Geschiedenis

Sinds 1974 het goede doel van de Rabobank

Rabobank Foundation is veertig jaar geleden opgericht door de lokale Rabobanken. Nog altijd zijn zij nauw betrokken bij het werk van de Foundation. Lokale banken dragen jaarlijks een deel van hun winst af aan het goede doel van de Rabobank. Rabobank vult deze donatie aan tot een half procent van de groepswinst.

De fusie van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen Bank en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank tot Rabobank,  was de aanleiding voor het oprichten van de Rabobank Foundation. Beide coöperatieve banken beschikten vóór de fusie al over eigen stichtingen voor maatschappelijke ondersteuning. De Stichting 150 jaar Raiffeisen gaf steun aan kredietcoöperaties in arme landen en ondersteunde in eigen land projecten voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. De Stichting Ontwikkelingshulp door Boerenleenbanken steunde projecten in plattelandsgebieden waar Nederlandse emigranten woonden, of waar missionarisveldwerkers actief waren.

Professionele ontwikkelingsorganisatie

31 december 1973 fuseerden beide stichtingen tot Stichting Steun Rabobanken. Doel was het uitdragen van de coöperatieve doelstelling van de Rabobankorganisatie door projecten te steunen in eigen land en in ontwikkelingslanden. In 2002 veranderde de naam in Rabobank Foundation, de naam die in het buitenland al langer werd gebruikt. In veertig jaar tijd is Rabobank Foundation uitgegroeid tot een professionele ontwikkelingsorganisatie. De Foundation werkt in 25 landen en steunt jaarlijks circa 200 projecten.

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Postadres Postbus 17100, UC 079
3500 HG Utrecht
Telefoon +31 (0)30 216 2333