Rabobank Brexit-Monitor: Akkoord Europese Unie en Verenigd Koninkrijk voorlopig goed nieuws voor economie

Het gesloten akkoord tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) over een Brexit-transitieperiode betekent goed nieuws voor de continuïteit van economische activiteiten. Het vermindert namelijk de onzekerheid over zaken doen tussen het VK en de EU in 2019 en 2020. Ook biedt het bedrijven meer tijd om zich aan te passen aan de toekomstige economische relatie tussen het VK en de EU. Voor sectoren zoals de Nederlandse sierteelt heeft Brexit grote gevolgen. De omvang van de impact op de Nederlandse afzet in het VK is echter moeilijk te voorspellen. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Brexit-Monitor.

Op 29 maart 2019 treedt het VK uit de Europese Unie. De Brexit is dan een feit. Rabobankeconoom Alexandra Dumitru: “Het VK en de EU zijn het eens geworden over een transitieperiode, die loopt van 30 maart 2019 tot en met 31 december 2020. Ondernemingen, overheden en burgers krijgen zo meer tijd om zich voor te bereiden op de Brexit. Het VK blijft tijdens de transitieperiode namelijk praktisch onderdeel van de Europese interne markt en de douane-unie.”

Het akkoord over de transitieperiode is echter alleen een politiek akkoord. Dumitru: “Het akkoord wordt pas juridisch bindend wanneer beide partijen het gehele scheidingsakkoord ondertekenen. Het grootste struikelblok blijft de grenskwestie tussen Ierland en Noord-Ierland. Geen overeenstemming hierover betekent geen scheidingsovereenkomst en daarmee ook geen transitieperiode. Een harde Brexit zonder deal blijft dus een risico. In dat geval ontstaan er meteen handelsbelemmeringen.”

Gevolgen Brexit voor Nederlandse sierteelt

In de eerste editie van de Brexit-Monitor lichten de Rabobankeconomen de Nederlandse sierteelt uit, een sector die de gevolgen van de Brexit nu al ondervindt. “Brexit raakt iedereen in de sector: exporteurs, telers met afzet in het VK en telers zonder afzet in het VK”, vertelt sectorspecialist Arne Bac van de Rabobank. “Nederlandse exporteurs moeten straks rekening houden met extra fytosanitaire en andere controles aan de grens in de verschillende Brexit-scenario’s. Bij een vrijhandelsverdrag tussen het VK en de EU kan het VK de fytosanitaire controles van het land van herkomst erkennen, maar komen er nog wel douaneformaliteiten. Als het VK en de EU een douane-unie vormen, dan zijn er geen douaneformaliteiten nodig. Bij een harde Brexit zullen naar verwachting vertragingen aan de grens optreden. Deze zijn funest voor de kwaliteit van bloemen en het marktvertrouwen.”

Voor het VK wordt de lokale productie door de handelsbarrières relatief goedkoper dan importeren. Bac: “Het Britse pond kan daar nog een schepje bovenop doen, afhankelijk van de koersontwikkeling op de lange termijn. Zich vestigen in het VK kan daarom voor sommige producenten een optie zijn. Anderzijds verwachten we dat de beschikbaarheid van seizoenarbeiders uit EU-landen sterk afneemt bij een harde Brexit. Maar waarschijnlijk zal het vrije verkeer van werknemers ook bij een zachte Brexit of douane-unie leiden tot minder mogelijkheden voor arbeidskrachten uit de EU. Verder verandert de samenstelling van het gekochte assortiment door de duurdere import. Onder druk van het gedaalde pond is deze marktontwikkeling vorig jaar al ingezet.”

Bekijk de Brexit-Monitor op Rabobank.nl/brexit

Press contact

Elise van Heeswijk

Press Officer

Telephone
+31 40 2170045

Email
Elise.van.Heeswijk@rabobank.nl

All Press Officers