Het internationale team van Structured Finance bestaat uit veertig ervaren, multidisciplinaire professionals. Dit team biedt gestructureerde financieringsoplossingen op maat voor grootzakelijke klanten met specifieke financiële uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van krediet/solvabiliteit, belastingen, administratieve verwerking, juridische aangelegenheden of regelgeving.

Het Structured Finance team biedt drie verschillende productcategorieën:

 • Junior Capital
  Junior Capital omvat alle bedrijfsfinancieringen tussen (super) senior debt en gewoon kapitaal. Dit kan variëren van preferent eigen vermogen, leningen met winstdeelneming, kredieten met betaling in natura, (verplicht) converteerbare leningen, 'pre-IPO'-financieringen, tweede pandrecht, achtergestelde schuld tot aandelenfinancieringen.

 • Vendor Finance
  Vendor Finance helpt klanten de verkoop te stimuleren door kredietverlening aan (potentiële) kopers van hun producten. Dit omvat rechtstreekse financiering, financieringsprogramma's (met beperkt regres) of structuren waarin de risico's worden verzekerd door derden.

 • Structured Finance
  Bedrijven willen zich graag concentreren op hun kernactiviteiten en hun kapitaalrendement verbeteren. Dit is mogelijk door het werkkapitaal te reduceren of bepaalde vaste activa van de balans te verwijderen. Bijvoorbeeld via sale en leaseback of repo-overeenkomsten. Daarnaast signaleren we een toenemende behoefte om contracten te verkopen (toekomstige cashflows). Ook structureren we fondsen om leveranciers of afnemers van onze klanten te ondersteunen en de speciaal daartoe opgerichte ondernemingen te beheren.

Structured Finance-oplossingen:


 • Mezzanine en achtergestelde schuldfinanciering
 • Vendor Finance
 • Alternatieve financieringsstructuren
 • Gestructureerde termijn-financiering
 • Ketenfinanciering (inclusief 'recourse'- en 'nonrecourse'-structuren) 
 • Gestructureerde deposito-oplossingen 
 • Financiering buiten de balans om of complexe activafinanciering 
 • Leasingconstructies 
 • Brand finance en cashflows genereren uit intellectueel eigendom 
 • Oplossingen op maat voor coöperaties (kapitaal/supply chain) 
 • Oplossingen voor voorraadbeheer 
 • Maatwerkoplossingen 
 • Sale en leaseback constructies 
 • Joint venture-financiering 
 • Specifieke fondsstructuren

Contact

Dereck van Hövell Tot Westerflier
Global Head GCS

Email
Dereck.van.Hovell@rabobank.com