Waarom Banking for Food bij de Rabobank hoort

Banking for Food is de visie van de Rabobank op landbouw en voedsel voor meer dan negen miljard mensen in 2050. Waarom houdt de Rabobank zich hier als bank mee bezig, buiten én binnen Nederland? Het heeft alles te maken met de ambitie én de oorsprong van de bank. De Rabobank kent food and agri van haver tot gort.

De uitdagingen zijn groot in de wereld van landbouw en voedsel. De Rabobank ziet het als haar opdracht om bij te dragen aan het duurzamer voeden van de wereld, door economisch succes en groei te faciliteren van klanten en de gemeenschappen waarin ze opereren.

De Rabobank onderneemt in veel landen al activiteiten die passen bij deze ambitie. Een ambitie waarvoor een samenhangende visie beschreven wordt in Banking for Food. En daar blijft het niet bij: er wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van de visie, concrete strategie en een plan van aanpak.

Deze positie streven we na om bijvoorbeeld meer boeren en tuinders wereldwijd via financiering en ondersteuning in staat te stellen om meer, efficiënter en duurzamer te produceren. Maar ook om voedselketens te versterken door optimalisatie en financiering, door deelname aan initiatieven voor duurzame voedselzekerheid, door het stimuleren van het maatschappelijk debat en door een bijdrage te leveren aan de (innovatie) financieringen die nodig zijn.

Ontstaan in de landbouw

Waarom doet de Rabobank dit? De Rabo is toch een bank? Juist! Een bank die ontstaan is in de landbouw, en zowel in Nederland als daarbuiten een sterke marktpositie heeft in deze sector

Even terug in de tijd: in de jaren ’60 van de 19e eeuw ontstaan op het Duitse platteland landbouwkredietverenigingen die voorzien in de kredietbehoefte van lokale, veelal arme, boeren. Deze vereniging verschaft leden krediet uit lokaal aangetrokken spaargelden. Dit idee van Friedrich-Wilhelm Raiffeisen voor de kredietcoöperatie slaat ook in Nederland aan. Na 1895 ontstaan de eerste coöperatieve boerenleenbanken in Nederland, om boeren en tuinders te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun bedrijven.

Kind aan huis in de sector

De Rabobank is kind aan huis in de sector en maakt met haar klanten alles mee. Want de ontwikkeling van gewassen, dieren, voedsel en landbouwbedrijven gebeurt en gebeurde letterlijk in weer en wind. Met droogte en overstroming, vorst en hitte, hoge en lage prijzen, alle vormen van voor- en tegenspoed zoals de mensheid die kent. Natuurverschijnselen en onvoorspelbaarheid die uiteindelijk zijn weerslag hebben op productie, vraag, beschikbaarheid en prijzen van landbouwproducten en voedsel. En dus op inkomens en investeringen van ondernemers.

92,3 miljard euro aan krediet in food and agri

Vandaag de dag heeft de Rabobank zo’n 92,3 miljard euro aan kredieten uitstaan bij ondernemers in de landbouw en de voedselketen. Bijna de helft daarvan heeft betrekking op Nederland, de andere (grootste) helft betreft food and agriklanten buiten Nederland. DLL, de leasemaatschappij van de Rabobank, heeft een belangrijke leaseportefeuille in food & agri. In Afrika heeft Rabo Development samenwerkingsverbanden met banken die in hun land een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de landbouw. En Rabobank Foundation ondersteunt in Afrika en Azië de ontwikkeling van voedselproductie voor het eigen gezin naar mensen die produceren voor de markt, bijvoorbeeld door actief te zijn in microkredieten. 

Banking4Food facts and figures

In Nederland en daarbuiten

De Rabobank is geworteld in Nederland en heeft een groot netwerk in het agrarisch bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs. De Rabobank heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw, zowel van de bedrijven in Nederland als van de sterke internationale positie.

Nederland is weliswaar een klein land, maar staat op het gebied van landbouw en voedselproductie hoog aangeschreven. Nederland geldt als één van de productiefste en meest efficiënte voedselproducenten ter wereld en loopt veelal voorop in vernieuwing. Nederland behoort tot de grootste landbouwexporteurs ter wereld en loopt voorop in voedselkwaliteit. De Rabobank kent de netwerken in Nederland en daarbuiten. Sterker nog: is daar zelf onderdeel van, één van de ketenpartners. De Rabobank heeft eigen onderzoekers op het gebied van markten, prijsvorming en economische ontwikkelingen voor producten en sectoren in land- en tuinbouw en voedselketens.

Ruimte voor ondernemerschap

Ook voor de Rabo als bank is de food and agriportefeuille van belang. Ten opzichte van andere sectoren kennen landbouw en voedsel goede, langjarige risico- en rendementsverhoudingen.

In dat beeld passen de uitdagingen tot 2050. Voor de ondernemers en werknemers in de landbouw- en voedselketens is het belangrijk en plezierig dat er alleen maar meer monden te voeden zijn. En er is de uitdaging om dat efficiënter en duurzamer te doen. Er is dus ruimte voor ondernemerschap, er zal altijd vraag zijn naar voedsel, en innovatie is van groot belang.

Read more

Samenhang

Negen miljard mensen voeden vraagt om een visie en oplossingen die niet ophouden bij landsgrenzen, bij het hek van een boerderij of het toegangspoortje van een supermarkt. Banking for Food, de visie van de Rabobank, betreft daarom alle schakels in de voedselketens, buiten én binnen Nederland. Dus van boeren en tuinders en hún toeleveranciers, tot verwerkers van landbouwproducten tot aan transporteurs en supermarktketens.