€3,0 mrd

Nettowinst

€4,2 mrd

Onderliggend bedrijfsresultaat voor belastingen

Funding & liquiditeit

€153 mrd

Wholesale funding

€87 mrd

HQLA

Cijfers zijn niet door de accountant gecontroleerd.

Kapitaal

16,0%

Common equity tier 1 ratio

Kapitaal

28,3%

MREL buffer

Winstgevendheid

7,4%

ROIC

Winstgevendheid

65,9%

Efficiency ratio incl. toezichtsheffingen

Winstgevendheid

€3,0 mrd

Nettowinst

Winstgevendheid

€4,2 mrd

Onderliggend bedrijfsresultaat voor belastingen

Funding & liquiditeit

€153 mrd

Wholesale funding

Funding & liquiditeit

€87 mrd

HQLA

Cijfers zijn niet door de accountant gecontroleerd.
shape Created with Sketch.

Wat we hebben gedaan

Dagelijks zetten we ons in om een klantgerichte, betrokken en ijzersterke bank te zijn. In 2018 investeerden we ook weer volop in onze producten en diensten, in een duurzame samenleving en in onze eigen medewerkers. Ook werkten we aan een sterke en flexibele balans. Lees er hieronder meer over.

Zó hebben we ons ingezet voor onze:

 • Dienstverlening
 • Medewerkers
 • Betrokkenheid
 • Prestatie
 
Talenten en competenties ontwikkelen
Onze medewerkers zijn de sleutel tot het succes van de Rabobank. Hun persoonlijke competenties, kwaliteit en vitaliteit bepalen de waarde die we onze klanten kunnen bieden. Daarom investeert de Rabobank onophoudelijk in de persoonlijke en professionele ontplooiing van medewerkers.
Ontwikkeling naar een duurzame en circulaire economie faciliteren
De wereldwijde transitie naar een circulaire economie staat centraal in onze duurzaamheidsambities. Een circulaire aanpak is nodig voor een langdurig leefbare wereld en versterkt bovendien de Nederlandse economie en concurrentiepositie. Met diverse tools en initiatieven ondersteunen we deze economische transitie bij onze klanten. Ook verduurzamen we onze eigen organisatie: tussen 2013 en 2020 verlagen we onze CO2-uitstoot per fte met 10%.
Ondernemerschap stimuleren
We zien voor onszelf een rol weggelegd als de groeimotor van het MKB. In 2018 deden meer zakelijke klanten online een aanvraag voor een lening of een leasecontract. Nieuwe innovaties droegen bij aan de groei van ondernemers, zoals we.trade, een blockchain platform wat internationale handel eenvoudiger maakt voor Europese MKB-bedrijven.
Vitaliteit van gemeenschappen ondersteunen
Lokale initiatieven zijn belangrijk om wijken, dorpen en streken te versterken en verduurzamen. Als coöperatieve bank voelen we een sterke verantwoordelijkheid om zulke initiatieven te stimuleren – niet alleen financieel, maar ook door onze kennis en ons netwerk te delen. In 2018 droeg de Rabobank 42 miljoen euro bij aan lokale, maatschappelijke projecten en organisaties. In ontwikkelingslanden steunen we vooral agrarische organisaties en gemeenschappen.
Duurzame landbouw stimuleren
Landbouw en voeding zijn al sinds 1898 het hart van onze strategie. Bijdragen aan het duurzamer voeden van de wereld beschouwen we als een kernopdracht. We noemen dat ‘Banking for Food´. Wereldwijd ondersteunen we boeren en tuinders om meer, efficiënter en duurzamer te produceren. Ook versterken we de voedselketens via talrijke initiatieven voor duurzame voedselzekerheid. Daarbij bieden we stakeholders toegang tot financiering, kennis en netwerken.
Klanten ondersteunen in hun duurzame ontwikkeling
De Rabobank stimuleert en helpt klanten in het ontwikkelen en waarmaken van hun duurzaamheidsambities. We brengen mensen met elkaar in verbinding om hierover kennis uit te wisselen en kansen te benutten. We belonen zakelijke koplopers in duurzaamheid, en stimuleren slim verbouwen bij particulieren. Ook ontwikkelen we duurzame producten zoals de Rabo Impactlening.
Stakeholders betrekken
Als financieel dienstverlener heeft de Rabobank een grote maatschappelijke rol. En als coöperatieve organisatie voelen we bovendien een sociale verantwoordelijkheid. Door in gesprek te blijven met onze stakeholders scherpen we die rol voortdurend aan. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid voeren we veel overleg met onder meer klanten, medewerkers, beleggers en ngo´s, zoekend naar mogelijkheden om onze prestaties te verbeteren.
Prestaties verbeteren
Innovaties, veranderende klantwensen, economische verschuivingen, nieuwe marktspelers en strengere regelgeving. De Rabobank onderneemt in uitdagende omstandigheden. Dankzij een ingrijpende transitie blijven we onze kapitaalpositie versterken en maken we toekomstige groei mogelijk. We liggen op koers met onze financiële en duurzaamheidambities. En we ontwikkelen onophoudelijk ons aanbod aan producten en diensten. Tevreden klanten zijn en blijven onze grootste prioriteit.
Kapitaal ratio´s versterken
Om een ijzersterke bank te blijven, hebben we doelen gesteld aan onze kapitaalratio´s. Deze targets baseren we op de steeds hogere eisen waaraan wij als bank moeten voldoen. We bereikten in 2018 een common equity tier 1 ratio van 16% en een kapitaalratio van 26,6%. Extra inspanning zal nodig zijn om tegemoet te komen aan toekomstige regelgeving.
Big data & privacy
Bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten en werknemers staat bij ons hoog in het vaandel. We vermijden het gebruik van persoonsgegevens bij big data analyses, tenzij we voldoende maatregelen hebben getroffen voor de beveiliging van die gegevens, zoals de vertrouwelijkheid van gegevens en het beperken van toegang. Onze Business Data Committee controleert en beheert zorgvuldig het commerciële gebruik van gegevens.
Diensten digitaliseren
Online en mobile bankieren biedt onze klanten steeds meer gemak. We investeren volop in de verdere ontwikkeling van innovaties als een nieuwe manier van online identificeren (iDIN) en breiden onze digitale dienstverlening voortdurend uit. Zo blijven we ook online dichtbij voor onze klanten. Via chat, app of website is onze klantenservice dag en nacht beschikbaar om hulp te bieden. En dankzij slimme data-analyses kunnen we onze klanten nog beter en efficiënter adviseren.
Transparantie vergroten
We streven continu naar meer helderheid en transparantie. Dat houdt in dat we open zijn over wat onze klanten vinden van onze dienstverlening. Dat we altijd begrijpelijk en toegankelijk communiceren, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden van onze producten. En dat we eerlijk laten zien hoe we vorderen op het gebied van duurzame ontwikkeling en onze financiële prestaties. In 2018 namen we maatregelen om onze transparantie op al deze gebieden te vergroten.
Vertrouwen herstellen
Door opeenvolgende financiële crisis is het publieke vertrouwen in financiële instellingen sterk gedaald. We blijven werken aan het herstel van het vertrouwen door klanten onvoorwaardelijk centraal te stellen in alles wat we doen. En door onze grote maatschappelijke betrokkenheid te laten zien, zowel in Nederland als wereldwijd.
Klanttevredenheid verhogen
Over alle segmenten bleef de klanttevredenheid toenemen. Onze aanpak van grootschalige digitalisering gecombineerd met persoonlijk klantadvies op sleutelmomenten werpt zijn vruchten af. Op het hoogste managementniveau zijn nu alle klantengroepen vertegenwoordigd. Daarmee borgen wij de focus op veranderende klantbehoeften en de mogelijkheid daar snel op in te spelen.
Eerlijk en verantwoord belonen
De Rabobank voert een sociaal verantwoordelijke en relatief gematigde koers in het beloningsbeleid. Salaris en arbeidsvoorwaarden komen overeen met de verantwoordelijkheden en prestaties van medewerkers. Maar hun beloning bestaat uit méér dan alleen geld. De Rabobank wil ook graag een inspirerende werkomgeving bieden waarin medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen. Ook krijgen zij unieke kansen om echt verschil te maken in de wereld.
Gelijkwaardigheid en diversiteit vergroten
Diversiteit is een grote kracht. Met een meer divers medewerkersbestand kunnen we onze klanten nog beter begrijpen en bedienen. We hebben ons in 2018 ingespannen voor een grotere gender- en culturele diversiteit, en voor de acceptatie van LGBTI. Ook creëerden we arbeidskansen voor mensen met een lichamelijke beperking.
shape Created with Sketch.

