Circular Economy Challenge

Circulair ondernemen vraagt van ondernemers om anders te denken, over de grenzen van het eigen bedrijf heen te kijken en samen te werken. Zo ontstaan nieuwe ideeën en businessmodellen. De Rabobank Circular Economy Challenge (CE Challenge) zetten we regionaal in om ondernemers te helpen bij de ontwikkeling naar circulair ondernemerschap.

Sinds 2014 organiseren we de CE Challenge voor bedrijven met circulaire ambities. Het doel van de CE Challenge is om per regio en bedrijf de circulaire kansen in beeld te brengen, zodat de ondernemers met elkaar nieuwe ideeën en oplossingen bedenken om hun circulaire ambities waar te maken. De CE Challenge bestaat onder andere uit een regioscan, bedrijfsscan, diverse workshops en het ontwerpen van een circulair actieplan. Inmiddels hebben al meer dan vijftig bedrijven deelgenomen.

Inmiddels hebben zijn er ruim 10 CE Challenges afgerond met ruim 150 klanten die een circulair actieplan hebben opgeleverd. Interesse om aan een Challenge deel te nemen. Neem contact met ons op via email bovenaan.

Partnerschap MVO Nederland en KPMG

Om de CE Challenge zo effectief mogelijk te maken, zijn we in 2017 een partnerschap aangegaan met MVO Nederland en KPMG. MVO Nederland zet haar netwerk, kennis en actieve matchmaking-mogelijkheden in om ondernemers te begeleiden tijdens de challenges. KPMG staat opgesteld voor de analyses die samenkomen in de regio- en bedrijfsscans.

Meerwaarde voor ondernemers

Uit reacties van de deelnemers blijkt dat de CE Challenge van meerwaarde is voor ondernemers. Het stimuleert hen om werk te maken van circulair ondernemen, geeft hen toegang tot nieuwe circulaire netwerken en verschillende bedrijven gaan een belangrijke voorbeeldfunctie in hun regio vervullen. Ook inspireren de challenges tot nieuwe samenwerkingsverbanden en circulaire oplossingen, doordat er tijdens de dialoogsessies sector-overschrijdende gesprekken plaats vinden. Deelname aan de CE Challenge loopt via onze lokale vestigingen.

Bekijk de kansen in uw regio of sector

Lees meer