De toekomst van windenergie

De vraag is niet of energieproducenten straks alleen nog duurzame energie opwekken, maar welke duurzame energiebronnen ze kiezen. Meer dan 50 procent van de investeringen voor het vervangen van verouderde elektriciteitscentrales gaat al naar duurzame bronnen als zon en wind. In de wereldwijde financiering van grootschalige windmolenparken is de Rabobank één van de leidende partijen, vooral bij projecten op zee. De bank werkt hierbij nauw samen met lokale initiatiefnemers, bouwers en financiële partners als pensioenfondsen en verzekeraars.

Duurzame opwekking van stroom is onomkeerbaar

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de Rabobank. Daarom financiert de bank al sinds de jaren '90 windmolenprojecten. De bank heeft veel expertise opgedaan in het financieren van windmolenprojecten. Ze wordt wereldwijd gezien als één van de leiders in de financiering van grootschalige windparken en treedt daarom geregeld op als leider van consortiums waar verschillende banken aan deelnemen. De bank is specialist in het structureren en bouwen van financiële constructies die projecten financierbaar maken voor de betrokken partijen. Zulke constructies maken het mogelijk de projecten later door te verkopen aan institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Deze partijen zijn op zoek naar een acceptabel rendement tegen een beperkt risico. Vaak willen zij dan ook instappen wanneer de projecten operationeel zijn.

Nederlandse offshore-industrie

In de internationale markt voor windenergie is het Nederlandse bedrijfsleven goed vertegenwoordigd. Zo'n 60 à 70 Nederlandse klanten van de Rabobank, waaronder grote bedrijven in de offshore-industrie, zijn toeleveranciers voor de windmolenparken, vooral op zee. Wanneer de Rabobank een dergelijk project financiert, helpt zij daarmee dus indirect ook haar klanten in Nederland. De bank is inmiddels, behalve in Nederland, betrokken bij projecten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië, Frankrijk, België, de Verenigde Staten, India, Brazilië en Chili.

Bijdrage aan het Energieakkoord

Eind 2014 staat op het Nederlandse vasteland een windmolenpotentieel van ongeveer 2,5 Gigawatt. Volgens het Energieakkoord moet dat stijgen naar 6 Gigawatt in 2023. Als Nederlands marktleider in de financiering van windmolens levert de Rabobank een belangrijke bijdrage aan de groei van duurzame energieopwekking, zoals is afgesproken in het Energieakkoord. De bank speelde onder meer een leidende rol in het financieren van het grootste onshore windpark in Nederland, NOP Agrowind. Dit project in de Noordoostpolder heeft een vermogen van 195 Megawatt, waarmee het zo'n 180.000 huishoudens van elektriciteit kan voorzien. Daarnaast was de bank medefinancier van het eerste nearshore windpark, Westermeerwind. Dit windmolenpark heeft een capaciteit van 144 Megawatt, waarmee zo'n 130.000 gezinnen hun wasjes kunnen draaien en lampen laten branden.

Wereldwijd staat de Rabobank in de top tien van financiers van hernieuwbare energie, in de Bloomberg New Energy Finance League Table (2014).

 Bloomberg
Bedragen in miljoenen dollars
Rank Company name Count Credit Table Share (%)
1 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 24 2.696,87 7,81
2 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 34 2.031,80 5,98
3 Mizuho Financial Group Inc 28 1.907,27 5,52
4 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 24 1.594,52 4,62
5 European Investment Bank 10 1.523,69 4,41
6 Banco Santander SA 27 1.347,31 3,90
7 Societe Generale SA 12 984,65 2,85
8 KFW 12 984,65 2,85
9 Deutsche Bank AG 12 910,47 2,64
10 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 14 865,30 2,51

Transitie naar duurzame energie

Met het financieren van grootschalige windmolenparken draagt de Rabobank bij aan de transitie naar een duurzame energieproductie. Dat die er komt, is vrijwel zeker. Wel liggen er nog kleine gebreken om op te lossen. In de eerste plaats de opslag van door duurzame bronnen gegenereerde energie. Nu is het nog zo dat er meer energie is wanneer het bijvoorbeeld hard waait, maar consumenten en bedrijven willen natuurlijk ook energie kunnen afnemen op een windstille dag. Daarnaast is het stroomnet nog niet optimaal voor het transporteren van door wind opgewekte stroom. Zo laat bijvoorbeeld de verbinding tussen de windmolenparken aan de noordelijke Duitse kust en een zuidelijk gelegen stad als München te wensen over. Als het opslagprobleem wordt opgelost én de elektriciteitsnetten beter raken verbonden, zijn er weinig belemmeringen meer om windenergie een grote vlucht te laten nemen.

Natuurlijk gaan windmolens alleen het energieprobleem in de wereld niet oplossen. De uiteindelijke oplossing voor een wereld waarin alleen nog groene energie wordt geproduceerd, zal een combinatie zijn van meerdere duurzame energiebronnen, zoals biomassa, zon, getijdenstroom, waterkracht en wind. Kortom, de vraag is niet óf we alleen nog maar duurzame energie gaan opwekken, maar welke duurzame energiebronnen we daarvoor kiezen.

Spanningsveld

Bij windmolenprojecten ontstaat er soms een spanningsveld tussen economische en maatschappelijke belangen, bijvoorbeeld die van omwonenden. De Rabobank is hierin geen partij. Zij treedt enkel op als financier en is nooit de initiatiefnemer van een windpark – dat is een zaak van marktpartijen en de overheid. De bank hecht er wel veel waarde aan dat de bouw van een windpark wordt voorafgegaan door uitvoerige democratische processen, inclusief inspraakmogelijkheden. Voor de (mede)financiering van een windpark geldt dat de financieringsaanvraag moet voldoen aan de regels van het duurzaamheidsbeleid van de bank. Leidend daarbij is dat het project voldoet aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en vergunningsvereisten.

Lees meer