Donatie aanvragen

Om te bepalen of jouw project in aanmerking komt voor een donatie van het Rabo Foundation Medewerkersfonds, vragen wij je allereerst onderstaande checklist te doorlopen.

1. Vind het project plaats in één van onze focuslanden?


 • Nederland
 • Afrika: Ethiopië, Ghana, Ivoorkust, Kenia, Rwanda, Senegal, Tanzania of Oeganda
 • Azië: Cambodja, Filippijnen, Indonesië, Laos, Sri Lanka, Vietnam of India
 • Latijns-Amerika: Brazilië, Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Mexico, Peru

2. Valt het project binnen één van de onderstaande thema’s?


In Nederland:

 • Sociaal ondernemen en arbeidsparticipatie (voor sociaal ondernemers en stichtingen die werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
 • Financiële educatie (jongeren en volwassenen financieel zelfredzaam maken)
 • Sporten voor mensen met een beperking (voor mensen met een verstandelijke en fysieke beperking)

In het buitenland:

 • Ondersteuning van groepen agrarische ondernemers/boeren (zelfhulpgroepen, coöperaties)
 • Irrigatie voor boerengemeenschappen
 • Educatie (agrarische, coöperatieve of financiële kennis)

3. Voldoet het project aan de volgende basisvoorwaarden?


 • Het project past binnen de scope (thema’s en focuslanden) van Rabobank Foundation
 • Het project wordt aangedragen door een Rabobank medewerker (of gepensioneerde)
 • De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn. Dit kan een stichting, vereniging of sociale onderneming zijn of een combinatie van meerdere rechtsvormen
 • Donatie van minimaal EUR 5.000,- en maximaal EUR 45.000,-. (Bij donaties hoger dan EUR 10.000 is er minimaal één andere co- financier)
 • Het programma is nog niet van start gegaan
 • De lokale bevolking is nauw betrokken bij het project
 • De continuïteit van het project moet gewaarborgd zijn

Wij steunen geen:


 • Individuele begunstiging
 • PR-activiteiten, publiciteitscampagnes en fondsenwervende activiteiten
 • Media-uitingen (uitzendingen op tv, documentaires, dvd’s etc.)
 • Activiteiten die binnen de mogelijkheden van overheidssubsidies vallen
 • Activiteiten met een specifiek medisch karakter
 • (Wetenschappelijke) onderzoeksprojecten
 • Bijdragen voor (nieuw- of ver-)bouw van fysieke panden/vastgoed
 • Exploitatiekosten (onderhoud, transport, opslagkosten etc.)
 • Studiedagen, congressen, seminars, festivals en andere (eenmalige) events
 • Algemene fondsvorming door derden
 • Ondersteuning aan vrijwilligersprojecten (bouwreizen etc.) en reis- en verblijfkosten van vrijwilligers