Duurzame koploper verdient stimulans

Verduurzaming is belangrijk voor midden- en kleinbedrijf

Duurzame ontwikkeling van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf begint bij koplopers, bij bedrijven die op een vernieuwende manier hun bedrijfsvoering duurzamer maken. Deze koplopers vragen om een duwtje in de rug, met specifieke financiële producten. Samen met partners biedt de Rabobank die aan.

Voor niets gaat de zon op, ook in het land van duurzaamheid. 'Ondernemers die voorop lopen met een positieve duurzame bijdrage, vragen om specifieke financiële producten voor de verdere duurzame ontwikkeling van hun bedrijf. Dat er zulke financieringsvormen zijn, voelt voor hen ook als erkenning voor de rol die ze pakken als speler in de voorhoede', zegt Marcel Gerritsen, bij de Rabobank verantwoordelijk voor het financieren van zakelijke klanten in Nederland. De behoefte signaleert hij in de breedte van het midden- en kleinbedrijf, van winkels en recreatie tot gezondheidszorg en veehouderij.

'In elke sector is zo'n vijf procent van de bedrijven voorloper in duurzaamheid. Deze koplopers steken hun nek uit, komen met nieuwe ideeën en integreren milieuzorg, eerlijke handel, dierenwelzijn of andere maatschappelijk belangen in hun bedrijfsvoering', zegt Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank. 'Koplopers fungeren als rolmodel voor het grote peloton. Je ziet overal in het bedrijfsleven: wat de voorhoede doet, wordt vroeger of later praktijk voor veel meer bedrijven. Uiteindelijk is het zo dat wanneer bedrijven duurzamer worden, ze beter tegen een stootje kunnen. Dat is ook goed voor ons als bank.'

Aantoonbaar duurzaam

Voor de duurzame koplopers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft de Rabobank in november 2015 een lening met rentekorting van de Europese Investeringsbank (EIB) geïntroduceerd. De EIB stelde 50 miljoen euro beschikbaar voor Rabobank-klanten die kunnen aantonen dat ze al flinke stappen hebben gezet op het gebied van duurzaamheid. Maatgevend is een lijst van 37 bestaande duurzaamheidskenmerken, waarvan een bedrijf er minstens één moet hebben. Denk aan de 'CO2-prestatieladder' (CO2-uitstoot terugdringen), het 'Beter Leven'-kenmerk (diervriendelijk geproduceerd vlees), 'BREEAM' (duurzame gebouwen), 'Milieuthermometer zorg' (duurzame bedrijfsvoering in zorginstellingen) of het 'Eko-keurmerk' (biologische producten). 'Alle geselecteerde keurmerken gaan over duurzaamheid in de kern van de bedrijfsvoering. De keurmerken reiken verder dan de wettelijke eisen en er vinden daadwerkelijke controles plaats op de bedrijfsvoering', legt Rüter uit.

Flink bedrag

Wat de Rabobank betreft, blijft het niet bij de eerste 50 miljoen euro voor de Impactlening. '50 miljoen euro voor duurzame koplopers is een flink bedrag en de rentekorting is stevig, vergeleken met soortgelijke regelingen die er zijn voor het hele midden- en kleinbedrijf. Ook als we deze eerste 50 miljoen euro aan EIB-gelden hebben toegekend, willen we met financiering een brede groep duurzame koplopers blijven stimuleren. Daar werken we hard aan', zegt Gerritsen.

Aanvulling op groenfinanciering

De Impactlening is een aanvulling op de zogenoemde groenfinanciering, waarvan de Rabobank in Nederland de grootste aanbieder is. Tarieven van de groenfinanciering zijn aantrekkelijk. Bedrijven moeten wel voldoen aan strenge voorwaarden van de Nederlandse overheid. Rüter: 'Voor het stimuleren van duurzaam ondernemen hebben we groenfinanciering en de Impactlening allebei nodig. De Impactlening kent wat minder strenge voorwaarden dan de groenfinanciering en staat open voor ondernemers in meer sectoren. De absolute top in duurzaamheid gaat voor de groenfinanciering en heeft daarmee, over een periode van tien jaar gezien, de aantrekkelijkste tarieven. Meteen na de groenfinanciering volgt de Impactlening voor een brede groep koplopers in meer sectoren.’ Bedrijven mogen de Impactlening gebruiken voor financiering van al hun bedrijfsactiviteiten, terwijl de groenfinanciering alleen bedoeld is voor vaste activa, zoals gebouwen en machines. De meeste groenfinanciering is dan ook voor groenlabel kassen, biologische boerderijen, duurzame gebouwen, windmolens en installaties voor geothermie.

Geld voor goed bedrijfsplan

Dat de Rabobank voor de financiering van duurzame koplopers samenwerkt met andere partijen, zoals de Europese Investeringsbank en de Nederlandse overheid, past bij de nieuwe aanpak van de Rabobank voor het financieren van het midden- en kleinbedrijf. Marcel Gerritsen: 'Wat telt voor ondernemers, is dat er geld is voor een goed bedrijfsplan. Wij helpen de klant daarbij. Dat kan zijn met bancaire financiering door de Rabobank, maar ook door bij partners in ons netwerk financieringsoplossingen te vinden voor goede plannen van ondernemers. Dat doen we al langer met de groenregeling van de Nederlandse overheid en dat doen we nu met de Europese Investeringsbank voor een breder palet aan duurzame koplopers. Daardoor kunnen deze klanten verder. Dat telt voor deze klanten en dat is goed voor het hele Nederlandse midden- en kleinbedrijf.'