Banking for Food

Rabobank is begonnen als een verzameling coöperaties, opgericht door Nederlandse boeren. Meer dan een eeuw later zijn voedsel en landbouw (F&A) nog steeds onze internationale kernactiviteit. Wij zien een voedselsysteem voor ons dat de stijgende vraag naar betaalbare, voedzame levensmiddelen aankan. Een systeem dat mens en planeet respecteert. We noemen het de Banking for Food-strategie.

Een duurzaam voedselsysteem

Om de groeiende wereldbevolking ook in de verre toekomst te kunnen voeden, moeten we dingen anders gaan aanpakken: met minder grondstoffen en minder broeikasgasuitstoot meer voedsel produceren. Eerlijke prijzen aan boeren betalen. Met klanten en partners in elke schakel van de voedselwaardeketen – van boer tot bord – is Rabobank perfect gepositioneerd om een boost te geven aan de transitie naar verantwoorde voedselproductie, -consumptie en alles daartussenin.

Het gaat niet alleen om finance. Het is allemaal terug te voeren op onze coöperatieve benadering: samen werken we aan duurzame voedseloplossingen, die gunstig uitpakken voor mens, natuur en economie. Hoe? Door onze financiële expertise, onze kennis van de sector en ons wereldwijde F&A-netwerk in te zetten.

Financiële oplossingen, sectorkennis

Dit betekent dat we nieuwe financiële instrumenten aanbieden, zoals duurzaamheidsgerelateerde leningen en gemengde financieringsoplossingen, waaronder het AGRI3 Fonds voor duurzame landbouw en bosbescherming. Kennis delen is een andere manier waarop we onze klanten helpen hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Dankzij RaboResearch, ons wereldwijde team van voedsel- en agribusiness-analisten, bieden wij sectorspecifieke inzichten die de hele keten bestrijken, van de input van de landbouw tot het voedsel voor de consument. Ook ondersteunen wij datagestuurde voedsel- en agritech-start-ups met het Rabo F&A Innovatiefonds en ons innovatieplatform FoodBytes!

Wereldwijd netwerk

Rabobank neemt actief deel aan rondetafelgesprekken ter bevordering van duurzaamheid in verschillende agribusiness-waardeketens. En voor grotere uitdagingen brengen we onze vertrouwde partners bij elkaar – in het bedrijfsleven, bij overheden, in maatschappelijke organisaties en daarbuiten – om gezamenlijke oplossingen te vinden. Samen werken we aan het duurzame en robuuste voedselsysteem dat de wereld de komende generaties zal voeden.

Meer over: