Verduurzaming klanten krijgt meer steun van Rabobank

Bestuurslid Berry Marttin over nieuwe duurzaamheidsbeleid

5 december 2014 - Burgers en ondernemers moeten het voortouw nemen in het versterken van leefgemeenschappen en het verduurzamen van de voedselproductie. Dat is de overtuiging van de Rabobank. Daarom gaat de bank haar klanten nog gerichter ondersteunen. ‘Duurzaamheid wordt nog nadrukkelijker een integraal onderdeel van onze dienstverlening’, zegt Rabobank-bestuurder Berry Marttin over ‘Samen Duurzaam Sterker’, de nota over de Rabo-bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020.

‘Duurzaamheid is essentieel voor het langetermijnsucces van bedrijven, van gemeenschappen en van landbouw en voedselvoorziening’, verwoordt Berry Marttin de visie achter ‘Samen Duurzaam Sterker’. De voorbeelden daarvan ziet hij elke dag: 'Burgers en bedrijven die kosten besparen door investeringen in duurzaamheid, gemeenschappen die beter functioneren omdat mensen samen de zorg of energievoorziening organiseren en voedselproductie die plaats kan vinden met minder land en minder grondstoffen.'

Mensen hebben zelf duurzame ideeën

Die verduurzaming begint bij de mensen zelf. ‘Of het nu gaat om burgers of ondernemers, zij hebben vaak de ideeën en hebben er zelf ook belang bij. Denk aan economisch rendement en aan meer welzijn en welvaart in gemeenschappen. Daar hebben mensen profijt van en dat is uiteindelijk ook goed voor ons als bank. Vanwege dat grote belang gaan wij er nog meer energie in steken’, stelt Marttin.

Versterken en versnellen

Ook al ligt het initiatief bij burgers en ondernemers zelf, de Rabobank kan als bank duurzame ontwikkeling versterken en versnellen. Wat doet de Rabobank vandaag de dag al? Een bloemlezing:

  • de Rabobank is in Nederland de grootste bank in groen sparen, beleggen en financieren
  • de Rabobank stimuleert innovatie en de circulaire economie 
  • lokale banken brengen consumenten, installateurs en aannemers bij elkaar op Slim Verbouwen-evenementen
  • wereldwijd ontwikkelt en deelt de Rabobank kennis over het verduurzamen van landbouw en voedselproductie met boeren en andere belanghebbenden.

Voorrang voor duurzame koplopers

De komende jaren wil de Rabobank de klanten nog nadrukkelijker ondersteunen in verduurzaming. Daarom start de bank concrete activiteiten om klanten te helpen om hun ambities waar te maken. Zo zal de Rabobank komen met nieuwe financiële oplossingen voor koplopers op het gebied van duurzame ontwikkeling. Marttin: ‘Duurzame koplopers krijgen voorrang bij financiering. Ook zullen we de omvang van de dienstverlening aan koplopers verdubbelen. En er komen nieuwe producten met een directe relatie tussen spaarders en beleggers en innovatieve duurzame bedrijven.’

‘Er komen nieuwe producten met een directe relatie tussen spaarders en beleggers en innovatieve duurzame bedrijven’

Berry Marttin, raad van bestuur Rabobank

Innovaties financieren

Koplopers en hun innovaties zijn van belang voor verdere verduurzaming, maar het is vaak niet eenvoudig om innovaties gefinancierd te krijgen. Daarom is de Rabobank in Nederland een innovatiepunt gestart dat ondernemers ondersteunt bij het vinden van financieringsoplossingen voor innovatieprojecten. Ook is er in Nederland sinds 2002 de Herman Wijffels Innovatieprijs om innovaties te bekronen, in de sectoren ‘circulaire economie’, ‘food & agri’ en ‘zorg & welzijn’.

Voorbeeldprojecten duurzame landbouw

In landbouw en voedsel zet de Rabobank in op een actieve bijdrage aan het wereldwijd, versneld verduurzamen van productieketens, zoals voor rundvlees, soja en palmolie. Belangrijk daarvoor zijn partnerschappen met klanten en maatschappelijke organisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, om kleinschalige, ambitieuze voorbeeldprojecten uit te voeren. Ook zal de Rabobank intensiever aanhaken bij de zogenoemde rondetafels voor duurzame productie.

Duurzaamheidsfoto zakelijke klant

De Rabobank hanteert duurzaamheidscriteria voor zakelijke klanten en gaat die inzichtelijk maken met zogenoemde duurzaamheidsfoto’s. Daarop ziet een zakelijke klant waar hij of zij staat op bepaalde aspecten van duurzaamheid. Marttin: ‘Aan de hand van de klantfoto kunnen we met klanten in dialoog en adviseren we hoe het beter kan. Daarmee willen we ondernemers stimuleren hun duurzaamheidsprestaties jaarlijks te verbeteren. Meestal gaat dat gepaard met verbetering van het financieel-economisch rendement. Wij ervaren in de praktijk dat klanten op deze manier stapsgewijze verbetering realiseren.’

Transparantie over verbetering

Dat betekent in de praktijk dat er ook klanten zijn die niet voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de bank. Marttin: ‘Wij zullen transparant zijn over het percentage van de financieringen dat tijdelijk niet aan het duurzaamheidsbeleid van de bank voldoet, waarom dat zo is, wat we hieraan doen en hoe het percentage zich ontwikkelt.’

Lees meer

Samen x Duurzaam = Sterker