Rabobank: Trumps handelsmaatregelen schaden wereldeconomie en Nederland

De Nederlandse economie blijft op stoom en zal in 2018 naar verwachting met 3,1 procent groeien en in 2019 met 2,5 procent. Deze groei is breed gedragen: consumptie, investeringen, overheid en export dragen alle hieraan bij. De internationale risico’s zijn echter groot en met name de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen en de handelsmaatregelen van de Amerikaanse president Donald Trump kunnen flink roet in het eten gooien. Niet alleen van het wereldwijde economische herstel, maar ook dichter bij huis. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan de fase van hoogconjunctuur waar de Nederlandse economie zich momenteel in bevindt. Rabobank-econoom Jesse Groenewegen: “In 2017 groeide de economie al met een stevige 3,1 procent en we gaan er dus van uit dat de groei twee achtereenvolgende jaren boven de drie procent ligt. Dergelijk hoge groei zagen we voor het laatst in 2006 en 2007. De recente groei is ruim boven de door ons geschatte potentiële groei van de economie. Wij verwachten daarom een verder dalende werkloosheid en oplopende inflatie.”

Verharding Amerikaans handelsbeleid verhoogt risico op handelsoorlog

Al met al gaat het de Nederlandse economie dus voor de wind. Maar de onzekerheid over de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen hangt nog als een dreiging in de lucht. Ook is het risico op escalatie in de internationale handelsbetrekkingen de laatste weken sterk gegroeid door handelsmaatregelen van president Trump. Dit is slecht nieuws voor onze open economie. Internationaal econoom Ester Barendregt van Rabobank: “De naderende mid-term elections in de VS verhogen de druk op Trump om in de ogen van zijn achterban politieke successen te behalen. Het vertrek van gematigde adviseurs zoals Gary Cohn betekent bovendien dat er minder tegenwicht te vinden is in het Witte Huis. De verharding van het Amerikaanse handelsbeleid verhoogt het risico op een handelsoorlog. En een handelsoorlog telt alleen verliezers: zowel de binnenlandse Amerikaanse economie als het herstel van de wereldhandel krijgt hierdoor forse klappen. Daarom gaan wij er voorlopig van uit dat zowel de Amerikanen als hun handelspartners een grootschalige handelsoorlog zullen willen voorkomen en handelsbeperkende maatregelen daarom weliswaar zullen intensiveren maar zullen beperken tot specifieke sectoren.”

De lichte versnelling van de wereldeconomie die vorig jaar is ingezet, zet in 2018 door. Barendregt: “Veel economieën doen het net een beetje beter dan in de jaren tussen 2012 en 2016. Een structurele doorbraak naar de groeicijfers van voor de mondiale crisis zit er echter voor de wereld als geheel voorlopig niet in. We zien dit eerder als een conjuncturele opleving.”

Het volledige Economisch Kwartaalbericht vindt u op: www.rabobank.com/economie/economisch-kwartaalbericht/

Press Office

+31 30 2162758

Email
pressoffice@rabobank.nl

More Press officers