Sporten zonder beperking

Beter aanbod voor gehandicapte sporters

Sport is niet altijd vanzelfsprekend voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Zo is het aanbod voor hen te beperkt. En vaak ontbreekt de juiste begeleiding. Daar moet volgens Rabobank Foundation verandering in komen.

Onze projecten zijn bedoeld om sportieve talenten te ontwikkelen en drempels weg te nemen. Zo kunnen mensen met een beperking de sport beoefenen die bij hen past.

Zelfredzamer door sport

Sport is goed voor de gezondheid, maar het heeft ook een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling. De sporters krijgen meer zelfvertrouwen, hebben meer sociale contacten en functioneren daardoor beter in de maatschappij.

Projecten

  • Stichting Life Goals

    Iedereen die regelmatig sport, weet hoe goed het voelt.

  • Johan Cruyff Foundation

    Veel kinderen willen wel sporten, maar denken dat het er voor hen niet in zit.

  • NOC*NSF

    Nederland telt ruim 13.000 jongeren met een motorische handicap.

  • Special Olympics

    Special Olympics organiseert speciaal voor Mensen met een verstandelijke beperking krachtmetingen in verschillende takken van sport.

  • Special Heroes

    Sportstimulans voor leerlingen in het speciaal onderwijs