Nooit te oud om te leren

Als een klant zijn leven lang naar hetzelfde bankkantoor gaat om bankzaken te doen, dan voelt het vreemd als de deuren van dat kantoor voorgoed sluiten. Dat is tegelijk het moment om het gemak van internetbankieren te leren kennen. Bankieren kan immers gewoon thuis, op de bank.

Rabobank Utrecht helpt senioren met online bankieren

'Voor veel zaken hoef je tegenwoordig niet meer naar een bankkantoor te komen', zegt Esther Vinke, seniorenadviseur bij Rabobank Utrecht. 'Veel klanten weten dat al, maar sommige ouderen krijgen dat niet mee omdat zij niet op internet zitten. Wij geven daarom één-op-één cursussen om hen op weg te helpen met internetbankieren. Ervaring met computers is niet nodig, we kunnen bij nul beginnen. Het is belangrijk dat klanten ervaren wat het gemak van internetbankieren is.'

Zelfstandig blijven bankieren

Naast de één-op-één cursussen organiseert Rabobank Utrecht seniorenevents, die gericht zijn op het zelfstandig blijven bankieren van ouderen. 'Daar is onder 70-plussers veel animo voor', aldus Vinke. Alle ouderen zijn welkom, of ze nou wel of geen ervaring hebben met computers of mobieltjes. Zij krijgen op de bijeenkomst informatie over computercursussen, veilig internetbankieren, de Rabo Bankieren App en het gemak van online diensten. Zeker na zo'n bijeenkomst worden mensen enthousiast om te gaan internetbankieren en schrijven zij zich vaak voor een cursus in.'

Langsgaan bij de klant

Rabobank Utrecht werkt ook samen met Klikstart, een stichting die jongeren inzet om computerles aan ouderen te geven. 'Voor senioren zonder computerervaring is dit erg nuttig, zegt Vinke. 'Wij haken bij de laatste les aan en geven voorlichting over veilig bankieren en internetbankieren.'

Langsgaan bij klanten om bankzaken te regelen is ook mogelijk. Vinke: 'Bij de klant thuis kunnen we veel dingen regelen. Als iemand twee lijnbussen moet nemen om een overeenkomst te tekenen, of een pas wil laten deblokkeren, dan zeggen we echt niet: kom maar langs bij de bank. Dan gaan we naar de klant toe en helpen we hem daar met zijn bankzaken. Zo verplaatsen we het bankkantoor heel eventjes naar het huis van de klant.'

Uitbuiting tegengaan

Een belangrijk punt van aandacht bij ouderen klanten is het risico van uitbuiting. Vinke: 'We hebben nauw contact met de hulpverleners van Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en uitbuiting, die bij veel senioren over de vloer komen. Wij wisselen kennis met hen uit waar de ouderen wijzer van worden, bijvoorbeeld tips over hoe je financiële uitbuiting kunt herkennen.'

Seniorevenement Utrecht, 26 augustus 2015