Thema’s

Het Rabo Foundation Medewerkersfonds steunt kleinschalige en duurzame projecten in ontwikkelingslanden op het gebied van educatie en water.

Ontwikkeling naar zelfredzaamheid

Investeren in de zelfredzaamheid en ontwikkeling van mensen is ons belangrijkste doel. We doen dit in Afrika, Latijns-Amerika en Azië in 22 landen. Mensen die hard werken om een (economisch) zelfstandig bestaan op te bouwen verdienen onze steun. Onze projectpartners zijn Nederlandse stichtingen en ook lokale partners die actief zijn in één van onze focuslanden. Van groot belang is dat de lokale bevolking actief betrokken is bij de opzet en uitvoering van het project. Onze donaties zetten we in om kansarme mensen die zichzelf willen helpen een nieuwe kans te bieden. Dankzij ons uitgebreide netwerk kunnen we onze doelgroepen op een effectieve manier bereiken en ondersteunen.

We onderscheiden twee thema’s: