De nieuwe praktijk van mkb-financiering

Het is nodig, maar het gebeurt ook: ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de Rabobank vinden met elkaar steeds beter een nieuwe aanpak voor vermogen en financiering. Er is een ‘palet aan mogelijkheden’.

‘Nog veel belangrijker dan in het verleden is het dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf beschikken over voldoende weerstandsvermogen. Dat is nodig om tegenvallers op te vangen en om nieuwe stappen te kunnen zetten. Aanvullend kan vreemd vermogen daarbij helpen’, zegt Eric Saris, directeur Bedrijven bij de Rabobank.
Vanouds denken mensen bij weerstandvermogen aan eigen vermogen, maar er zijn ook andere bronnen, zoals private investeerders en participatiemaatschappijen. Ook bij vreemd vermogen zijn er meer mogelijkheden dan alleen bancaire financiering. Saris: ‘Als coöperatieve bank blijven we een belangrijke financier voor het midden- en kleinbedrijf, maar wij worden steeds meer een bemiddelaar, die klanten en andere partijen bij elkaar brengt, zoals aanbieders van leasing en crowdfunding. En we zijn actief om stimuleringsregelingen van overheden in te zetten voor onze klanten. Ik merk dat we daar nu breder naar kijken dan een jaar geleden. Dat is goed: zo kunnen we onze klanten beter ondersteunen.’

Welke concrete resultaten zijn er?

  • Al 225 miljoen euro heeft de Rabobank verstrekt aan risicodragende, achtergestelde leningen voor het mkb. Daar komt dit jaar weer 50 miljoen euro bij.
  • Sinds november hebben lokale Rabobanken 300 miljoen euro van de Europese Investerings Bank beschikbaar voor mkb’ers. Daarvan heeft de Rabobank al 120 miljoen euro verstrekt.
  • 62,5% van de borgstelling voor mkb- financieringen (BMKB) van de Nederlandse overheid is in 2014 via de Rabobank ingezet bij financieringen die voor banken net te risicovol zijn.

Toch bestaat bij veel mensen het gevoel dat ondernemers moeilijker krediet kunnen krijgen dan in het verleden.

Saris: ‘Het gemak waarmee krediet tot 2008 beschikbaar was, is er niet meer. De wereld is voor ondernemers en banken echt veranderd. Maar nog steeds verstrekken we als Rabobank in Nederland elk jaar voor miljarden aan zakelijke kredieten, juist ook aan mkb’ers. Daarmee zijn we de grootste kredietverstrekker aan het Nederlandse midden- en kleinbedrijf.’

‘Onze mensen kijken met ondernemers hoe ze de zaak tóch voor elkaar kunnen krijgen.’

Eric Saris, directeur Bedrijven bij de Rabobank

Wat is er de afgelopen jaren veranderd?

‘Banken hebben in toenemende mate te maken met strengere eisen van toezichthouders aan hun buffers en het risicoprofiel. Om daaraan te voldoen, moeten banken veel strikter zijn in de kredietverlening.
De economische crisis heeft bij veel bedrijven geleid tot rode cijfers, waardoor het weerstandsvermogen is aangetast. Intussen is ondernemen wel risicovoller geworden, met sterkere en snellere veranderingen, waardoor voldoende weerstandsvermogen alleen maar belangrijker is geworden. Dat kan eigen vermogen zijn, maar ook weerstandsvermogen dat van investeerders komt. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden. Dat geldt ook voor kredieten en andere vormen van vreemd vermogen.’

‘Een mooi voorbeeld vind ik het goed lopende programma van de Europese Investerings Bank om de kredietverlening in Europa te stimuleren. In de huidige EIB-tranche is bij de lokale Rabobanken 300 miljoen beschikbaar voor mkb’ers, met een maximale rentekorting van 0,65%. Daarvan hebben we in de eerste tweeëneenhalve maand tijd al 120 miljoen verstrekt. We starten gesprekken met de EIB over een nieuwe tranche.
Actief zijn we ook met het inzetten van BMKB, de borgstellingsregeling van de overheid voor mkb-financieringen waarvoor net te weinig onderpand is. In 2014 hebben we als Rabobank 62,5% van het verstrekte borgstellingsbudget voor onze rekening genomen. Dat geeft voor mij aan dat onze mensen met ondernemers kijken hoe ze de zaak tóch voor elkaar kunnen krijgen.’

Kan de Rabobank ook bijdragen aan voldoende weerstandsvermogen?

Er is veel risicodragend vermogen nodig. Daar zouden institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, in kunnen stappen. Wij kunnen onze expertise van risico-inschatting inzetten.
Toch dragen we ook in financiële zin ons steentje bij. Dat doen we met achtergestelde leningen via het Rabobank Stimuleringskapitaal. Hiermee hebben we al 225 miljoen euro aan risicodragend vermogen uitstaan bij het midden- en kleinbedrijf en hebben de ruimte om dat dit jaar met 50 miljoen euro te laten groeien.’

Meer lezen?

Download