Rabobank ondersteunt structurele verandering Chinese melkveehouderij

Ontwikkeling van de lokale melkveehouderij en zuivelproductie in Aziatische en Afrikaanse landen is van belang voor de voedselvoorziening in die landen. Vanuit die visie wordt de Rabobank in China partner van het Sino Dutch Dairy Development Centre en heeft de Rabobank een intentie-overeenkomst getekend met zuivelbedrijf China ZhongDi Dairy.

Op 25 maart 2015, tijdens de Nederlandse handelsmissie naar China, heeft Wilco Hendriks, CEO van Rabobank China, de overeenkomsten getekend. Hij deed dat in aanwezigheid van de Nederlandse minister-president Mark Rutte.

Bijdragen aan onderzoeksprojecten

Het Sino-Dutch Dairy Development Centre is gericht op het ontwikkelen van de productie, veiligheid en kwaliteit in de Chinese zuivelketen. China Agricultural University, Wageningen Universiteit en zuivelonderneming FrieslandCampina hebben het centrum eind 2013 opgericht. De Rabobank ondersteunt het initiatief door sponsoring, training, bijdragen aan onderzoeksprojecten en excursies, voor Nederlandse klanten naar China en omgekeerd.
In hun intentie-overeenkomst hebben de Rabobank en China ZhongDi Dairy een aantal mogelijke terreinen voor samenwerking geïdentificeerd, waaronder het ontwikkelen en financieren van melkveebedrijven en melkverwerkende bedrijven, toekomstige investeringen in melkvee en uitrusting voor melkveebedrijven en oplossingen voor exportfinanciering.

Wederzijdse contacten stimuleren

De Rabobank speelt een actieve rol als het gaat om de zuivelactiviteiten van Nederlandse bedrijven in China en is ook betrokken bij Chinese bedrijven die in Nederland opereren. ‘We geven onze klanten in beide landen toegang tot financiële oplossingen, belangrijke kennis en netwerken. We hebben al veel nuttige contacten kunnen leggen tussen bedrijven in beide landen. Deze nieuwe partnerships zullen de wederzijds contacten stimuleren en onze Chinese klanten toegang geven tot Nederlandse kennis en zullen onze Nederlandse klanten nieuwe inzichten geven in de mogelijkheden in China. Op deze manier versterken we de concurrentiekracht van onze klanten en leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de voedselvoorziening’, zegt Wilco Hendriks. Zuivel geldt wereldwijd als een van de belangrijke sectoren in de Banking for Food-activiteiten van de Rabobank.

‘Deze nieuwe partnerships zullen onze Chinese klanten toegang geven tot Nederlandse kennis en zullen onze Nederlandse klanten nieuwe inzichten geven in de mogelijkheden in China.’

Wilco Hendriks, CEO Rabobank China.

Sterkst groeiende zuivelmarkt ter wereld

‘China is een van de grootste zuivelmarkten ter wereld, met groeipotentieel. Toch is er op de korte termijn sprake van tegenwind, als gevolg van de hoge zuivelprijzen en economische vertraging’, zegt Sandy Chen, analist bij Rabobank Food and Agribusiness Research. De 1,4 miljard Chinezen consumeren jaarlijks 45 miljard liter melk, waarvan 75% in China zelf wordt geproduceerd. De laatste analyses van Rabobank Food and Agribusiness Research geven aan dat bijvoorbeeld de groei van de vraag naar baby- en kindervoeding wel afvlakt, maar dat de kwaliteitseisen rap omhooggaan.

Verbeteren productiviteit en kwaliteit van zuivel in China

China staat voor grote uitdagingen om de zelfvoorzieningsgraad op te krikken. Het land telt bijna 2 miljoen bedrijven die melkvee houden, van kleine bedrijven met enkele koeien tot zogenoemde corporate farms met meer dan 10.000 stuks melkvee. Sandy Chen: ‘De melkveehouderij ondergaat structurele veranderingen. Terwijl China de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd heeft in het opbouwen van grote corporate farms, gelden er enkele beperkingen, variërend van betrekkelijk hoge voerkosten en beperkte beschikbaarheid van land en water tot de behoefte aan milieubescherming en de kwaliteiten van mensen om een boerderij te managen. Daardoor zal er de komende jaren ruimte blijven voor groeiende importen.’ Melkveehouders en zuivelondernemingen in grote, zuivelexporterende landen, zoals Nederland, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, zijn erop gericht om in te spelen op die vraag.

Ondersteuning investeringen

China is niet het enige Aziatische land waar de Rabobank betrokken is bij het ontwikkelen van de lokale melkproductie. Zo werkt de Rabobank Foundation in Indonesië en Vietnam samen met zuivelonderneming FrieslandCampina op het gebied van educatie en betaalbare financiering voor melkveehouders. De financieringen zijn bedoeld voor de aankoop van koeien, verbetering van het stalklimaat en biogasinstallaties. FrieslandCampina neemt de melk af. De rente en aflossing worden ingehouden op het melkgeld, zodat de melkveehouders beetje bij beetje hun schuld aflossen. Boeren worden eveneens getraind om meer en kwalitatief betere melk te produceren. Melkveehouders die klant zijn van lokale Rabobanken in Nederland, gaan zelf ook naar melkveehouders in Azië om hen ter plekke te adviseren over verbetering van de bedrijfsvoering en de kwaliteit. Sinds 2012 ondersteunt Rabo International Advisory Services (RIAS, onderdeel van Rabo Development) de grootste zuivelcoöperatie in Vietnam (Evergrowth, met 2.600 leden een belangrijke leverancier van FrieslandCampina) om de financierbaarheid te verbeteren. Hans Bogaard, hoofd Agribusiness bij RIAS: ‘Dit heeft in Vietnam de afgelopen jaren geleid tot een aanmerkelijke verbetering van de infrastructuur voor zuivel.’

Lees meer