Rabobank treft schikking in Libor- en Euriboronderzoeken

Rabobank is schikkingen overeengekomen met verscheidene autoriteiten in verband met hun onderzoeken naar Rabobanks Libor en Euribor inzendingsprocedures in het verleden en betaalt circa EUR 774 miljoen. Rabobank voert een uitgebreid pakket maatregelen in om de compliance te versterken, de risico’s terug te dringen en de bedrijfscultuur te verbeteren. Voorzitter van de raad van bestuur, Piet Moerland, heeft zijn onmiddellijke terugtreden aangekondigd. Piet Moerland: ‘De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat mensen van de Rabobank vanuit onze kernwaarden opereren. Daarom heb ik vandaag besloten om uit principe en met onmiddellijke ingang terug te treden als voorzitter van de raad van bestuur.’

  1. Rabobank is schikkingen overeengekomen met verscheidene autoriteiten en betaalt circa EUR 774 miljoen.
  2. Piet Moerland treedt met onmiddellijke ingang terug als bestuursvoorzitter en wordt opgevolgd door Rinus Minderhoud op interim basis.
  3. 30 Rabobankmedewerkers waren op enige wijze betrokken bij ontoelaatbaar gedrag.
  4. Rabobank heeft de risico’s verbonden aan de processen voor de Libor- en Euriborinzendingen onvoldoende onderkend.
  5. De raad van bestuur en de raad van commissarissen van Rabobank betuigen hun spijt over deze gebeurtenissen.
  6. Top management was niet betrokken bij of op de hoogte van ontoelaatbaar gedrag.
  7. Rabobank heeft strenge disciplinaire maatregelen genomen.
  8. Rabobank heeft een uitgebreid pakket maatregelen ingevoerd om de compliance te versterken, de risico’s terug te dringen en de bedrijfscultuur te verbeteren.
  9. De interne systemen en controlemechanismen bij de inzendingsprocedures met betrekking tot de rentemaatstaven heeft Rabobank ingrijpend verbeterd.
  10. De betaling van deze aanzienlijke schikkingsbedragen zal geen gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit van Rabobank.

Op de inhoud van deze webpagina is een disclaimer van toepassing. Klik hier voor de disclaimer