Update inbraak safelokettenruimte Rabobankvestiging Oudenbosch

Op vrijdag 29 juni 2018 heeft Rabobank gedupeerde klanten van de inbraak bij de Rabobankvestiging in Oudenbosch geïnformeerd over de stand van zaken en de vervolgstappen voor de afhandeling.

Bij de inbraak zijn circa 5.000 achtergelaten items rondom de safeloketten aangetroffen. Het betrof hier met name sieraden, documenten en munten. Inmiddels is met vrijwel alle gedupeerden een gesprek gevoerd. Zo is grotendeels inzichtelijk geworden wat gedupeerden missen. Veel gedupeerden herkennen eigendommen in de circa 5.000 achtergelaten items. Omdat met bijna iedereen is gesproken, begint Rabobank begin juli met het teruggeven van eigendommen. Er is reeds een start gemaakt met het behandelen en afwikkelen van claims van gedupeerden die alleen geldbedragen missen.

Uitgifte 5000 items

In de uitgifte van de eigendommen begint Rabobank met de items die enkelvoudig zijn geclaimd en waarbij duidelijk is wie de eigenaar is. Sommige items zijn door meerdere mensen herkend. Dit maakt de situatie complex: deze dubbele items zijn doublerende voorwerpen die lastig van elkaar te onderscheiden zijn. De items zijn van verschillende eigenaren, maar het is nog niet duidelijk is wat aan wie toebehoort. Rabobank bespreekt dit zorgvuldig met haar klanten in vervolggesprekken en zoekt naar passende oplossingen en keuzes.

In verband met het belang van een zorgvuldige afwikkeling zal de doorlooptijd van het proces een aantal maanden zijn.

Press contact

Elise van Heeswijk

Press Officer

Telephone
+ 31 6 1073 0063

Email
Elise.van.Heeswijk@rabobank.nl

All Press Officers