Duurzaamheid in het hart van de klant en de bank

De klant moet zelf baat hebben bij duurzaamheid. Klanten en de Rabobank zijn steeds vaker partner bij duurzaam wonen of ondernemen. 'Verduurzaming landt in het hart van onze dienstverlening', signaleert Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank.

'Slim Verbouwen'-evenementen voor woningbezitters en aannemers, samenwerking tussen ondernemers om afvalstromen te beperken en hergebruik te stimuleren, verduurzaming van internationale voedselketens. Er is geen gebrek aan duurzaamheidsinitiatieven voor klanten van de Rabobank. 'Duurzaamheid is core business. Wij financieren met het spaargeld van onze spaarders en investeerders. De risico's die we lopen bij financiering, hebben vaak te maken met duurzame ontwikkeling bij klanten. Bezig zijn met duurzaamheid biedt kansen en helpt risico's te beheersen', stelt Rüter.

'Verduurzaming landt nu in het hart van onze dienstverlening', zegt Rüter. Sinds begin 2015 is de Rabobank binnen en buiten Nederland volop bezig met de invoering van 'Samen duurzaam sterker'. De klant moet er beter van worden, dat is de kern van de internationale duurzaamheidsstrategie van de Rabobank tot 2020. Daarop is de dienstverlening van de Rabobank gericht, of dat nu financiële oplossingen, adviezen of netwerkcontacten zijn.

Meer wooncomfort en lager energieverbruik

Op het vlak van energiebesparing in woningen maken klanten en de Rabobank meters. De Rabobank heeft in Nederland veel particuliere klanten met een eigen woning. Lokale Rabobanken in Nederland organiseren dit jaar enkele tientallen 'Slim verbouwen'-evenementen. Hier komen woningbezitters, financieel adviseurs van de Rabobank, lokale aannemers en energiedeskundigen bij elkaar. De woningbezitter komt te weten hoe hij zijn huis kan verduurzamen, hoe dat te financieren is en welke lokale aannemers en leveranciers daarin een rol kunnen vervullen. Rüter: 'Gemiddeld komen er 150 tot 300 mensen op zo'n event. Het is succesvol: leveranciers en aannemers gaan met concrete opdrachten naar buiten. Woningbezitters krijgen meer wooncomfort, krijgen een lagere energierekening en verminderen de CO2-uitstoot. Inmiddels blijkt ook dat huizen met een beter energielabel beter te verkopen zijn.'

Voordeel door beperken afvalstromen

Ook bij zakelijke klanten staat het directe, materiële voordeel voorop. Dat betreft niet alleen energiebesparing, maar ook het op een nieuwe manier kijken naar hergebruik van grondstoffen en het beperken van afvalstromen. Daarvoor organiseerde de Rabobank in Nederland afgelopen jaar de landelijke Circular Economy Challenge. De challenge leert dat bedrijven die zakelijk willen scoren met een lager grondstoffengebruik of minder afval, te maken hebben met een waaier aan praktische aandachtspunten. Deze landelijke verkenning wordt nu gevolgd door 15 regionale studies naar de vraag hoe bedrijven in de regio samen afvalstromen kunnen beperken en materialen kunnen hergebruiken. Rüter: 'We koppelen zakelijke klanten, onze relatiemanagers en externe experts op het gebied van circulaire bedrijfsvoering aan elkaar. De Rabobank heeft een groot marktaandeel in het bedrijfsleven en daardoor hebben we een groot netwerk dat we kunnen inzetten.'

Inpassen in bedrijfsplannen

Ook bij klanten in de landbouw en voedselvoorziening staat verduurzaming van de bedrijfsvoering op de agenda. Rüter: 'We geven prioriteit aan het verduurzamen van tien productieketens waarin wij veel klanten hebben. Denk aan rundvlees, koffie, palmolie, vis, suiker en zuivel. We zijn inmiddels betrokken bij acht internationale rondetafels, waar de belangrijkste spelers aan tafel zitten en uitstippelen hoe de productie kan met minder negatieve gevolgen voor het milieu, mensen en dieren. Wij brengen daar onze expertise in. Als Rabobank spannen wij ons in om dat te vertalen naar klanten, zodat zij verduurzaming kunnen inpassen in hun bedrijfsplannen.'

'Wij willen een betrokken maatschappelijke bank zijn, om vraagstukken samen met klanten op te lossen.'

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank.

Politie-agent of partner

Enthousiast is Rüter over deze beweging, al gaat het wat hem betreft nooit snel genoeg. Daarbij ervaart hij een dilemma. 'De buitenwacht dringt ons graag de rol op van politieagent richting onze klanten. Er zijn maatschappelijke organisaties die willen dat we onze zakelijke klanten verplichten om elk jaar de CO2-uitstoot met X procent te verminderen. Dat is niet de rol die de bank past. Bij de intake van een klant kijken we of deze voldoet aan onze minimumnormen. In die zin zijn we dan een politie-agent. Na acceptatie moet de klant blijven voldoen aan die minimumnormen, maar willen wij voor hem vooral een partner zijn, om samen te kijken hoe de klant slimmer en duurzamer kan opereren. We zijn daarom ook gestart met duurzaamheidsfoto's, waarmee we samen met de klant zijn duurzaamheidsprestatie periodiek in kaart brengen. Aan de hand daarvan praten we met de klant hoe het nog beter en slimmer kan. Dat is goed voor de klant en goed voor de maatschappij. Wij willen een betrokken maatschappelijke bank zijn, om vraagstukken samen met klanten op te lossen. Lucratieve business voor de klant en de bank met een positief maatschappelijk effect, dat is het beste wat er is.'