Hoe ijzersterk is de Rabobank?

Hoe kredietwaardig is een bank? Ratingbureaus geven hier een oordeel over door het toekennen van ratings op basis van een analyse van de bank en haar omgeving. De Rabobank zet de meest recente uitkomsten op een rij en reageert op haar positie.

Vooral beleggers in schuldpapier (obligaties en kapitaalinstrumenten) vinden het belangrijk om te weten hoe solide een bank is, om een inschatting te maken van het risico dat zij lopen. Maar ook klanten die hun spaargeld of overtollige liquide middelen bij een bank stallen, willen graag een objectief oordeel hebben hoe veilig het daar staat. Overigens is bij spaargeld tot 100.000 euro het depositogarantiestelsel van toepassing voor particulieren en kleine ondernemers.

De grote ratingbureaus Moody's, Standard & Poor's, Fitch en DBRS hanteren elk een eigen methode om deze ratings te bepalen. Voor beleggers zijn ratings veelal sterk bepalend voor hun beleggingsbeslissingen. Voor banken zijn ratings belangrijk omdat deze van invloed zijn op de voorwaarden waartegen op de geld- en kapitaalmarkt geleend kan worden. De ratings lopen van Triple A (de hoogst mogelijke kredietwaardigheid) tot C of D (de hekkensluiters met betalingsachterstand).

Langzaamaan lager

De Rabobank krijgt sinds jaar en dag relatief hoge beoordelingen van alle ratingbureaus. Tot november 2011 had de Rabobank de hoogst mogelijke rating (Triple A) bij drie van de vier rating bureaus. Alleen bij Fitch was de rating 1 trede onder het hoogst mogelijke niveau. Sindsdien is de rating van Rabobank – en overigens van vrijwel alle banken - langzaamaan lager geworden. De lagere rating heeft vooral te maken met de lastige economische omstandigheden in Nederland die van invloed zijn op de kredietwaardigheid van de Rabobank. Ook inzichten die zijn opgedaan tijdens de financiële crisis en aanpassingen van regelgeving voor banken door toezichthouders hebben impact gehad op de meetmethodes van de bureaus en hun uitkomsten. De lat is voor banken aanzienlijk hoger gelegd.

Momenteel heeft Rabobank de volgende ratings:

Rating agency Long Term Rating Outlook Short Term Rating
Moody's Aa3 Stable P-1
S&P Global A+ Positive A-1
Fitch AA- Stable F1+
DBRS AA Stable R-1 (high)

Een overzicht van de ratings en bijbehorende rapporten is te vinden op onze Investors-pagina.

Sterke positie

'Met dergelijke scores behoort Rabobank nog steeds tot de hoogst gerate en meest kredietwaardige banken ter wereld en wordt onze positie als ijzersterke bank bevestigd', aldus Pauline Bianchi, hoofd Investor Relations & Rating Agencies. 'Echter, om de ratings op het huidige niveau te kunnen handhaven, is het noodzakelijk dat de kwaliteit van onze leningportefeuille verbetert. Dat geldt ook voor de efficiëntie, en hiermee de winstgevendheid. De realisatie van verbeterprogramma's zullen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.'