Sponsoring

Het idee achter onze sponsoring

Als Rabobank staan we midden in de samenleving en dragen we graag bij aan de ontwikkeling van die samenleving. Dat doen we onder andere met onze sponsoractiviteiten. In de sport en in de culturele sector.

Samen bouwen aan een welvarend en duurzaam verenigingsleven

Verenigingen, stichtingen en clubs in sport en cultuur hebben het in deze tijd niet makkelijk. Ze kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, teruglopende ledenaantallen en een gebrek aan vrijwilligers en goede bestuurders. En dat terwijl verenigingen en stichtingen, juist in deze tijd, een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Ze vormen een onmisbare rol in de leefomgeving van mensen. Het verenigingsleven zorgt voor meer sociale cohesie en een meer tolerante samenleving. Ook worden er talenten ontdekt en klaargestoomd voor de top. Ben je bij een vereniging of club aangesloten, dan wil je ergens aan meedoen. Ieder lid doet mee. Maar meedoen doe je niet alleen, dat doe je samen. Ook het realiseren van doelen en ambities van een vereniging, pak je samen aan.

De Rabobank is al decennialang verbonden met het Nederlandse verenigingsleven. We geloven in hun kracht: verenigingen zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst. Daarom stelt de Rabobank het verenigingsleven centraal binnen sponsoring. We focussen ons niet alleen op financieel gebied en vrijwilligersinzet, maar ook op intensieve begeleiding aan verenigingen, stichtingen en clubs om verenigingsambities in te vullen.

Partnerships

Binnen sponsoring werkt de Rabobank de komende jaren intensief samen met belangrijke partijen uit sport en cultuur: NOC*NSF, de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), Kunstbende, Mojo en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Deze partijen leveren inhoudelijke kennis voor begeleiding de benodigde menskracht om de ambities van de verenigingen te realiseren.

Vanaf schaatsseizoen 2018-2019 is de Rabobank voor vier jaar partner van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). Vanuit de missie van de Rabobank ‘Growing a better world together’ gaan de Rabobank en de KNSB, naast de eerder genoemde partnerships, nu ook de schaatssport structureel versterken en vernieuwen. Belangrijke pijlers in het partnership zijn het versterken van lokale verenigingen, talentontwikkeling, topsport en voeding.

Koek&Zopie 2050

Koek&Zopie 2050, een nieuw foodconcept waarmee Rabobank op winterse wijze laat zien hoe het voedsel van de toekomst eruitziet. Duurzame voeding is een belangrijk thema voor Rabobank. Samen met de KNSB zal de Rabobank gezonde voeding voor heel Nederland beschikbaar maken. De invulling van deze samenwerking sluit perfect aan bij het Kickstart Food programma. Daarnaast is Koek&Zopie 2050 een prachtige doorontwikkeling van Brasserie 2050 op Lowlands. Een lijn die deze winter met Koek&Zopie 2050 wordt doorgezet. Koek&Zopie2050 serveert gerechten waarbij regionale productie, minder vlees en geen verspilling centraal staan. Het foodconcept is de komende maanden op tijdelijke IJSTIJD! schaatsbanen en grote schaatsevenementen te zien.

Zonder breedte geen top

Idolen uit sport en cultuur spelen een cruciale rol in onze aanpak. Denk aan onze sporthelden die schitteren in TeamNL. Of talenten die zijn voortgekomen uit Kunstbende en nu op Lowlands staan. Zij onderschrijven stuk voor stuk dat de basis, de vereniging het beginpunt is van een mooie carrière en inspireren miljoenen mensen die in clubverband sporten of aan vormen van cultuur doen. De Rabobank brengt die idolen nog dichterbij door ze te laten sporten en optreden bij de clubs waar het voor hen allemaal is begonnen.

Resultaten

De eerste resultaten van het verenigingsprogramma zijn zichtbaar. Zo wordt er bij atletiekvereniging Prins Hendrik volop gesport met ouderen. En bij Hockeyclub Den Bosch wordt hard gewerkt aan de ambitie om het gezondste sportrestaurant van Nederland te realiseren. Samen maken we het verenigingsleven sterker, en we bij aan een betere en gezonde leefomgeving.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Zit u in het bestuur van een vereniging, club of stichting en bent u benieuwd naar de mogelijkheden van verenigingsondersteuning door de Rabobank? Neem dan contact op met uw lokale bank.