Wat we hebben bijgedragen

We staan als bank midden in de maatschappij en we dragen graag wezenlijk bij aan het welzijn en de welvaart in Nederland. Daarnaast werken we vanuit onze agrarische oorsprong mee aan oplossingen voor het wereldwijde voedselvraagstuk. Dat zie je goed terug in onze projecten, producten en diensten. Lees er hieronder meer over.

Bankieren voor Nederland en voor de rest van de wereld

De Rabobank is een coöperatieve bank. Gaat het goed met onze leden en klanten, dan gaat het goed met ons. Daarom investeren we in de toekomst van Nederland.
Maar we kijken ook verder dan Nederland. We leveren een bijdrage aan het duurzaam voeden van de wereld. Als we ervoor willen zorgen dat de gehele wereldbevolking in 2050 duurzaam gevoed kan worden, moet de wereldwijde voedselproductie met minstens 60% groeien. Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van voedselproductie. Vanuit onze oorsprong als boerenbank werken we aan oplossingen voor het voedselvraagstuk.
Bekijk onze projecten

Bankieren voor Nederland

Bankieren voor Nederland en voor de rest van de wereld

We zijn trots op deze producten en diensten uit 2018:

Rabo Impactlening
Rabo Impactlening, zakelijke lening met rentekorting voor duurzame bedrijven.
Met de Rabo Impactlening geven wij een rentekorting aan bedrijven en organisaties die ondernemen met een duurzame of maatschappelijke impact. Speciaal voor duurzame koplopers en ondernemers in de zorg- en onderwijssector.
Vista Hypotheken
Een duurzame rentekorting voor energiezuinige woningen.
Vista Hypotheken is een nieuwe partij op de Nederlandse hypothekenmarkt, die zich primair richt op consumenten die een eerste huis kopen en kiezen voor heldere, eenvoudige voorwaarden en vaak een lange rentevastperiode. Vista Hypotheken biedt jonge aankopers annuïtaire en lineaire hypotheken aan via de onafhankelijke hypotheekadviseur.
FoodBytes!
Innovatieve start-ups en vooruitstrevende bedrijven samenbrengen.
Disruptieve start-ups kunnen zorgen voor fundamentele veranderingen binnen een sector. De Rabobank biedt dit soort start-ups toegang tot financiering, kennis en netwerken om innovatie in de Food & Agri sector te stimuleren. Via de pitchcompetitie FoodBites! brengen we start-ups en vooruitstrevende bedrijven samen.
IBAN-Naam Check
Voorkom een verkeerde overboeking met IBAN-Naam Check.
Met de IBAN-Naam Check maken we online betalen makkelijker en nog veiliger. Om fraude en vergissingen te voorkomen, hebben wij als eerste Nederlandse bank de IBAN-Naam Check ingevoerd. De IBAN-Naam Check controleert of de ingetoetste naam bij het IBAN anders is dan de naam die bekend is bij de bank. U krijgt een melding als er iets afwijkt.
iDIN
iDIN: nieuwe manier van online identificeren.
Met de dienst iDIN logt u veilig en vertrouwd in op de websites van overheidsinstanties, verzekeraars en webshops via uw eigen bank. Eenvoudig met uw Rabo Scanner of Random Reader. En op uw mobiel of tablet met de Rabo Bankieren App. Het aanmaken en onthouden van verschillende wachtwoorden is hiermee verleden tijd.
GLOBALFARMERS.COM
Online community biedt ondernemers wereldwijd toegang tot kennis en netwerken.
Global Farmers is een wereldwijde community exclusief voor agrarische klanten van de Rabobank. Global Farmers is een initiatief van Rabobank om agrariërs te helpen om Food & Agri bedrijven te laten groeien in een snel veranderende wereld. Ons doel is om op een toekomstvaste manier een bijdrage te leveren aan het voeden van 9 miljard mensen in 2050.
Food & Agribusiness Research
90 analisten delen onafhankelijk advies en spotten kansen.
RaboResearch Food & Agri-analisten werken in lokale teams over het wereldwijde netwerk van de Rabobank om onze klanten op maat gemaakt, onmisbaar onderzoek en nieuws te bieden over de nieuwste marktontwikkelingen. Alles van Nederlandse zuivel tot Aziatische granen.
shape Created with Sketch.

Wat we hebben ingezet

We kijken terug op een jaar waarin we samen met u groeiden en veel hebben bereikt. Bekijk hieronder wat we hebben ingezet om 2018 tot een succes te maken.

Onze kennis

 • 2899

  publicaties
  voor klanten en stakeholders
 • 2764

  presentaties en bijeenkomsten
  in Nederland en internationaal

Onze financiële middelen

 • 42,2

  miljard
  eigen middelen
 • 342,4

  miljard
  toevertrouwde middelen
 • 153

  miljard
  wholesale funding

Ons menselijk kapitaal

 • 1,9

  miljoen
  leden
 • 8,3

  miljoen
  klanten
 • 41.861

  medewerkers

Bedankt voor een succesvol 2018!

Growing a better world together

Waarom zijn bedrijf Hogendoorn Boom Totaal heet? ‘Simpel´, zegt Erik Hogendoorn. ‘Wij doen alles wat met boomverzorging te maken heeft. Van het planten en onderhouden ervan tot het verwijderen van boomstronken.´ Voor dat laatste schafte hij in 2018 een ‘stobbefrees´ aan. ‘Via Rabo Lease, want zo´n machine kost meer geld dan ik heb liggen.´

Erik Hogendoorn startte zijn bedrijf in 2013 in Winterswijk en heeft inmiddels vier medewerkers in dienst. Dankzij de stobbefrees kan hij zijn klanten nog beter van dienst zijn – van particulieren tot (hoveniers)bedrijven en gemeenten. ‘Als boomverzorger wil ik alles in eigen beheer kunnen doen – en zo duurzaam mogelijk. Goed gereedschap is daarvoor essentieel en dit was het laatste apparaat dat ik nog niet had. Nu heb ik het plaatje compleet.´

Sneller opdrachten afronden

‘Oude boomstronken uitfrezen is soms noodzakelijk´, zegt de ondernemer. ‘Zeker als je snel op dezelfde plek nieuwe bomen wilt planten.´ Met een eigen stobbefrees hoeft hij niet meer te wachten op een externe partij als hij die stronken wil verwijderen. ‘Het is geweldig om dat direct na het rooien van bomen zélf te kunnen doen. En om daardoor sneller opdrachten af te ronden.´

Geld beschikbaar houden

Erik Hogendoorn heeft de stobbefrees gefinancierd via Rabo Lease. Hij is zelf eigenaar van de machine, maar door te leasen hoeft hij niet in één keer het volledige aanschafbedrag uit eigen middelen te betalen. Zo houdt hij geld beschikbaar om zijn personeel en leveranciers te betalen. ‘Het is echt een uitkomst om op deze manier over machines te kunnen beschikken. Hierdoor kunnen we snel groeien met ons bedrijf.´

Duurzaam bomen verzorgen

De Rabobank waardeert de manier waarop Erik Hogendoorn werkt aan de groei van zijn bedrijf. ‘We zijn blij dat hij daar nu niet alleen de kennis, skillsen mankracht voor heeft, maar ook alle machines´, zegt Niels Breitner, accountmanager bij Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. ‘Zijn duurzame boomverzorging past bovendien bij verantwoord natuurbeheer en is goed voor de leefomgeving. Dat zijn ook voor ons belangrijke aandachtspunten.´

Hoeveel geld heb je nodig voor je toekomst? Via onze speciale website ‘Straks heb je het nodig´ kan iedereen dat snel uitrekenen. ‘We lanceerden deze pagina in februari 2018. Sindsdien deden ruim 350.000 mensen de check´, vertelt Dorkas Koenen, Hoofd Marketing bij de Rabobank Groep. ‘En dat aantal blijft groeien.´

De helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over zijn financiële toekomst. Dat bleek in januari 2018 uit een onderzoek van het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) – uitgevoerd in opdracht van de Rabobank. ‘Tegelijkertijd blijkt maar 40 procent geld opzij te zetten voor later. Terwijl dat bij veel van hen wél mogelijk is.´

Financiële dode hoek

De zorgen zijn begrijpelijk, aldus het Hoofd Marketing. ‘Onze maatschappij verandert. De overheid trekt zich terug, waardoor mensen meer zelf moeten regelen en betalen. Zorgkosten worden hoger, pensioenen mogelijk lager. Als burger heb je daardoor steeds meer eigen geld nodig. Ook om een huis te kopen, bijvoorbeeld, of je kinderen te laten studeren.´ Zeker mensen tussen de 25 en 45 jaar vinden het moeilijk om in te schatten hoeveel geld ze precies nodig hebben voor hun toekomst, aldus Dorkas Koenen. ‘Of ze staan er niet bij stil en leven in het hier en nu. Zij hebben een financiële dode hoek. Dat geldt voor veel mensen. Zóveel dat het gerust een maatschappelijk issue mag heten.´

Direct aan de slag

De Rabobank wil mensen bewust maken van hun financiële dode hoek. ‘We maken duidelijk hoe belangrijk het is om op tijd te starten met vermogensopbouw. En we reiken mogelijkheden aan om geld opzij te zetten. Via onze speciale websitekan iedereen zelf uitrekenen welk bedrag hij straks nodig heeft. ‘Simpel en snel – aan de hand van vijf thema´s. En lijkt het eindbedrag erg hoog, beginnen kan al heel klein. Bijvoorbeeld door elke maand automatisch 50 euro te sparen. We helpen je graag om daar direct mee aan de slag te gaan.´

Hoop voor de toekomst

Met deze website vervult de Rabobank een maatschappelijke behoefte, aldus Dorkas Koenen. ‘Dat blijkt ook uit onze cijfers. Na zo´n elf maanden stond het bezoekersaantal van de pagina al bijna op een miljoen en hadden 350.000 mensen de check gedaan. Klanten én niet-klanten. Daarnaast bestelden 85.000 bezoekers het gratis verdiepende werkboek en hadden de online video´s al zo´n drie miljoen views.´ Die aantallen blijven maar stijgen, zegt hij. ‘Daar ben ik blij om. Vooral omdat we zien dat mensen hierdoor in actie komen. Ze kiezen voor ‘automatisch sparen´ via Rabo Online Bankieren, openen een spaarrekening voor hun kind of starten met beleggen voor later. Het begin is gemaakt!´

‘Onze bank wil er zijn voor klanten. En niet alleen als het goed met ze gaat. Zijn of dreigen er financiële problemen? Dan moeten we dat op tijd zien én weten hoe we hen kunnen helpen. Onze werkgroep Financieel Gezond biedt collega´s hiervoor ondersteuning.´ Aan het woord is Hester Agricola, Financieel Adviseur Particulieren bij Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.

‘Als Rabobank willen we klanten activeren om financieel gezond te leven´, zegt Hester. ‘Om hun geldproblemen op te lossen of, liever nog, te voorkomen. Hoe kunnen onze medewerkers hen daarbij helpen? Daar is onze werkgroep voor opgericht.´

Juridische stappen

De werkgroep krijgt coaching van de bekende schuldenexpert Anna Schotanus. Hester: ‘Haar jarenlange ervaring in de schuldhulpverlening is heel waardevol. Zo helpt ze onze bank onder meer te begrijpen hoe mensen denken die in financieel zwaar weer zitten. Waar komen ze door in beweging? En wat werkt juist niet? Heel formele brieven, met daarin bijvoorbeeld de hoogte van de achterstand en het te betalen maandelijks bedrag, zijn zelden effectief. Laat staan de aankondiging van mogelijke juridische stappen. Dat alles vergroot de stress en verlamt eerder dan dat het activeert.´

Persoonlijk contact

Wat je wél moet doen als bank? ‘Zo vroeg mogelijk signaleren dat je klant financiële problemen heeft of dreigt te krijgen´, zegt Hester. ‘En dan het gesprek aangaan. Van mens tot mens. “Hoe kunnen wij je helpen?” Bij voorkeur kent elke adviseur daarbij alle relevante tools en ondersteunende partijen. Van een organisatie als Budgetmaatjes tot ons eigen loopbaantraject. Als Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland bieden we dat traject, inclusief loopbaancoach, gratis aan klanten aan. Zo kunnen zij makkelijker een baan vinden waarmee ze voldoende inkomen krijgen.´

Interne workshops

De werkgroep organiseert interne workshops over hulp aan klanten om financieel gezond te leven. ‘Naast deze “mini-masters” zijn we ook heel actief op intranet´, zegt Hester. Die inzet maakt dat haar collega´s een steeds betere antenne ontwikkelen voor (dreigende) problemen bij klanten, zoals een betalingsachterstand. ‘Bovendien zien ze sneller waar financiële kansen liggen. Zoals de kans om te sparen voor een pensioen.´

Financiële knelpunten

‘Medewerkers weten ons steeds beter te vinden voor vragen of begeleiding´, zegt Hester. ‘Zelf hielp ik in 2018 bijvoorbeeld een collega-adviseur. Hij had gesproken met een echtpaar dat een nieuw huis wilde kopen. Hun inkomen was in principe hoog genoeg voor een hypotheek. Maar ze gaven zóveel uit dat ze niks overhielden. Bovendien: ze bleken zelf nauwelijks inzicht te hebben in hun in- en uitgaven. Ik ben toen met de man en vrouw in gesprek gegaan. “We willen u graag helpen”, zei ik. “Maar dat kan alleen als u uw financiën op orde krijgt.”´

Veel dure kleren

‘Ik raadde het echtpaar de online toolsvan het NIBUD aan. Ze begonnen een kasboek bij te houden en schrokken enorm van hun uitgaven.´ Er vielen tranen, herinnert Hester zich. ‘Zo zagen ze opeens dat ze hun drie dochters heel veel dure kleren gaven. Compensatiegedrag: de vader was vaak weg voor werk. En hij en zijn vrouw hadden het vroeger zelf niet breed gehad. Dat gevoel wilden ze bij hun kinderen voorkomen.´

Gewenste hypotheek

Het echtpaar beperkte de uitgaven, loste de creditcardschulden af, bracht de verzekeringen op orde en begon te sparen. ‘Na een jaar waren ze financieel gezond´, vertelt Hester. ‘Toen konden wij alsnog voor financiering zorgen. Ze zijn nu erg blij in hun nieuwe huis. En ze hebben hun geldzaken goed op orde; belangrijk voor hun toekomst. Dat maakt ons extra tevreden dat we hen hielpen toen ze het moeilijk hadden. We deden wat een bank als de Rabobank hóórt te doen – en dat pakte heel mooi uit.´

Groningen slimmer, duurzamer en flexibeler maken. Dat is het doel van Perspectief Groningen 2025: een toekomstvisie waarvoor de vier Groningse Rabobanken samen het initiatief namen. Steeds meer bewoners, (sociale) ondernemingen en organisaties steunen deze visie. ‘De kansen liggen voor het grijpen.´

‘Werk bieden aan ambitieuze statushouders. Banen regelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Helpen bij de overgang naar duurzaam wonen. En een dorpshuis uitbreiden tot zorgcentrum. Dit alles, én meer, gebeurt onder de vlag van Perspectief Groningen 2025 – via heel diverse projecten.´ Aan het woord is Harry Scholte, directievoorzitter van Rabobank Zuid en Oost Groningen.

Boegbeeld en duwer

‘Er sluiten zich steeds meer projecten aan´, vertelt Harry Scholte. ‘Die komen dan onder één van onze vier ‘transitiepaden´ te vallen: Groningen Vitaal, Groningen Werkt, Groningen Aantrekkelijk en Groningen Compleet.´ Elk pad heeft een eigen werkgroep, inclusief een boegbeeld uit de regio (een inspirerende lokale bekendheid) en een duwer vanuit de Rabobank (een medewerker met relevante kennis en affiniteit). Doel van de werkgroepen is kansrijke projecten tot een succes te maken – in samenwerking met het bestuur en projectenbureau van de Stichting Perspectief Groningen 2025.

Verbonden en trots

‘De projecten – en de ideeën daarvoor – zijn altijd afkomstig en blijven ook altijd van de Groningers zelf´, zegt Harry Scholte. ‘Iedereen kan en mag meedoen! De kracht van Groningen ligt tenslotte vooral in het enthousiasme en de daadkracht van de Groningse bedrijven, organisaties en inwoners.´ Die voelen zich van oudsher sterk verbonden met hun provincie, aldus de directievoorzitter. ‘Zij zijn trots op het gebied waar ze leven, wonen, werken. En daar hebben ze ook alle reden toe. In Groningen gebeurt een heleboel moois en er is nog veel meer mogelijk.´

Kansen en kanteling

De kansen voor een betere toekomst liggen voor het grijpen, aldus Harry Scholte. ‘Maar om ze te benutten, is er wel een andere manier van denken en doen nodig. Een collectieve kanteling in heel Groningen.´ Dat is niet alleen iets wat de Rabobank zegt, benadrukt hij. ‘Het blijkt ook uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, het Kadaster en de adviesbureaus Arcadis, AlduwWillem en Bureon.´ Dit onderzoek, inclusief vele discussies en interviews, vond in 2017 plaats. In opdracht van de vier Rabobanken, maar wel onafhankelijk uitgevoerd.

