Nederlandse economie groeit harder door binnenlandse bestedingen

De Nederlandse economie groeit in 2015 en 2016 met 2%. Dit is iets meer dan eerder werd verwacht, dankzij een sterkere toename van de binnenlandse bestedingen. Zowel de particuliere consumptie als de investeringen laten een stijging zien. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan het herstel van de woningmarkt.

Dat schrijven economen van Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) in het Economisch Kwartaalbericht dat vandaag verschijnt.

Koopkracht neemt toe

Naast de export leveren in 2015 en 2016 de binnenlandse bestedingen een belangrijke bijdrage aan de economische groei. Econoom Björn Giesbergen van de Rabobank: 'We verwachten dat de particuliere consumptie in beide jaren met 1,5% toeneemt. De lage inflatie en de stijging van de lonen zorgen voor een toename van de koopkracht. Hetzelfde geldt voor de verdere toename van de werkgelegenheid. Daarnaast stijgt het consumentenvertrouwen al geruime tijd.'

Bouw en detailhandel profiteren van aantrekken woningmarkt

De particuliere consumptie neemt ook in 2016 toe, doordat huishoudens steeds meer uit de spaarstand komen en de werkgelegenheid groeit. Giesbergen: 'Dat mensen minder sparen, heeft onder meer te maken met de afname van de onderwaterproblematiek op de woningmarkt door eerdere aflossingen en de stijging van de huizenprijzen. De aantrekkende woningmarkt heeft sowieso een positieve invloed op de woninginvesteringen en de uitgaven aan onder meer woninginrichting en huishoudelijke artikelen.'

'Daarnaast is het gunstig voor onze economie dat het overheidsbestedingen de groei voor het eerst in jaren niet afremmen. Het is zelfs denkbaar dat de binnenlandse bestedingen volgend jaar een extra duwtje krijgen door lastenverlichting voor burgers en bedrijven. De werkloosheid daalt, maar blijft door een toename van het arbeidsaanbod nog wel relatief hoog.'

Tegenwind voor wereldeconomie

Tegenover de hogere economische groei in Nederland staat een terugvallende groei van de wereldeconomie, vooral door tegenvallende prestaties van de Chinese, Amerikaanse en Britse economie begin dit jaar. Geopolitieke spanningen in onder meer de Oekraïne en het Midden-Oosten en de situatie rond Griekenland blijven risico’s vormen.

De positieve groeiverwachtingen voor Nederland hebben plaats tegen de achtergrond van een relatief zwak groeiende wereldeconomie. De economische groei in de Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk viel in het eerste kwartaal van dit jaar terug en hoewel deze economieën in de rest van het jaar naar verwachting zullen aansterken, maakt dit het zwakke eerste kwartaal niet helemaal goed.

Eurozone herstelt verder

Opvallend genoeg presteert de economie van de eurozone wel goed en zet het herstel in 2015 en 2016 door. Hugo Erken, internationaal econoom van de Rabobank: 'De dynamiek in de eurozone is krachtig genoeg om de terugvallende wereldhandelsgroei te kunnen opvangen. Wel blijft de arbeidsmarkt in de eurozone een zorgenkind. We verwachten dat de werkloosheid dit en volgend jaar slechts geleidelijk zal afnemen, naar respectievelijk 11,25% en 10,75%.'

Erken: 'Kenmerkend voor de problemen op de arbeidsmarkt in de eurozone is dat de aansluiting tussen baanzoekers en nieuw ontstane banen steeds stroever lijkt te verlopen. Het aantal vacatures stijgt weer, maar dat heeft tot nu toe nauwelijks geleid tot een lagere werkloosheid. Dit kan komen doordat werklozen niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om de openstaande vacatures in te vullen. Bijvoorbeeld omdat werklozen vooral afkomstig zijn uit de bouwsector, terwijl er een sterke vraag is naar ICT'ers. De problemen kunnen ook samenhangen met de geografische spreiding van banen en werklozen. In dat geval zijn werklozen binnen de eurozone onvoldoende mobiel om te reageren op nieuwe kansen op werk elders.'

Reactie: Björn Giesbergen