Samenwerking Liliane Fonds en Rabobank Foundation

Voor zijn vertrek hebben scheidend directievoorzitter Willem Louwers van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken en zijn opvolger Rico Niesten een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een partnerschap tussen Rabobank Foundation, het Liliane Fonds en Aflatoun Child Social & Financial Education.

Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is het belangrijkste doel van Rabobank Foundation. Jaarlijks draagt Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken een gedeelte van de winst af aan Rabobank Foundation. Met het partnerschap wordt ervoor gezorgd dat het Liliane Fonds aan kan sluiten bij het financieel educatieprogramma van Aflatoun. Het Liliane Fonds wil eraan bijdragen, dat de levenskwaliteit van kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden verbetert en dat ze, nu en later als volwassenen, meetellen en meedoen in de samenleving. Leren omgaan met geld is hier een belangrijk onderdeel van.

Het programma van Aflatoun is een combinatie van sociaal en financieel onderwijs, gericht op duurzaam resultaat. In de ogen van Aflatoun is er een wereldwijde behoefte aan financieel/economisch bewustzijn en onderwijs dat gebaseerd is op de waarden en rechten van het kind. De samenwerking met het Liliane Fonds heeft als doel het omzetten van het educatieprogramma van Aflatoun met een speciale focus op kinderen met een handicap. De door Aflatoun ontwikkelde materialen dienen zodanig te worden aangepast dat deze geschikt zijn voor programma’s met kinderen met een handicap.

Een belangrijk onderdeel van het programma is leren sparen en kennis maken met en toegang hebben tot een bank. Daar komt de Rabobank Foundation om de hoek kijken. Zij koppelen Musoni (een spaar- en krediet- coöperatie in Kenia) aan de kinderen die financiële educatie krijgen. Deze kinderen kunnen op termijn een bankrekening openen bij de microfinancieringsbank die gesteund wordt door Rabobank Foundation.

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
The Netherlands
Postadres P.O. Box 17100, UC-T-0407
3500 HG Utrecht
The Netherlands
Telefoon +31 (0) 30 216 0000