Streefcijfers Genderdiversiteit

Bij de Rabobank is genderdiversiteit om meerdere redenen van belang. Een voorbeeld: bij de Rabobank werken meer vrouwen (52 procent) dan mannen (48 procent), maar de verdeling tussen mannen en vrouwen in de top is onevenwichtig. We willen echter optimaal gebruik make van alle talenten die we in huis hebben.

Bovendien is er behoefte aan een goede combinatie van masculiene en feminiene eigenschappen, want een eenzijdige samenstelling van teams leidt tot tunnelvisie en 'group thinking'. Om de doorstroom van vrouwen naar de top te bevorderen zijn daarom streefcijfers vastgesteld. Inmiddels wordt één op de vier topfuncties binnen de Rabobank ingevuld door een vrouw. De Rabobank heeft als doelstelling voor 2020: dertig procent vrouwen in de top en veertig procent vrouwen in de subtop. In een interview met Ingrid Thijssen, topvrouw van het jaar 2016, legt Wiebe Draijer (Bestuursvoorzitter Rabobank) uit waarom hij diversiteit voor het bedrijf belangrijk vindt.

Lees meer

  • Sponsorprogramma voor vrouwelijke collega’s: je moet het zelf doen!

    De Rabobank hecht veel waarde aan de in- en doorstroom van talentvolle vrouwen.

  • Petra Hoeken en Marthe Oudega genomineerd bij Verkiezing ‘Topvrouw van het jaar 2017’

    In 2014 ondertekende de Rabobank het Charter 'Talent naar de Top'.

  • Rabobank London richt RaboWomen Committee for Europe op

    De Rabobank doet er alles aan om diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer onder de aandacht te brengen.