Reflectie en praktijk

Een belangrijke meerwaarde van Perspectief Groningen 2025 is dat zij als geen ander krachten weet te bundelen. ‘Zo steunden we de denktank ‘Zorg is van ons!´ uit Stadskanaal. Die onderzoekt hoe de zorg duurzaam en voor iedereen beschikbaar kan blijven. We droegen partijen aan om hierover mee te denken. De vier kansrijke scenario´s die uit deze gesprekken kwamen, koppelden we vervolgens aan de praktijk – bijvoorbeeld door ze te delen met het nieuwe Gezondheidscentrum Delfzijl. Via dit soort ondersteuning versterken we heel Groningen.´

Duurzaam produceren, zowel ecologisch als economisch. Daarvoor hebben de Verenigde Naties, IDH, FMO en Rabobank het ‘AGRI3 Fund´ opgezet. Dit fonds streeft ernaar om door middel van blended finance oplossingen 1 miljard dollar beschikbaar te maken voor projecten die (tropisch)bos beschermen, lokale boeren ondersteunen en duurzame landbouw stimuleren. Een goed voorbeeld hiervan is het bijzondere project van boerenbedrijf Grupo Scheffer.

Wat dat project zo bijzonder maakt? ‘Duurzame landbouwmethodes zijn noodzakelijk voor een gezonde toekomst van onze planeet´, zegt Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank. ‘Maar ze vergen vaak investeringen, die op korte termijn zelfs tot een verlaging van productieniveaus kunnen leiden. Dat maakt het lastiger om boeren ertoe over te halen zulke werkwijzen toe te passen.´

Het zou dus ontzettend helpen als duurzame landbouwmethodes juist méér productie opleverden. En laat Grupo Scheffer – grootteler van katoen, maïs, soja en vee – nu precies zo´n methode hebben ontwikkeld; een aanpak waardoor gedegradeerde grond (grond die uitgeput is geraakt door bijvoorbeeld monocultuur of bovenmatig gebruik van kunstmest) weer productief wordt. Dankzij AGRI3 Fund heeft het bedrijf deze manier van produceren sneller kunnen testen en opschalen.

Gezonde toekomst

‘Wij proberen zo slim mogelijk met onze bodem om te gaan. Dat is essentieel voor een hoge, stabiele en kwalitatief goede productie.´ Aan het woord is Guilhelme Scheffer, CEO van Grupo Scheffer. ‘Daarnaast willen we bouwen aan een gezonde, ecologisch verantwoorde toekomst. Dus hebben we een manier ontwikkeld om de weerbaarheid en productiviteit van onze landbouwbodem te vergroten, maar met mínder impact op het milieu. De pilot in 2018 verliep heel succesvol. Nu willen we dit efficiëntere bodembeheer op ál onze 108.000 hectare toepassen. En delen met andere boeren. Die kennisdeling is een voorwaarde voor steun vanuit AGRI3 Fund.´

Ecologische voetafdruk

Het geld van AGRI3 Fund moet komen van overheden, ngo´s, grote foundations, beleggers en banken. De Rabobank heeft al een aanzienlijk deel toegezegd. Guilhelme Scheffer noemt de samenwerking tussen de VN en de Rabobank een ‘prominente stap om de groeiende wereldbevolking duurzaam te voeden´. Wiebe Draijer onderstreept dit. ‘Het past uitstekend bij onze missie: Growing a better world together. Ons doel als bank is dat de food en agrarische sector de transitie naar duurzame productie maakt. Duurzaam zowel ecologisch als economisch. Daar dragen we aan bij met onze kennis, netwerken en financiële instrumenten. Het AGRI3 Fund maakt leningen mogelijk voor duurzame landbouwmethodes; leningen die veel banken vaak te risicovol vinden. Doordat het fonds een deel van het risico overneemt, kunnen bedrijven wél zo´n lening krijgen.´

Noodzakelijke steun

‘Door commerciële leningen te combineren met het AGRI3 Fonds, kan de transitie naar duurzame landbouw worden gefinancierd´, zegt Hans Loth, Head UN Environment Partnership. ‘Daarnaast ondersteunen we de transitie met technische assistentie, kennis en expertise om duurzame productiemethodes beschikbaar te maken voor meer boeren.´ Al deze steun is nodig, benadrukt Hans. ‘Projecten voor dit soort doelen zijn namelijk onder “normale” omstandigheden in de markt niet te financieren. Dat komt onder andere door het hogere (gepercipieerde) risico van de primaire agri sector, de vereiste langere looptijd van de lening en/of bepaalde limieten van het land. Met AGRI3 Fund maakt onze bank het onmogelijke tóch mogelijk.´

Gezond leren eten in Noord-Holland

Kinderen krijgen les van AZ-spelers

Basisschoolleerlingen ervan overtuigen hoe belangrijk het is om gezond te eten en te leven. Daarvoor sloeg voetbalclub AZ de handen ineen met agriregio GreenPort NHN en vier Noord-Hollandse Rabobanken. Samen ontwikkelden ze in 2018 de Rabo AZ Foodtour: een interactief lesprogramma voor groep 7 en 8. ‘Je zíet dat het effect heeft.´

Honderd klassen doen in maart 2019 mee aan het veertiendaagse lesprogramma. Eind januari kwamen er bovendien samenwerkingspartners bij: GGD Hollands Noorden en zes Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)-gemeenten. ‘Ook zij willen dat gezond leven leuk én gemakkelijk is voor kinderen´, zegt Bob van der Hout, directeur Food & Agri van Rabobank Alkmaar e.o.

In het online lesprogramma vertellen AZ-spelers, trainers en deskundigen over voedings- en gezondheidsthema´s. Wat is het wereldvoedselvraagstuk? Hoe maak je een gezonde maaltijd? Bij elke les hoort een opdracht, bijvoorbeeld om bij een boer te kijken waar voedsel vandaan komt. Of om etiketten te checken in de supermarkt. Kinderen moeten de uitvoering van zo´n opdracht zelf filmen.

De tien klassen met de beste filmpjes (vlogs) winnen een Foodclinic in het AZ-stadion. ‘Je zíet dat deze methode effect heeft´, aldus Rogier van ´t Veer, leerkracht bij De Vlieberg, één van de negen scholen die in 2018 meedeed aan de pilot. ‘Leerlingen kiezen bijvoorbeeld vaker voor water in plaats van frisdrank. Of checken thuis ineens de etiketten op etenswaren.´

Foto: Ed van der Pol fotografie

Proeven aan techniek in Gelderland

Tech-Lokaal voor kinderen timmert aan de weg

Het dorp Beneden-Leeuwen kreeg in 2015 als eerste een Tech-Lokaal, een initiatief van Stichting Meerwaarde Maas en Waal. Na het succes daar volgde in 2018 Druten. Ook hier hebben basisscholen nu een plek om hun leerlingen te laten kennismaken met allerlei vormen van techniek. Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe steunt dit initiatief van harte en gaf het nieuwe Tech-Lokaal onder meer een 3D-voedselprinter.

Timmeren, metaalbewerking, schilderen. Het zijn voorbeelden van traditionele technieken die basisschoolleerlingen in het Tech-Lokaal kunnen uitproberen. Maar ze kunnen evengoed aan de slag met ‘consumptieve technieken´ als koken en bakken. Of met moderne vakgebieden als game design, robotica en 3D-printen. In Druten krijgen kinderen begeleiding van zo´n vijftig vrijwilligers en stagiairs. Ook in het gebruik van de 3D-voedselprinter. Dat laatste is uniek: nergens anders in Nederland is het apparaat van ontwikkelaar byFlow beschikbaar voor onderwijs aan basisschoolleerlingen.

Het Tech-Lokaal wil kinderen inspireren om te kiezen voor een technische opleiding en de theorie en de praktijk beter op elkaar aan laten sluiten. Een streven waar de Rabobank volledig achter staat. Want de vele IT- en techniekbedrijven in het Land van Maas en Waal hebben vaak moeite om goed opgeleid personeel vinden. En dat remt de economische vooruitgang van de regio. Bovendien: technici zijn onmisbaar in het aangaan van grote uitdagingen, zoals het wereldvoedselvraagstuk.

Circulair ondernemen in Zuid-Holland

Rabobank daagt ondernemers uit

Bedrijven aansporen om circulair te ondernemen. Daarvoor organiseert de Rabobank in heel Nederland de Circular Economy Challenge. De lokale Rabobanken Zuid-Holland Midden, Westland, Leiden-Katwijk en Rotterdam trekken hierbij samen op. Zij motiveren bedrijven in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag om mee te doen.

Fossiele hulpbronnen aanboren om grondstoffen te maken. En daar vervolgens producten van maken die we na gebruik weggooien. Die aanpak put onze planeet uit. De Rabobank stimuleert daarom de omschakeling naar een toekomstbestendige, circulaire economie. Waarin we grondstoffen en producten steeds opnieuw blijven gebruiken, zodat ze hun waarde behouden. De bank werkt hiervoor samen met de overheid, kennisinstellingen en klanten – onder wie veel ondernemers.

De Circular Economy Challenge is één van de manieren om deze ondernemers tot een circulair businessmodel te brengen. De Rabobank bundelt daarvoor de krachten met KPMG Sustainability en MVO Nederland. Het gaat om een programma waarin ondernemers hun kansen voor circulair ondernemen verkennen en deze vertalen naar een actieplan. Dat doen ze via inspirerende workshops en een persoonlijk adviestraject. Doel is dat zij duurzame verdienmodellen ontwikkelen – waar nodig ondersteund door samenwerkingen die hun eigen keten overschrijden. Zulke modellen zijn noodzakelijk: bedrijven die ze níet hebben, zullen het niet lang meer volhouden.

Economie en werk stimuleren in Limburg

Business Innovatie Team helpt ondernemers te groeien

De meeste MKB´ers in Limburg innoveren niet. Maar als het aan de negen Rabobanken in die provincie ligt, gaat dat snel veranderen. Zij willen ondernemers aansporen en helpen om te vernieuwen. Samen lanceerden de banken hiervoor het Business Innovatie Team Limburg.

Dat team bestaat uit acht specialisten. Deze innovatie-experts zijn er voor alle MKB´ers in Limburg die willen innoveren – ongeacht de branche, dus inclusief agrarische ondernemers. Het maakt niet uit of de MKB´ers start-ups zijn, snelle groeiers of al een tijd dezelfde omvang hebben. Zelfs bedrijven die geen Rabo-klant zijn, mogen profiteren van het Business Innovatie Team Limburg.

Wat ondernemers precies bij dat team vinden? Overzicht, inspiratie en verbinding. Het team laat zien welke partijen in Limburg innovatie stimuleren. Het helpt ondernemers hun behoefte te bepalen, spart met hen over mogelijkheden en brengt hen in contact met de juiste kennis, platforms en partijen. Dit kunnen mede-ondernemers zijn, maar bijvoorbeeld ook subsidieverstrekkers of financiers buíten de Rabobank.

Met het Business Innovatie Team Limburg volgen de Rabobanken hun maatschappelijke opdracht. Want: door ondernemers te versterken, dragen zij bij aan werkgelegenheid en een gezonde economie. En dat is weer goed voor de héle samenleving.

Jongeren binden aan Zeeuws-Vlaanderen

Verkiezing promoot prachtige regio

Volop werk, mooie steden, betaalbaar wonen, prachtige natuur. Het is maar een greep uit de redenen om in Zeeuws-Vlaanderen een toekomst op te bouwen. De organisatie Rootzz hoopt jongeren hiervan te overtuigen. Daarvoor ontwikkelt ze allerlei ideeën en events, zoals in 2018 de jaarlijkse verkiezing voor Zeeuws-Vlaamse Studentenstad.

Rabobank Zeeuws-Vlaanderen vond dit idee zo goed dat het in 2018 financiële steun gaf via het Stimuleringsfonds. Wat de verkiezing inhoudt? Zeeuws-Vlaamse studenten nomineren hun studentenstad, van Groningen tot Maastricht, van Utrecht tot Middelburg. Elke indiener vertelt daarbij wat voor event hij hier wil organiseren om Zeeuws-Vlaanderen te promoten. Dat event moet toegankelijk zijn voor álle studenten – ook degenen zonder Zeeuws-Vlaamse wortels. Bovendien moeten de sponsors (Zeeuws-Vlaamse gemeenten en werkgevers) hier direct contact kunnen leggen met die jongeren.

De student met het beste idee krijgt 25.000 euro om zijn event onder begeleiding van Rootzz te organiseren. In 2018 kwam Dani Bracke als winnaar uit de bus. Dankzij zijn evenementplan is het Brabantse Tilburg nu Zeeuws-Vlaamse Studentenstad van 2019. En hoewel zijn event nog plaats moet vinden, dient de volgende verkiezing zich alweer aan. Studenten kunnen hun stad nu al nomineren – tot 1 oktober 2019. Kort daarop wordt bekend welke stad zichzelf Zeeuws-Vlaamse Studentenstad van 2020 mag noemen.

Bewuster kopen en koken in Brabant

Kalender bestrijdt verlies en verspilling van voedsel

Elk jaar gaat er wereldwijd 1,3 miljard ton aan voedsel verloren. Het zou veel helpen als consumenten bewuster gaan kopen en koken. Rabobank Peelland Zuid stimuleert dit onder haar klanten. In 2018 onder meer door een speciale weekkalender te verspreiden. Vol tips, feiten en verhalen over verspilling en verlies in de voedselketen.

Het voedselprobleem gaat de lokale bank aan het hart. Directievoorzitter Rudi van Hoof: ‘Als toonaangevende Food & Agri- bank willen wij dit probleem de wereld uit helpen. We ondersteunen daarom onze klanten en partners bij het bedenken en financieren van innovatieve oplossingen. Ook zien we voor onszelf een belangrijke rol weggelegd om de vereiste verbindingen te leggen en de benodigde initiatieven te starten. Die verbindende rol past ons goed als coöperatie.´

Voedselverspilling tegengaan kan niemand alleen, stelt de directievoorzitter. ‘Iedereen moet bijdragen. En consumenten kunnen samen veel meer invloed hebben dan wij als bank. Maar daarvoor moeten zijzich wel op grote schaal bewuster worden van hun koop- en kookgedrag.´ Om dat bewustzijn te stimuleren, maakte Rabobank Peelland Zuid de gratis ‘Verspillingskalender 2019´ – voor én met klanten. ‘Zo krijg je niet alleen je afspraken helder in beeld, maar meteen ook wat je kunt doen tegen voedselverspilling.´

Minder eten weggooien in het Gooi en de Vechtstreek

Speciale app dringt voedselverspilling terug

Restaurants, supermarkten, cateringbedrijven. Elke professionele partij die eten overheeft, kan deze gerechten aanbieden op de NoFoodWasted-app. Consumenten bestellen de gerechten vervolgens via dezelfde app – tegen een lager bedrag dan normaal. Zo gaat er minder voedsel verloren. Rabobank Gooi en Vechtstreek besloot NoFoodWasted twee jaar lang te ondersteunen.

De app telt steeds meer gebruikers. ‘We zitten nu op zo´n 70.000 consumenten en 150 voedselaanbieders, veelal bedrijven die verse producten gebruiken of verkopen´, vertelt initiatiefnemer August de Vocht. Hij verwacht dat die aantallen snel zullen toenemen. Ook doordat Rabobank Gooi en Vechtstreek in 2018 flink bijdroeg aan de promotie van NoFoodWasted. En doordat hij de app up-to-date houdt. ‘We investeren constant in software om het contact tussen consumenten en aanbieders zo makkelijk mogelijk te maken.´

Voor consumenten is de app dé manier om voor weinig geld goed en gezond te eten. Voor restaurants, supermarkten en cateringbedrijven is het een uitkomst omdat ze zo tóch nog iets verdienen aan voedsel dat ze anders weggegooid hadden. En voor de Rabobank is het een mooie innovatie om voedselverspilling terug te dringen: één van haar maatschappelijke speerpunten. In Nederland verdwijnt elk jaar nog altijd voor 4,4 miljard euro aan voedsel in de vuilnisbak. Iets waar de bank graag verandering in brengt.

Fijner samenleven in Flevoland

Voetbal verbetert band tussen bewoners

Meer tolerantie, sociale cohesie en verbinding tussen bevolkingsgroepen. Dat is het doel van Almere & The City. Dit project van profvoetbalclub Almere City FC heeft extra bereik en impact sinds Rabobank Almere in 2018 hoofdpartner werd. De bank helpt niet alleen met geld, maar ook met de inzet van haar netwerk, medewerkers en media.

Almere & The City organiseert veel activiteiten om het grote, jonge Almere prettiger en veiliger te maken. Vier voorbeelden:

1. Ballen met de Buurt. Dé wekelijkse voetbaltraining voor alle Almeerders. Iedereen is op donderdagavond welkom in het stadion van Almere City FC om elkaar op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2. Fair Play Cup. Een toernooi voor alle dertien voetbalclubs van Almere. Elk team mag zelf een nieuwe spelregel toevoegen aan de bekende regels. Zolang het maar iets is wat samen voetballen leuker, sneller en/of respectvoller maakt.
3. Klassewerk. Een schoolvoetbaltoernooi waarin leerlingen niet alleen voetballen, maar ook andere rollen vervullen die nodig zijn voor een gezond, respectvol en succesvol team. Van coach en verzorger tot supporter en journalist.
4. Alle routiniers verzamelen. Een gratis bezoek van oudere Almeerders aan een thuiswedstrijd van Almere City FC. Leden van lokale studentenverenigingen, gesponsord door de Rabobank, halen de ouderen op.

Foto: Maarten Feenstra

Iedereen laten meedoen in Overijssel

Vluchtelingen krijgen extra aandacht

Rabobank Enschede-Haaksbergen streeft naar een inclusieve cultuur – zowel in als buiten de eigen organisatie. Eén waarin iedereen mee mag doen. En waarin de verschillen tussen mensen herkend, gewaardeerd en benut worden. Vanuit dit streven maakte de bank zich in 2018 sterk voor vluchtelingen.

Iedereen in Nederland moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen, zelfredzaam te zijn en actief bij te dragen aan de samenleving. Ook vluchtelingen. Rabobank Enschede-Haaksbergen zorgde er in 2018 voor dat deze groep zich extra welkom voelde en beter kon meedoen aan de maatschappij. Zo droeg ze bij aan een ramadanmaaltijd voor onder meer vluchtelingen. En nodigde ze vluchtelingen uit om vanuit de skybox een wedstrijd van FC Twente bij te wonen.

De bank werkte ook samen met STAR/T: een organisatie die ambitieuze vluchtelingen een ontwikkel- en netwerktraject aanbiedt om succesvol te ondernemen. Zo verzorgde ze voor hen een workshop over het opzetten van een bedrijf. Ook was ze jurylid tijdens een STAR/T-pitchavond. Verder versterkte de bank de sociale onderneming ShelterSuit – zowel via het project Twente Move2Social als een Stimuleringsfonds-bijdrage van drieduizend euro. ShelterSuit maakt wind- en waterdichte jassen en slaapzakken voor daklozen en vluchtelingen. Die laatsten neemt het bedrijf ook in dienst; vijftien vluchtelingen hebben er inmiddels een baan.

Friesland schoon en gezond houden

Kunstwerk kweekte golf aan groen bewustzijn

Mensen gooien elke dag heel veel plastic weg. Dat mag best wat minder. En ze zouden ook vaker zelf hun voedsel kunnen produceren, zodat ze gezonder eten. Dat was de boodschap achter het kunstwerk Griene Weach (‘Groene Golf´) in Bakkeveen. Rabobank Drachten Friesland Oost steunde de makers.

Wie Bakkeveen binnenkwam vanuit Siegerswoude en Frieschepalen, zag het meteen. Midden in de vaart stond – tot eind september 2018 – een enorm gevaarte van plastic afval. Het had de vorm van een groene golf en stond tussen groenteplanten en zonnebloemen. Vier grote pontons hielden het geheel drijvend.

Wie achter dit kunstwerk zat? Niet één persoon. Kunstenaars, vrijwilligers, verenigingen, stichtingen, de overheid, bedrijven, huisartsen en scholen: iedereen had eraan bijgedragen. De 150 leerlingen van de twee basisscholen in Bakkeveen hadden bijvoorbeeld al het plastic voor het kunstwerk verzameld – thuis en op straat. Ook hadden zij de groente gekweekt.

Na de juiste verlichting en bewatering, allemaal met duurzame energie, volgde eind september de oogst. Inwoners van Bakkeveen konden van de groente genieten tijdens een grote dorpsmaaltijd. Dat slotstuk benadrukte nog eens dat het een project was van én voor de gemeenschap.

Opstaan voor een geletterd Drenthe

Bondgenootschap vergroot participatie

Alleen al in Drenthe hebben 50.000 mensen grote moeite met lezen, schrijven en rekenen. Met als gevolg dat zij minder goed meedoen in de samenleving, vaker schulden hebben en moeilijker een baan vinden. De Drentse Rabobanken willen een helpende hand bieden door laaggeletterdheid te bestrijden. Daarom sloten zij zich aan bij Het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe.

Het bondgenootschap maakt zich sterk voor het herkennen, aanspreken en helpen van laaggeletterden. Daar is een zorgvuldige aanpak voor nodig. Want het gaat vaak om mensen die uit schaamte hebben leren verbergen dat ze laaggeletterd zijn. Elke bondgenoot kan een steentje bijdragen om deze groep te signaleren en te begeleiden naar het groot aanbod aan cursussen.

De Rabobanken die zich hebben aangesloten zijn Assen Noord-Drenthe, Emmen-Coevorden en Het Drentse Land. Zij ondertekenden in september 2018 ‘Het convenant van het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe´. Sindsdien behoren ze tot een groeiende coalitie van meer dan dertig partijen: van bibliotheken tot onderwijsinstellingen, van gemeenten tot de provincie en van welzijnsorganisaties tot bedrijven.

De drie Rabobanken bespraken eind 2018 welke acties zij zelf het best kunnen ondernemen. Een van hun ideeën voor 2019 is om medewerkers van Dagelijkse Bankzaken een training te geven. Daarin leren deelnemers om laaggeletterdheid te herkennen en mensen al in de bankhal te wijzen op passende hulp.

Vitaliteit versterken in Groningen

Stichting strijdt voor toegankelijke zorg

Steeds meer mensen in Groningen dreigen toegang te verliezen tot basiszorg. De stichting ‘Zorg is van ons!´ wil dat tij keren. En bundelt daarom de krachten van bezorgde bewoners en bedrijven, inclusief de Rabobank. Samen werken ze aan een toekomstbestendige visie op bereikbare zorg en welzijn voor álle Groningers.

Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal sloot in 2018 de afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde. Veel lokale bewoners en bedrijven zagen daarin het zoveelste voorbeeld van een maatschappelijk probleem: de financieel gedreven afbraak van zorg en welzijn. Zij besloten zich te verzetten tegen deze afbraak en verenigden zich in de stichting ‘Zorg is van ons!´. Deze ziet het als een morele verplichting om iedereen in de regio een basisniveau van zorg en welzijn te bieden. Ze zoekt, creëert én grijpt kansen om dit voor elkaar te krijgen. Met altijd een positieve en opbouwende insteek.

Ook de Rabobank sloot zich aan bij ‘Zorg is van ons!´. De bank stelt haar kennis, kanalen en netwerk ter beschikking. Zo promoot ze het initiatief en koppelde het aan de denktank Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen ontwikkelden deze twee organisaties vier scenario´s om basiszorg- en welzijn toegankelijk te houden voor elke inwoner van Stadskanaal en omstreken. In 2019 bespreekt Zorg is van ons! deze scenario´s met alle relevante partijen in de regio: van overheden tot ziekenhuisbesturen.

Pluimvee van en voor vrouwen in India

De Kesla Poultry Society in India heeft als doel de armste vrouwen uit de regio te helpen hun levensomstandigheden te verbeteren. De coöperatie richt zich op de vrouwen van de verschillende traditionele stammen. Voor de vrouwen is pluimvee een perfecte bron van inkomsten. De vrouwen kunnen tegelijkertijd geld verdienen en toch thuis zijn om voor de kinderen te zorgen.

Om bij de pluimveecoöperatie aan te kunnen sluiten, moeten de vrouwen eerst een zelfhulpgroep vormen waarin ze samen sparen en elkaar geld lenen. Als dit werkt kunnen ze zich vervolgens aansluiten. Het doel van de Kesla Poultry Society is dat alle leden 1.000 kippen houden, zodat ze een goed jaarinkomen kunnen verdienen van 50.000 roepies (zo´n 725 euro).

Rukmani Bai (47) is een mooi voorbeeld. Ze is getrouwd met een houthakker en werkte als loonarbeider. Om rond te komen moest ze geld lenen van geldschieters, tegen 10% rente per maand. Vijftien jaar geleden begon ze met 300 kippen. In 2009 sloot ze een lening van 25.000 roepies af voor de bouw van twee schuren. Ze betaalde de lening in drie jaar af, tegen een jaarrente van 6%. Inmiddels heeft ze 800 kippen, spaargeld en een levensverzekering. Dit heeft ook haar positie als vrouw in het gezin versterkt.

Dit pluimveeproject wordt mede mogelijk gemaakt door het Rabo Foundation Klantenfonds. Ook Rabobank Barneveld is in het kader van het adoptieprogramma betrokken bij dit project.

Innovatieve leningen maken groei mogelijk voor Ierse melkveehouderijen

Vanouds konden zuivelboeren in de Ierse Republiek moeilijk een lening krijgen, vanwege de gevoeligheid van de branche voor fluctuerende melkprijzen. Maar dankzij het in juni uitgerolde fonds MilkFlex2 krijgen kleinere boerenbedrijven gemakkelijker een krediet voor verbetering van hun bedrijf. Dit fonds is nu beschikbaar voor zuivelcoöperaties in het hele land.

Gesteund door de Rabobank en Finance Ireland, bouwt het fonds voort op het succes van een pilotproject uit 2016. Ierse boeren kunnen nu écht investeren in lange-termijninfrastructuur en duurzaamheidsprojecten.

De afschaffing van de melkquota in 2015 heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de melkproductie. Die steeg in 2017 van 5,5 miljard liter naar meer dan 7 miljard liter. Om te voldoen aan deze nieuwe vraag in de markt, hebben veel boeren betere toegang nodig tot financieringen. Door gebruik te maken van ingebouwde ‘flextriggers´ wil MilkFlex2 cashflowverlichting bieden wanneer boeren die het hardst nodig hebben. Terugbetaling van leningen kan bijvoorbeeld worden uitgesteld bij externe gebeurtenissen als een scherpe daling van de melkprijzen of uitbraak van ziekten. Cruciaal is dat het fonds ook de terugbetalingsschema´s van boeren beter afstemt op de seizoensgebonden melkproductiecycli; in mindere maanden nemen de betalingen af en in de winter worden de betalingen gepauzeerd.

Annette Rowson, melkveehoudster uit Wexford in zuidoost Ierland, kreeg een lening tijdens de pilotfase in 2016. “Het beperken van de terugbetalingstermijnen tot de topmaanden werkt echt” zegt ze. “Het is vernieuwend dat een financieel product zo is toegesneden op de sector.” Rowson gebruikte MilkFlex in het begin om haar melkruimte te verbeteren. Ze is van plan om meer leningen aan te vragen om het opvangen en recyclen van water op haar boerderij te verbeteren.

De virtuele assistent voor de landbouw

Het toenemend gebruik van data in de landbouw stelt boeren soms voor praktische problemen. Het verwerken van die data kost immers tijd en gaat niet altijd even makkelijk als je op het land bezig bent. AgVoice bedacht hiervoor een oplossing.

Het in Atlanta gevestigde AgVoice ontwikkelde een stemgestuurde, handsfree data-opslagtechnologie voor agrarische professionals. Daarmee kan een boer, terwijl hij aan het werk is, waarnemingen over de conditie van zijn gewassen of vee ter plekke inspreken op zijn smartphone. De software van AgVoice registreert deze data en slaat ze op, zonder dat de boer hiervoor een computer of pen en papier hoeft te gebruiken. Zo heeft hij beide handen vrij om zijn werk te doen. De technologie kan toegepast worden voor de inspectie van bijvoorbeeld dieren, planten of machines.

De tool helpt niet alleen de boer om waardevolle inzichten vast te leggen voor eigen gebruik, maar verschaft ook afnemers meer inzicht in zijn werkwijze. Bijvoorbeeld welke bemesting gebruikt is voor een gewas of welke medicatie is toegediend aan het vee. Dit maakt de naleving van regels beter controleerbaar en de herkomst van producten en middelen beter traceerbaar.

Op weg naar een sterkere sojasector in Bolivia

Een belangrijke financier van de groeiende landbouwsector in Bolivia is Banco Fie. Deze bank wil haar rol als duurzame financier verbreden en verdiepen naar diverse waardeketens, waaronder soja. De Rabobank ondersteunt haar in het formuleren van een nieuwe agribusiness-strategie.

Bolivia behoort tot de tien grootste sojaproducenten ter wereld. De sojaproductie is cruciaal voor de export en arbeidsmarkt van het land, maar de opbrengst per hectare is nog relatief laag. De economische noodzaak om die te verhogen is dus groot.

De sojaopbrengsten in Bolivia zijn lager dan die van omringende landen en de druk om dat te veranderen is groot. Een deel van de overheidsplannen gaat over het effectiever en dus duurzamer gebruik van de huidige landbouwgrond. Zo wordt bijvoorbeeld weidegrond gedeeltelijk geconverteerd naar landbouwgrond ten behoeve van soja. Daarnaast is het belangrijk de opbrengst per hectare te vergroten. Het gebruik van moderne landbouwtechnieken is hierbij cruciaal. Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol, waarbij onder andere een goede benutting van de bodem centraal staat.

Eén van de grootste uitdagingen voor de sojaboeren is het weer. Ten oosten van Santa Cruz is het droger, terwijl in de noordelijke gebieden vaak sprake is van overstromingsgevaar. Grotere boeren hebben over het algemeen de financiële middelen om voor de juiste infrastructuur te zorgen. Voor kleinere boeren is dit veel lastiger. Daar kan een rol liggen voor de overheid, Banco Fie en bijvoorbeeld Rabo Foundation.

MOOvement: track & tracesysteem voor koeien in Australië

Hoe kun je op een efficiënte manier zo´n 8.500 koeien in de gaten houden op een stuk grond zo groot als 500.000 voetbalvelden? Start-up mOOvement ontwikkelde als antwoord op die vraag een track & tracesysteem voor koeien.

MOOvementbegon in het najaar van 2016 als een idee van vier collega´s bij de Rabobank: Ciska van den Berg, Marlies de Kock, Pieter Vogels en Roel van de Ven. Zij bedachten een manier om de vleesveehouderijen in Kenia financierbaar te maken, door koeien te chippen met een GPS-tracker. Hierdoor zou de Rabobank microleningen kunnen verstrekken aan kleine, maar veelbelovende veehouders. Uiteindelijk bleek uitvoering in Afrika te risicovol, maar in Australië kon het wel.

Met behulp van het netwerk dat de Rabobank in Australië heeft, ontdekten de vier collega´s dat de boeren daar niet zozeer behoefte hebben aan financiering, maar wel aan de mogelijkheid om hun koeien op grote afstand te monitoren. Australische ranches zijn enorm met gemiddeld 1.700 koeien per ranch en uitschieters naar 8.500, op een oppervlak zo groot als 500.000 voetbalvelden.

In de zomer van 2018 begon een proefperiode van zes maanden. In deze periode test het team met twintig boeren of de technologie werkt. Zo ja, dan gaan de boeren na zes maanden betalen voor het product. Zij kunnen daarbij kiezen tussen alleen GPS-tracking en GPS-tracking met temperatuurmeting, om de tochtigheid van de koe te bepalen. Als de proef succesvol is, zal mOOvement uitbreiden naar andere landen.

Satelliettechniek helpt boer en bank

Rabobank en Wageningen University & Research werken aan een digitale tool om gewassen van kleine boeren te monitoren. Deze informatie kan het risicoprofiel van boeren verkleinen en hun toegang tot financiering vergroten.

Om meer te kunnen produceren, hebben boeren financiering nodig. In veel ontwikkelingslanden zijn banken echter terughoudend met financieren, vanwege de risico´s en kosten die hieraan verbonden zijn. Als financiele instellingen een beter risicoprofiel kunnen maken van een klant, bevordert dat het verstrekken van leningen aan kleine boeren en daarmee ook economische groei en welvaart.

De oplossing: satelliet monitoring

Een team van Wageningen University & Research (WUR) en de Rabobank heeft gezocht naar een bruikbare manier om de kredietwaardigheid van boeren te verbeteren. Het resultaat is een tool die zij de Climate Smart Digital Farm Finance (CSDFF) Solution noemen en die nauwkeurige informatie over boerderijen oplevert op basis van verschillende bronnen.

Gerbert Roerink van het Earth Informatics Team van WUR: “De data genereren we via een zogenoemde Green Monitor. De monitor brengt met behulp van satellietbeelden van de Sentinel-2 satelliet de groei van gewassen in kaart”.

De satelliet kan stukken land en de gewassen die erop groeien in kaart brengen en de groei en opbrengst van de gewassen monitoren en kwanitiferen. Door deze data te combineren met prijsinformatie, kan voorspeld worden in hoeverre een boer in staat zal zijn om zijn lening terug te betalen.

Corné de Louw, adviseur bij Rabobank International Advisory Services (RIAS): “De CSDFF Solution is bedoeld om banken te voorzien van betrouwbare en actuele informatie over de productie van gewassen, waardoor zij niet zelf hoeven af te reizen naar afgelegen boerderijen om de situatie te bekijken. Het op regelmatige basis monitoren van gewassen is een belangrijk, maar duur onderdeel in het process van kredietverstrekking. Daarom werd dit tot nu toe zelden gedaan. CSDFF maakt het betaalbaar en kan direct toegepast worden.”

Meer informatie = meer kredietmogelijkheden

Gerbert Roerink: “De informatie die de bank door deze doorlopende manier van monitoren krijgt, maakt het eenvoudiger om krediet te verstrekken aan boeren. Daarmee kunnen boeren investeren in betere zaden, materialen en opslagmogelijkheden, waardoor hun bedrijfsvoering duurzamer wordt. Niet alleen leidt dit tot een grotere oogst, er gaat ook meteen aan het begin van de keten al minder gewas verloren omdat het beter wordt geoogst en opgeslagen.”

In december 2017 rondde het team van WUR en Rabobank een succesvolle testpilot af in Ethiopië, waar zij met deze techniek kleine percelen met gerst en graan hebben gemonitord. Het team werkt op dit moment aan optimalisatie van het model, zodat dit geïmplementeerd kan worden bij een lokale financiele instelling in Ethiopië.

Talenten en competenties ontwikkelen
Onze medewerkers zijn de sleutel tot het succes van de Rabobank. Hun persoonlijke competenties, kwaliteit en vitaliteit bepalen de waarde die we onze klanten kunnen bieden. Daarom investeert de Rabobank onophoudelijk in de persoonlijke en professionele ontplooiing van medewerkers.
Ontwikkeling naar een duurzame en circulaire economie faciliteren
De wereldwijde transitie naar een circulaire economie staat centraal in onze duurzaamheidsambities. Een circulaire aanpak is nodig voor een langdurig leefbare wereld en versterkt bovendien de Nederlandse economie en concurrentiepositie. Met diverse tools en initiatieven ondersteunen we deze economische transitie bij onze klanten. Ook verduurzamen we onze eigen organisatie: tussen 2013 en 2020 verlagen we onze CO2-uitstoot per fte met 10%.
Ondernemerschap stimuleren
We zien voor onszelf een rol weggelegd als de groeimotor van het MKB. In 2018 deden meer zakelijke klanten online een aanvraag voor een lening of een leasecontract. Nieuwe innovaties droegen bij aan de groei van ondernemers, zoals we.trade, een blockchain platform wat internationale handel eenvoudiger maakt voor Europese MKB-bedrijven.
Vitaliteit van gemeenschappen ondersteunen
Lokale initiatieven zijn belangrijk om wijken, dorpen en streken te versterken en verduurzamen. Als coöperatieve bank voelen we een sterke verantwoordelijkheid om zulke initiatieven te stimuleren – niet alleen financieel, maar ook door onze kennis en ons netwerk te delen. In 2018 droeg de Rabobank 42 miljoen euro bij aan lokale, maatschappelijke projecten en organisaties. In ontwikkelingslanden steunen we vooral agrarische organisaties en gemeenschappen.
Duurzame landbouw stimuleren
Landbouw en voeding zijn al sinds 1898 het hart van onze strategie. Bijdragen aan het duurzamer voeden van de wereld beschouwen we als een kernopdracht. We noemen dat ‘Banking for Food´. Wereldwijd ondersteunen we boeren en tuinders om meer, efficiënter en duurzamer te produceren. Ook versterken we de voedselketens via talrijke initiatieven voor duurzame voedselzekerheid. Daarbij bieden we stakeholders toegang tot financiering, kennis en netwerken.
Klanten ondersteunen in hun duurzame ontwikkeling
De Rabobank stimuleert en helpt klanten in het ontwikkelen en waarmaken van hun duurzaamheidsambities. We brengen mensen met elkaar in verbinding om hierover kennis uit te wisselen en kansen te benutten. We belonen zakelijke koplopers in duurzaamheid, en stimuleren slim verbouwen bij particulieren. Ook ontwikkelen we duurzame producten zoals de Rabo Impactlening.
Stakeholders betrekken
Als financieel dienstverlener heeft de Rabobank een grote maatschappelijke rol. En als coöperatieve organisatie voelen we bovendien een sociale verantwoordelijkheid. Door in gesprek te blijven met onze stakeholders scherpen we die rol voortdurend aan. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid voeren we veel overleg met onder meer klanten, medewerkers, beleggers en ngo´s, zoekend naar mogelijkheden om onze prestaties te verbeteren.
Prestaties verbeteren
Innovaties, veranderende klantwensen, economische verschuivingen, nieuwe marktspelers en strengere regelgeving. De Rabobank onderneemt in uitdagende omstandigheden. Dankzij een ingrijpende transitie blijven we onze kapitaalpositie versterken en maken we toekomstige groei mogelijk. We liggen op koers met onze financiële en duurzaamheidambities. En we ontwikkelen onophoudelijk ons aanbod aan producten en diensten. Tevreden klanten zijn en blijven onze grootste prioriteit.
Kapitaal ratio´s versterken
Om een ijzersterke bank te blijven, hebben we doelen gesteld aan onze kapitaalratio´s. Deze targets baseren we op de steeds hogere eisen waaraan wij als bank moeten voldoen. We bereikten in 2018 een common equity tier 1 ratio van 16% en een kapitaalratio van 26,6%. Extra inspanning zal nodig zijn om tegemoet te komen aan toekomstige regelgeving.
Big data & privacy
Bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten en werknemers staat bij ons hoog in het vaandel. We vermijden het gebruik van persoonsgegevens bij big data analyses, tenzij we voldoende maatregelen hebben getroffen voor de beveiliging van die gegevens, zoals de vertrouwelijkheid van gegevens en het beperken van toegang. Onze Business Data Committee controleert en beheert zorgvuldig het commerciële gebruik van gegevens.
Diensten digitaliseren
Online en mobile bankieren biedt onze klanten steeds meer gemak. We investeren volop in de verdere ontwikkeling van innovaties als een nieuwe manier van online identificeren (iDIN) en breiden onze digitale dienstverlening voortdurend uit. Zo blijven we ook online dichtbij voor onze klanten. Via chat, app of website is onze klantenservice dag en nacht beschikbaar om hulp te bieden. En dankzij slimme data-analyses kunnen we onze klanten nog beter en efficiënter adviseren.
Transparantie vergroten
We streven continu naar meer helderheid en transparantie. Dat houdt in dat we open zijn over wat onze klanten vinden van onze dienstverlening. Dat we altijd begrijpelijk en toegankelijk communiceren, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden van onze producten. En dat we eerlijk laten zien hoe we vorderen op het gebied van duurzame ontwikkeling en onze financiële prestaties. In 2018 namen we maatregelen om onze transparantie op al deze gebieden te vergroten.
Vertrouwen herstellen
Door opeenvolgende financiële crisis is het publieke vertrouwen in financiële instellingen sterk gedaald. We blijven werken aan het herstel van het vertrouwen door klanten onvoorwaardelijk centraal te stellen in alles wat we doen. En door onze grote maatschappelijke betrokkenheid te laten zien, zowel in Nederland als wereldwijd.
Klanttevredenheid verhogen
Over alle segmenten bleef de klanttevredenheid toenemen. Onze aanpak van grootschalige digitalisering gecombineerd met persoonlijk klantadvies op sleutelmomenten werpt zijn vruchten af. Op het hoogste managementniveau zijn nu alle klantengroepen vertegenwoordigd. Daarmee borgen wij de focus op veranderende klantbehoeften en de mogelijkheid daar snel op in te spelen.
Eerlijk en verantwoord belonen
De Rabobank voert een sociaal verantwoordelijke en relatief gematigde koers in het beloningsbeleid. Salaris en arbeidsvoorwaarden komen overeen met de verantwoordelijkheden en prestaties van medewerkers. Maar hun beloning bestaat uit méér dan alleen geld. De Rabobank wil ook graag een inspirerende werkomgeving bieden waarin medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen. Ook krijgen zij unieke kansen om echt verschil te maken in de wereld.
Gelijkwaardigheid en diversiteit vergroten
Diversiteit is een grote kracht. Met een meer divers medewerkersbestand kunnen we onze klanten nog beter begrijpen en bedienen. We hebben ons in 2018 ingespannen voor een grotere gender- en culturele diversiteit, en voor de acceptatie van LGBTI. Ook creëerden we arbeidskansen voor mensen met een lichamelijke beperking.