Groen, groener, groenst

VOF Dogterom in Oude-Tonge is een van de grootste bollentelers op Goeree-Overflakkee. Paul Dogterom runt het bedrijf samen met zijn broer. Eind 2010 kreeg Paul een telefoontje van huisbankier de Rabobank. Of ze mee wilden doen aan een pilotproject voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. En om daar per saldo geld aan over te houden. Daar hadden ze wel oren naar. Da's immers twee vliegen in één klap. Duurzaam ondernemen en geld verdienen.

Energieke Regio versnelt verduurzaming van bedrijven

'We zijn eigenlijk altijd bezig om de bedrijfsvoering duurzaam te verbeteren en te kijken of er ergens nog wat te halen valt', zegt Paul Dogterom. 'Daarom leek het ons een goed idee hieraan mee te doen.' Het project Energieke Regio brengt lokale partijen samen om duurzamer te ondernemen. Daarbij wordt een bedrijf doorgelicht door experts om te kijken of er winst kan worden behaald uit aanpassingen in installaties, verlichting, regeltechniek, bouwkosten, energiecontracten en fiscale voordelen.

Tijd voor koffie

'Daar kwamen best verrassende dingen uit, zaken waar je zelf niet zo snel aan denkt', aldus Dogterom. Hij noemt het voorbeeld van de koffieautomaat in de bedrijfskantine. 'Die staat de hele week te draaien, inclusief het weekend, terwijl niemand er dan gebruik van maakt. De oplossing is simpel: zet er een tijdklok tussen. Nu gaat ie 's middags om 5 uur uit en 's morgens om 7 uur weer aan. Zo'n uitgave heb je in een maand terugverdiend en levert veel besparingen op.' Een ander voorbeeld is de verlichting. 'Voorheen kwam het voor dat het licht de hele dag brandde in een ruimte waar niemand kwam. Nu hebben we op de meeste plekken een bewegingssensor geplaatst, zodat het licht uitgaat als er niemand aanwezig is.'

Zelf energie opwekken

Naast zulke relatief kleine ingrepen, adviseerde Energieke Regio over investeringen met een grotere impact: het zelf opwekken van groene energie. Dogterom heeft inmiddels twee vestigingen waar zonnepanelen op het dak liggen. Dogterom: 'De stroom die we hiermee opwekken, is voor onze energieleverancier. We produceren dus groene energie voor het stroomnet en krijgen daarvoor betaald. Het bedrag dat we ontvangen, verrekenen we met de stroom die wij afnemen van onze leverancier. Per saldo levert dat ons geld op.'

Rabobank vraagt klanten mee te doen

Net als de klant, slaat de Rabobank twee vliegen in één klap. Klanten worden er financieel beter van en het project draagt bij aan verduurzaming, een stokpaardje van de bank. De Rabobank heeft een aanjagende rol binnen het project. Ze vraagt ondernemers uit haar netwerk, die positief staan tegenover verduurzaming, om mee te doen. 'Voor ieder project kijken we of we de projectkosten dragen of dat we afspraken kunnen maken over cofinanciering met lokale overheden of andere fondsen', zegt Jan Verhage van Rabobank Goeree-Overflakkee. 'Daarnaast faciliteren we evenementen en bijeenkomsten rond Energieke Regio.'

'Per saldo levert het ons geld op.'

Paul Dogterom

Van één naar honderd

Op Goeree-Overflakkee zijn inmiddels ruim veertig bedrijven en instellingen verduurzaamd met behulp van Energieke Regio. Samen gaven zij ongeveer € 3 miljoen uit aan besparende middelen voor onder andere isolatie, het opwekken van energie en klimaatbeheersing. Verhage: 'Het is de bedoeling dat ook andere regio's ermee van start gaan. Die zetten dan een eigen Energieke Regio-organisatie op, ondersteund door het centrale kernteam van Stichting Energieke Regio, in nauwe samenwerking met lokale overheden, ondernemersverenigingen en lokale Rabobanken. Het streven is om in 2020 honderd Energieke Regio's te hebben.'

Hoe werkt Energieke Regio?

Lokaal gevestigde, onafhankelijke adviseurs verrichten bij elk deelnemend bedrijf metingen, waarmee de ondernemer inzicht krijgt in de manier waarop hij omgaat met energie. Aandachtspunten zijn onder meer verlichting, onzichtbaar energieverbruik (sluipverbruik) en de toepassing van zonnepanelen. De adviseurs van Energieke Regio kijken ook naar de terugverdienperiode en een kostenraming. Bij het advies horen juridische en financiële tips, zoals de mogelijkheid een energiesubsidie aan te vragen bij de overheid. Lokale ondernemers zorgen voor de uitvoering, onder het motto 'local for local'. Gemiddeld kunnen de deelnemers hun investeringen in 2 à 4,5 jaar terugverdienen.

Eén voor allen, allen voor één

De partijen die betrokken zijn bij Energieke Regio zijn architectenbureau Casa Ratsma (initiator van het project), stichting Energieke Regio, gemeente Goeree-Overflakkee, lokale ondernemers, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rabobank Goeree-Overflakkee.

Meer lezen?

Website Energieke Regio