Investeren in energiebesparing en windenergie

Rabobank legt klimaataanpak vast in statement

De wereld warmt op. Eind dit jaar is dat letterlijk een hot item op de klimaattop in Parijs. In aanloop naar deze bijeenkomst heeft de Rabobank haar klimaatstatement gepubliceerd. 'Wij nemen onze verantwoordelijkheid door klanten te stimuleren om energie efficiënter te benutten en energiebronnen te verduurzamen', zegt Bas Rüter, directeur Duurzaamheid.

Klimaatverandering is bittere realiteit, weet Rüter. De directeur Duurzaamheid van de Rabobank noemt klanten in Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Staten en Chili die nu al te maken hebben met de gevolgen ervan, zoals droogte, hoge temperaturen en andere neerslagpatronen.

Dit soort effecten dreigen over de hele wereld. Om het tij te keren, vinden vanaf 30 november 2015 op de klimaattop van de Verenigde Naties in Parijs onderhandelingen plaats over een wereldwijd klimaatverdrag. Het huidige klimaatverdrag loopt in 2020 af.

Risico voor voedselzekerheid

De ernst van het klimaatvraagstuk is te lezen in het klimaatstatement dat de Rabobank in september 2015 publiceerde. 'De Rabobank beschouwt een voortdurende opwarming van de aarde als een risico voor het milieu, voor de voedselzekerheid van mensen en gemeenschappen, en voor honger en armoede in de wereld', is een letterlijke zinsnede uit het statement. Bas Rüter: 'Omdat het zo'n belangrijk vraagstuk is, is het goed dat we dit statement hebben. Intern geeft het richting en maatschappelijke organisaties, overheden en klanten vragen erom.'

Impact climate change infographic

Fossiele energie zorgt voor CO2-uitstoot

Klimaatverandering heeft alles met fossiele energie (aardgas, olie) te maken, legt Rüter uit. Productie van goederen, transport, het verwarmen en koelen van gebouwen, landbouw en afvalverwerking zijn grootverbruikers en zorgen voor de meeste CO2. Rüter erkent: 'Een belangrijk deel van de financiering door onze bank heeft te maken met sectoren die bijdragen aan de emissie van CO2 en dus aan klimaatverandering. Wij nemen daarom onze verantwoordelijkheid, door klanten financieel en met kennis te stimuleren om energie efficiënter te benutten en energiebronnen te verduurzamen.'

Energiebesparing in woningen

Als voorbeeld noemt Rüter hoe de Rabobank particuliere woningbezitters in Nederland stimuleert tot energiebesparing. Voor woningeigenaren, van wie een groot deel klant is bij de Rabobank, organiseren lokale Rabobanken 'Slim verbouwen'-evenementen. In 2015 zijn dat zo'n 30 evenementen, met gemiddeld 200 bezoekers. Zij krijgen van lokale leveranciers en aannemers praktische adviezen over energiebesparing en dus kostenverlaging. Voor Nederlandse woningeigenaren die investeren in energiebesparing, is er de Energiebespaarlening met rentekorting. De Rabobank is daarvan de belangrijkste financier.

CO2-verspilling terugdringen in bedrijven

De Rabobank wil bedrijven stimuleren om minder energie te verbruiken en afvalstromen te beperken. Als materialen niet worden weggegooid, is er geen sprake van onnodige CO2-uitstoot. In Nederland werken lokale Rabobanken in tien regio's met klanten aan een circulaire economie, waar bedrijven afval zoveel mogelijk hergebruiken als grondstof.

In de internationale landbouw werkt de Rabobank met klanten en andere partners aan klimaatwinst door meer te produceren met minder kunstmest en door in de hele keten voedselverspilling terug te dringen. Rüter: 'Als we een groter deel van het geproduceerde voedsel daadwerkelijk consumeren, is er minder kunstmest en transport nodig. Productie van kunstmest en transport kosten veel energie.'

'Als we een groter deel van het geproduceerde voedsel daadwerkelijk consumeren, is er minder kunstmest en transport nodig. Productie van kunstmest en transport kosten veel energie.'

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank.

Energiebronnen verduurzamen

Ook al wordt energie steeds efficiënter benut, ook binnen de Rabobank zelf, energie blijft nodig. Daarom moeten energiebronnen steeds duurzamer worden, zegt Rüter. Wereldwijd heeft de Rabobank 3,2 miljard euro uitstaan aan financiering van duurzame energie-opwekking, wat 91 procent is van de totale Rabobankportefeuille aan energie-opwekking.

Windenergie heeft prioriteit. De Rabobank is een belangrijke financier van windmolens op land en op zee. Wereldwijd staat de Rabo in de top 10. In de Verenigde Staten, Canada en Nederland is de bank zelfs marktleider. Rüter: 'Windenergie is bij uitstek duurzaam. Natuurlijk leidt de bouw en plaatsing van een windmolen tot CO2-uitstoot. Na een half jaar draaien is die volledig gecompenseerd. Daarna draait de windmolen 15 tot 20 jaar positief.'

Lees meer: