In 2050 zijn er naar verwachting bijna 10 miljard monden te voeden. En hoewel we vandaag de dag meer voedsel produceren dan ooit tevoren, staat ons voedselsysteem onder druk. De gevolgen van klimaatverandering vormen een bedreiging voor de voorspelbare groeiseizoenen en het levensonderhoud van boeren. De bodemgezondheid en biodiversiteit verslechteren. Naar schatting gaat een derde van het wereldwijd geproduceerde voedsel verloren of wordt verspild. Tegelijkertijd heeft de voedsel- en landbouwsector te maken met verschuivingen in de consumentenvraag en veranderingen in de milieuwetgeving.


Rabobank weet dat deze uitdagingen onze food- en agrarische klanten over de hele wereld bezighouden. Ze houden ons ook bezig. Bedrijven die kunnen inspelen op de veranderende vraag zijn het best in staat om de risico's het hoofd te bieden en een gezonde, winstgevende toekomst te waarborgen. Tegen deze achtergrond is de voedsel- en landbouwsector klaar voor de transitie, of beter gezegd een reeks transities.

Verbeter en behoud land en water. Land en water vormen het fundament van ons voedselsysteem en het levensonderhoud van voedselproducenten. We moeten de overgang maken naar een systeem dat de druk op onze natuurlijke hulpbronnen verlaagt en stimulansen biedt om land en water in de gehele voedselwaardeketen te beschermen.&

Creëer een economie met een lage uitstoot van broeikasgassen. Ons voedselsysteem is verantwoordelijk voor tussen de 21 en 37 procent van de door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen, wat weer klimaatverandering veroorzaakt. De gevolgen van klimaatverandering vergroten het financiële risico en zorgen voor instabiliteit in de agrarische toeleveringsketen. Het terugdringen van de uitstoot levert op de lange termijn winst op voor het klimaat én voor bedrijven.

Verminderen van voedselverlies en -verspilling – van boer tot bord. Naar schatting wordt elk jaar 1,3 miljard ton voedsel weggegooid. Minder voedselverlies in de toeleveringsketen en minder voedselverspilling door de consument zorgt dat er meer voedsel beschikbaar is om de groeiende bevolking te voeden. En voor bedrijven is het ook slim om het maximale te halen uit wat ze produceren.

Om dat te bereiken moeten we ook een digitale transitie maken. Digitalisering van het wereldwijde voedselsysteem maakt voedselproductie en -distributie slimmer, efficiënter en duurzamer. Door gegevens te meten, verzamelen en analyseren, en door gebruik van technologieën om klanten te koppelen aan de juiste markten, partners en financiële tools, kunnen we de andere belangrijke transities in de voedselwaardeketen versnellen.

De voedsel- en landbouwsector staat voor vele uitdagingen, maar Rabobank denkt dat het op deze vier gebieden het meest kan betekenen voor (en met) klanten. Daarom hebben we het faciliteren van deze vier transities een topprioriteit gemaakt voor de komende jaren. Als een van de grootste voedsel- en landbouwbanken ter wereld onderhoudt Rabobank relaties met alle grote spelers in het voedselsysteem. Met onze uitgebreide netwerken en sectorspecifieke kennis kunnen we klanten begeleiden en ondersteunen bij het vinden van hun weg in de veranderende voedsel- en landbouwsector. Als bank beschikken we over financiële middelen en kunnen we duurzame oplossingen met een positieve impact op maatschappij en milieu financieren, zonder dat dit ten koste gaat van de winst. Om een toekomstbestendig voedselsysteem tot stand te brengen moet je weten wat gedaan kan worden, wie dat kan doen en wie dat kan financieren. We ondersteunen onze klanten graag bij hun duurzaamheidstransitie met onze kennis, netwerken en financiële oplossingen.

Bekijk De weg naar verandering voor Rabobanks visie op een onderling verbonden, innovatief voedselsysteem dat klaar is voor wat de toekomst ook brengt.

Verander het wereldwijde voedselsysteem, bekijk de Global Road to Change video