Laat de boer meepraten over voedselvraagstuk

Zonder boeren geen voedsel. De stem en ideeën van vooruitstrevende boeren moeten beter doorklinken aan vergadertafels waar experts en beleidsmakers spreken over het wereldvoedselvraagstuk. Berry Marttin, lid van de raad van bestuur van de Rabobank, legt uit waarom het nodig is en waarom dit past bij de Rabobank.

‘Onlangs organiseerde de Rabobank in Australië de Global Farmers Master Class, met 40 progressieve, innovatieve boeren. Deze topboeren bespraken de grote ontwikkelingen waar ze mee te maken hebben en wij als food- en agribank dus ook. Denk aan opvolging, duurzaamheid, verbeteringen in de waardeketen, de maatschappelijke positie van boeren en tuinders.

Het ging over deze thema’s in de context van het eigen bedrijf, van een sojateler in Brazilië en een aardappelteler in Australië tot een melkveehouder in Nederland. Ze zagen hoeveel ze gemeen hebben, ook in de context van het wereldvoedselvraagstuk. De masterclass gaf de deelnemers veel energie. En mij ook!’

F20-top over voedsel

‘De masterclass in Australië liep over in de F20-top over voedsel, met meer dan 650 deelnemers uit de food- en agriwereld. Deze F20 hadden we georganiseerd als voorbereiding op de G20-wereldtop die enkele dagen later plaatsvond in Australië.

Voedselvoorziening staat sinds enkele jaren op de agenda van de wereldleiders. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag hoe men kleinere boeren in Azië en Afrika meer kan laten produceren. Natuurlijk speelt dat, wij zijn daar als Rabobank ook actief in, maar dat is zeker niet alles. Want zeker ook boeren die al voorop lopen, productief en innovatief zijn, moeten meer en beter kunnen gaan produceren. De ideeën van deze vooruitstrevende stonden centraal in de F20. Die conclusies gaan we als input geven aan de wereldleiders.’

Boeren zien in de praktijk wat beter en duurzamer kan

Met de F20 geven we als Rabobank een stem aan de ideeën van onze agrarische klanten. Het is mijn stellige overtuiging dat die stem van boeren beter moet doorklinken aan vergadertafels waar wordt gesproken over het wereldvoedselvraagstuk.

Onze visie op het voedselvraagstuk en de rol van de bank daarin, hebben we neergelegd in Banking for Food. Onze agenda van Banking for Food sluit aan bij die van andere organisaties die zich bezighouden met het wereldvoedselvraagstuk. Daarom wordt de Rabobank gevraagd om wereldwijd mee te praten over het voedselvraagstuk. Dat is een eer, het geeft ook verantwoordelijkheid.

Als Rabobank spreken wij aan veel tafels over het wereldvoedselvoorziening, met de beste wetenschappers en andere experts, maar de boeren zitten daar niet aan tafel. Terwijl zij het voedsel produceren en in de praktijk zien wat beter en duurzamer kan. De Global Farmers Master Class heeft me daar weer in gesterkt.’

Past bij kern en oorsprong van Rabobank

‘Onze netwerken inzetten om een podium te geven aan ideeën van boeren over de wereldvoedselvoorziening. Dat is een nieuwe dimensie, die past bij de kern en de oorsprong van de Rabobank. In 1898 opgericht voor boeren en vandaag de dag een bank waar leden en klanten kunnen meepraten over de bank, onze producten en diensten. En intussen geven we de betreffende klanten toegang tot een netwerk, zoals we klanten ook toegang geven tot financiering en de kennis die we in 115 jaar hebben opgebouwd in de hele voedselketen.

Door een stem te geven aan de vooruitstrevende boeren in de dialoog over het voedselvraagstuk, dragen we bij aan een duurzame voedselvoorziening in de wereld, aan de economische positie van boeren en tuinders zelf en daarmee aan de positie van de Rabobank. En dat is precies wat de Rabobank beoogt: de klant en zijn omgeving versterken.’

Lees meer