Zeven sociale kredietverleners bundelen krachten in een nieuwe alliantie

Zeven internationale sociale (micro)kredietinstellingen hebben de oprichting van het ‘Small holder Agricultural Finance’ netwerk ( CSAF ) aangekondigd. Het is een alliantie gericht op het creëren van een duurzame en transparante markt om in de financiële behoeften van kleine en groeiende agrarische bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende markten wereldwijd te voorzien.

De alliantie van zeven sociale kredietverleners werd officieel gelanceerd op het Skoll World Forum on Social Entrepreneurship in Oxford, Verenigd Koninkrijk. De oprichters van CSAF zijn Alterfin België, Oikocredit Nederland, Rabo Rural Fund (Rabobank), Responsability Investments Zwitserland, Root Capital Verenigde Staten, Shared Interest Society Verenigd Koninkrijk en Triodos Investment Management Nederland. De doelstellingen zijn het faciliteren van brede toegang tot financiering, het ondersteunen van 450 miljoen kleine boeren wereldwijd en het bevorderen van verantwoord en transparant lenen. De alliantie staat in de toekomst open voor partijen die deze doelen onderschrijven.

Serving the missing middle

Het uitbreiden van de financiële dienstverlening is dringend nodig om de agrarische bedrijven te kunnen bedienen die zich in de 'missing middle' bevinden. Deze bedrijven vallen tussen microfinanciering en commerciële leningen in. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het op duurzame wijze versterken van de agrarische sector om zo de groeiende wereld bevolking in de toekomst te kunnen voeden. Sociale kredietverstrekkers begonnen met het bedienen van deze achtergestelde markt in de jaren negentig. Hun doel is tweeledig: impact genereren voor de bedrijven die direct gefinancierd worden en het ontwikkelen van modellen die andere financiële instellingen zoals rurale banken kunnen repliceren en overnemen.

De alliantie komt regelmatig bijeen om praktijkervaring uit te wisselen, van elkaar te leren en om internationale standaarden te ontwikkelen. In 2013 bedroeg de lening portefeuille van de zeven CSAF-leden USD 362 miljoen. Hoewel de behoefte aan financiering enorm is, streeft CSAF er niet enkel naar om lening portefeuille te laten groeien. Ook het bedienen van een bloeiende en duurzame sector van agrarische bedrijven en het fungeren als aanjager zijn belangrijke doelstellingen. In 2016 verwachten de leden dat de portefeuille USD 500 miljoen zal bedragen om aan te tonen aan de reguliere financiële sector dat deze middelgrote agrarische bedrijven goed financierbaar zijn.

Voor meer informatie: michael.de.groot@rabobank.nl
Rabo Rural Fund

Contact

Rabobank Foundation

Bezoekadres Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
The Netherlands
Postadres P.O. Box 17100, UC-T-0407
3500 HG Utrecht
The Netherlands
Telefoon +31 (0) 30 216 0000