Sociaal ondernemen

Meer kans op passend werk

Voor sommige mensen is het lastig een baan te vinden. Niet door gebrek aan wil. Maar bijvoorbeeld door een ziekte, lichamelijke beperking, psychische aandoening, leerachterstand of gebrek aan opleiding. Zij hebben ondersteuning nodig om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt.

Diverse organisaties geven die ondersteuning. Bijvoorbeeld door dagbesteding, stages, opleidingen en vaste banen mogelijk te maken. Rabobank Foundation steunt dit soort organisaties, in het bijzonder sociale ondernemingen. Dat zijn bedrijven die zowel een maatschappelijk doel hebben als een rendabel verdienmodel nastreven.

Via de sociale ondernemingen die wij steunen, krijgen mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt meer zelfvertrouwen en kansen op een baan. Neem het restaurant The Colour Kitchen: jongeren volgen daar een erkende opleiding en doen werkervaring op in de horeca. Zo zetten zij concrete stappen richting een betere toekomst.

Meer impact via Rabo miniMaster Sociaal Ondernemen

Sociale ondernemingen vinden bij ons meer dan financiële ondersteuning. Zij kunnen via ons ook een speciaal opleidingsprogramma volgen: de Rabo miniMaster Sociaal Ondernemen. Daarmee krijgen ze inzicht en expertise om hun bedrijfsvoering te verbeteren en de sociale impact van hun onderneming te vergroten. Aanmelden kan hier.

Projecten

  • i-did

    Textiel weggooien? Niet zo snel! De sociale onderneming i-did slow fashion tovert afgedankt textiel om tot designproducten. En zet daarvoor mensen in die moeilijk werk vinden.

  • Carapax IT

    Veel hoogopgeleide mensen met autisme zitten thuis zonder baan. De sociale onderneming Carapax IT biedt kansen.

  • The Colour Kitchen

    De komende vier jaar gaan de gemeente Utrecht, Rabobank Foundation en Start Foundation via een nieuwe financieringsconstructie jongeren zonder startkwalificatie in de gemeente Utrecht aan het werk helpen.