Meer erkenning voor transparantie Rabobank over duurzaamheid

De Rabobank blijft zich ontwikkelen op het gebied van transparantie en verantwoording op het gebied van duurzaamheid. De inspanningen van de bank krijgen erkenning van organisaties die banken beoordelen op transparantie.

Fair Finance Guide International, waar de Nederlandse Eerlijke Bankwijzer bij hoort, constateert op 21 mei 2015 in haar jaarlijks rapport dat Nederlandse banken, waaronder de Rabobank, meer werk maken van transparantie over hun financieringen en activiteiten.

Dialoog met 48 klanten over tegenstellingen

Een van de verbeteringen die Fair Finance Guide International bij de Rabobank constateert, is dat de Rabobank uitgebreider informatie geeft over haar dialoog met bedrijven over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een goed voorbeeld hiervan is de dialoog met 48 klanten op bijvoorbeeld sociaal en milieugebied. ‘Het doel van die dialoog is dat de betreffende klanten gaan voldoen aan onze duurzaamheidseisen en dat we zo komen tot verdere verduurzaming van de producten en diensten’, zegt Bas Rüter, directeur Duurzaamheid van de Rabobank.

Duurzaamheidsprestatie vastgelegd in klantfoto

Dat de Rabobank rapporteert over het percentage bedrijven dat niet voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de Rabobank, is een ander positief punt voor Fair Finance Guide International. In het jaarverslag 2014 geeft de Rabobank aan dat ze voor het eerst van ruim 36.000 zakelijke klanten de duurzaamheidsprestatie heeft vastgelegd in de zogenaamde klantfoto. Meer dan 99 procent van deze bedrijven voldoet aan de duurzaamheidseisen van de Rabobank. Rüter: ‘Met deze informatie helpen we onze zakelijke klanten bij het verbeteren van hunduurzaamheidprestaties. De klantfoto wordt jaarlijks geactualiseerd.’

De inspanningen passen in de nieuwe internationale duurzaamheidsstrategie van de Rabobank tot 2020,, ‘Samen duurzaam sterker’. Kernelementen daarin zijn het ondersteunen van zakelijke en particuliere klanten bij verduurzaming, het wereldwijd verduurzamen van de landbouw en voedselvoorziening en het versterken van leefgemeenschappen van mensen.

Belangrijke stappen

‘We hebben afgelopen jaar in onze organisatie belangrijke stappen gezet in het verbeteren van de transparantie’, zegt Bas Rüter. ‘Ook al heeft Fair Finance Guide niet al onze verbeteringen meegenomen, dan nog is het goed om te zien dat onze inspanningen worden opgemerkt en erkend. Ook het onafhankelijke onderzoeksbureau RobecoSam heeft onlangs aangegeven dat de Rabobank behoort tot de best presterende banken op het gebied van duurzaamheid. Volgens de systematiek van de Dow Jones Sustainability Index staat de Rabobank twaalfde op een lijst van meer dan honderd banken.’

Inzicht in winst en belastingafdracht

De verbetering in transparantie zet verder door. Zo heeft de Rabobank haar ‘country by country reporting’ uitgebreid: naast informatie over de vestigingsplaats, het aantal medewerkers en de omzet, wordt ook inzicht gegeven in winst en belastingafdracht. Uit het fiscaal statement dat begin dit jaar is gepubliceerd, blijkt dat de Rabobank haar beleid verder heeft aangescherpt om niet mee te werken aan constructies om belasting te ontwijken.