De kracht van onze roots

Kansarme mensen een beter perspectief bieden vanuit zelfredzaamheid - dat is een vorm van ontwikkelingssamenwerking die past bij deze tijd. Rabobank Foundation creëert samen met haar projectpartners kansen vanuit gelijkwaardigheid. Dit doen we al 40 jaar.

Zelfredzaamheid

Pierre van Hedel vertelt vol vuur over ‘zijn’ Rabobank Foundation. “Wat wij doen is mensen in Nederland en ver daarbuiten helpen een economisch zelfstandig bestaan op te bouwen”, legt Van Hedel uit. “In Nederland is onze steun gericht op het vergroten van de economische én sociale zelfredzaamheid van kansarme mensen. Via diverse maatschappelijke organisaties bieden wij hen kansen om zich te ontwikkelen.” Als voorbeeld noemt Van Hedel mensen met een fysieke of verstandelijke beperking of kinderen die opgroeien in armoede. Zij krijgen dankzij de steun van Rabobank Foundation toegang tot werk, educatie en sociale activiteiten, zoals sport en cultuur.

In ontwikkelingslanden richt Rabobank Foundation zich op groepen kleine boeren die hun inkomen willen verhogen om betere leefomstandigheden te krijgen. “Dat doen we niet met individuele donaties of leningen; we stimuleren samenwerking via coöperaties. Waarom? Boerenbedrijfjes in ontwikkelingslanden zijn meestal zeer kleinschalig. Iemand heeft drie koeien of verbouwt cacao, koffie of rijst op één hectare grond. Die kleine boeren leven met de dag en houden hun hoofd net boven water. Ze hebben niet de financiële middelen en vaak ook niet de kennis om hun bedrijfje te laten groeien of hun producten te verbeteren.” Door zich te verenigen in een producentencoöperatie stijgen de kansen van deze kleine boeren volgens Van Hedel aanzienlijk. De boeren kunnen zich ontwikkelen, gezamenlijk inkopen, verwerken en verkopen. Dankzij aansluiting bij een spaar- en kredietcoöperatie krijgen zij bovendien financiële ruimte; cruciaal om te kunnen investeren en groeien.

“De filosofie van zelfredzaamheid zit in onze ROOTS en dat zie je terug in het werk van Rabobank Foundation”

Onze roots

“De roots van de Rabobank worden gevormd door diezelfde coöperatieve gedachte. Ook wij zijn van oorsprong een coöperatieve bank, opgericht door boeren die het beu waren overgeleverd te zijn aan woekerhandelaren, omdat gewone banken hen niet kredietwaardig vonden. Ook toen, eind 19e eeuw, was het al de overtuiging van de oprichters dat niet liefdadigheid maar zelfredzaamheid leidt tot duurzame verbetering. Die visie zie je terug in het werk van de Foundation.”

Om zelfredzaamheid te stimuleren, verstrekt Rabobank Foundation in het buitenland bij voorkeur geen donaties, maar leningen. Ook verlangt de Foundation van haar projectpartners dat zij er zelf alles aan doen om hun zaken goed op orde te krijgen. Van Hedel: “Wij zijn een stichting, wij hoeven geen winst te maken. Maar wij verlangen wel van onze partners dat zíj winst maken, omdat dat een voorwaarde is om te kunnen voortbestaan. Als de coöperaties succesvol zijn, kunnen we op termijn nog veel meer mensen helpen.”

Banking for Food

De steun aan coöperaties in ontwikkelingslanden komt volgens Pierre van Hedel niet alleen de betreffende boeren, maar uiteindelijk de hele wereldbevolking ten goede. “De Rabobank is de grootste food & agri bank, met internationaal een grote betrokkenheid bij de hele voedselketen. Dat maakt dat wij een belangrijke bijdrage kunnen en willen leveren aan de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk. Het werk van Rabobank Foundation in ontwikkelingslanden speelt daarbij zeker een rol. Om in de toekomst de wereldbevolking te kunnen voeden, zal er efficiënter moeten worden geproduceerd op grote en kleine schaal. Rabobank Foundation levert met haar werk een concrete bijdrage door boeren te ondersteunen in het verbeteren van de omvang en kwaliteit van hun productie en door het versterken van diverse voedselketens.

Ons kookboek ROOTS

Cover RootsDe link met de Food & Agri strategie van de Rabobank is snel gelegd. “Met het thema voedsel als rode draad hebben wij tijdens onze jubileumcampagne in 2014 aansluiting gezocht bij de nieuwe Banking for Food visie van de Rabobank. We hebben een bijzonder kookboek gemaakt –genaamd ROOTS- waarvoor veel mensen zich met hart en ziel hebben ingezet.” Vijftien Rabobank medewerkers mochten na het winnen van de “Foundation- receptenwedstrijd” mee op reis naar Peru, Tanzania en Vietnam. Samen met een fotograaf en een Nederlandse meesterkok hebben zij verschillende projecten van Rabobank Foundation bezocht en zich verdiept in het leven en de keuken van de lokale boeren. Chef-koks Ron Blaauw, Margot Janse en Dick Middelweerd gingen mee op reis naar respectievelijk Peru, Tanzania en Vietnam en lieten zich inspireren tot heerlijke recepten. “Het boek is een doorslaand succes geworden en laat zien hoe Rabobank Foundation zich inspant om de positie van kleine boeren in de keten te versterken, zodat zij een eerlijke boterham kunnen verdienen. We zijn heel trots op dit mooie resultaat”, aldus Pierre van Hedel. Ook in 2015 is ROOTS door Rabobank-onderdelen te bestellen als (relatie)geschenk.

Bekijk hier de filmpjes van de chef-koks die op reis zijn geweest: