Jongeren

Kinderen krijgen van jongs af aan mee hoe de digitale wereld eruit ziet. Maar geld handje contantje uitgeven in de echte wereld leren zij niet op een mobiel of tablet. Daarom helpt de Rabobank hen om verantwoord met geld om te gaan. Ook luistert de bank naar wat jongeren willen, sponsort leerzame evenementen en creëert kansen voor hen om een plek in de maatschappij te veroveren.

Geldwijs maken

Jong geleerd, is oud gedaan. Dat geldt ook voor hoe je met geld omgaat. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd leren omgaan met geld, later minder vaak in de financiële problemen komen. Daarom draagt de Rabobank op verschillende manieren bij aan financiële bewustwording onder jongeren.

Bank voor de Klas

Elk jaar organiseert de Rabobank samen met andere banken en de Nederlandse Vereniging van Banken de Week van het Geld. De week is bedoeld om sparen en verantwoord omgaan met geld onder kinderen te stimuleren. Dit doen de banken onder andere met het programma 'Bank voor de klas', een lesprogramma over omgaan met geld voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Bankmedewerkers treden op als gastdocent in die week.

Baas over eigen geld

B.O.E.G. is de jongerenwebsite van de Rabobank met informatie over omgaan met geld. Jongeren kunnen op de site terecht met vragen over geld verdienen, geld uitgeven en geld besparen. De bank helpt hen op weg met handige tips en tricks en zij kunnen hun inkomsten en uitgaven vergelijken met leeftijdgenoten.

KidsGeldwijs App

Met de KidsGeldWijs App van de Rabobank leren kinderen dat zij eerst moeten sparen voor zij geld kunnen uitgeven. En dat je geld kunt verdienen door bijvoorbeeld klusjes te doen.

Lespakket 'Leren omgaan met geld'

Het lespakket 'Leren omgaan met geld' geeft kinderen inzicht in onderwerpen als sparen en digitaal geld. De stof sluit aan op het reguliere lespakket van het basisonderwijs. KlasseTV, een educatieve portal voor het basisonderwijs, ontwikkelde dit in samenwerking met de Rabobank.

Gamen kinderen 640

Sponsoring

De Rabobank sponsort talloze projecten met maatschappelijke relevantie voor kinderen. Over de rol van geld in hun en andermans leven, maar ook over andere zaken die hun leven kunnen verrijken.

Theater

Omgaan met geld is het thema van de interactieve jongerenvoorstelling Crisis over drie jongeren die sores hebben met geld. De spelers zoeken samen met het publiek de grenzen én mogelijkheden op van geld. De Rabobank ondersteunt dit initiatief onder andere tijdens de Week van het Geld.

KidsMuseumWeek

In de herfstvakantie kunnen kinderen tot 12 jaar terecht in een groot aantal musea waar speciale activiteiten hen op een creatieve manier kennis laten maken met kunst en hun eigen fantasie. Dat gebeurt onder de vlag van de KidsMuseumWeek, een gezamenlijk initiatief van de Rabobank en de Museumvereniging.

FanDag

Jonge sportfans kunnen hun idolen ontmoeten tijdens de speciale FanDagen, die de bank organiseert met de succesvolle sporters die de Rabobank sponsort. Zoals de Nederlandse heren- en dameshockeyteams en de paardrijdéquipe, die medailles verzamelden op de Olympische Spelen.

Lees meer over sponsoring

Jongerenraden

Als coöperatie kent de Rabobank geen aandeelhouders, maar leden. Zij denken en beslissen mee over de koers van de bank. Veel lokale Rabobanken hebben een Jongerenraad, waar jeugdige Raboleden hun stem kunnen laten horen.

Rabobank Vallei en Rijn

'Het vertrekpunt voor een Jongerenraad is de leefwereld van de jongeren, in plaats van de ambities van de Rabobank. Vijf keer per jaar komt de Jongerenraad bijeen om vragen te bespreken, zoals: Wat moet de bank doen voor jongeren? Waarvoor heb je een bank nodig? Hoe kunnen we onze dienstverlening verbeteren? Aan welke maatschappelijke projecten vind jij dat we een bijdrage moeten leveren?'

Rabobank Noord-Kennemerland

'De leden van de Jongerenraad zijn onze ambassadeurs en adviseurs. Daarnaast hebben ze een waardevolle 'antennefunctie'. Door hen weten wij beter wat er leeft onder jongeren op het gebied van financiën.' Marjorie Hopman, lid van de Jongerenraad: 'De Rabobank is bijzonder door haar coöperatieve grondslag. Dit vertaalt zich in een zichtbare betrokkenheid met de maatschappij. Met name deze betrokkenheid spreekt mij aan. Samen met de andere leden probeer ik dit onder de aandacht te brengen van jongeren in onze regio.'

Rabobank Groene Hart Noord

'Jongeren zijn belangrijk voor onze bank, zij zijn immers de leden van de toekomst. Daarom willen wij graag weten wat er speelt in hun leefwereld van jongeren, om zo de relatie te versterken. Hoe kom je erachter wat jongeren bezig houdt? Simpel, door met ze in gesprek te gaan.'

Raad van kinderen

De Rabobank is via de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een deelnemer aan het initiatief 'de Raad van kinderen', waarbij de banken enkele kinderen op bezoek kregen die met hen in gesprek gingen over de toekomst van banken.

Lees meer op de site van de NVB

Kansen op werk creëren

Van stageplaatsen tot netwerken, op diverse manieren levert de Rabobank haar bijdrage aan het versterken van de positie van jongeren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Lokale Rabobank Utrecht zette bijvoorbeeld haar handtekening onder het Nederlandse Werkakkoord, een intentieverklaring van werkgevers om de kans op werk voor jongeren te vergroten. Rabobank Leiden-Katwijk geeft gastlessen en organiseert netwerkbijeenkomsten voor 'Move Your Skills', een initiatief dat studenten en bedrijfsleven in contact brengt.

Veel ondernemers in de regio Helmond geven aan dat ze vaak moeilijk aan goed gemotiveerd en gekwalificeerd personeel kunnen komen. Kennisinstellingen op hun beurt zeggen dat ze onvoldoende studenten kunnen plaatsen en dat ze de kennis die bij bedrijven ligt, beter willen ontsluiten. De oplossing: dicht de kloof tussen bedrijfsleven aan de ene kant en studenten en onderwijsinstellingen aan de andere kant. Helmond Stagestad zoekt daarom naar betere samenwerking op het gebied van stages, praktijkopdrachten, advieswerk en contractonderzoek.

Selfie 640

Rabobank Foundation

Investeren in mensen die hard werken om op eigen benen te staan en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat is wat de Rabobank Foundation, het maatschappelijke fonds van de Rabobank Groep, voorstaat met haar steun aan verschillende jongerenprojecten.

The Colour Kitchen is een van die projecten, voor jongeren, die lijden aan autisme of een gedragsstoornis hebben. Met het opleidingsprogramma 'Colour Your Dreams' leren deze jongeren het horecavak met hulp van leermeesters en coaches.

Producten en diensten

Een eigen bankrekening is voor jongeren een eerste stap op weg naar zelfstandigheid. Met de Rabo TopKidRekening sparen kinderen vanaf hun vierde jaar op een eigen rekening, bijvoorbeeld voor een ridderkasteel of een spelcomputer. Zo leren ze spelenderwijs omgaan met zakgeld en verjaardagsgeld.

Met de Rabo JongerenRekening kunnen jongeren van 9 tot 18 met een eigen bankpas pinnen en betalen. Zo worden zij baas over hun eigen kleine vermogen, dat binnenkomt als zakgeld, kleedgeld of loon van een bijbaantje.

Het Rabo StudentenPakket is een gratis betaalpakket voor studenten aan het mbo, hbo of de universiteit. Hiermee kunnen zij hun bankzaken regelen via internet of mobiel. Hun bankpas kunnen ze gebruiken in binnen- en buitenland.

Agricultura 1

Braziliaans toneelstuk

Ook buiten Nederland organiseert de bank veel voor kinderen. Zo steunt Rabobank Brazilië een theatervoorstelling over voedselzekerheid. Meer dan vijfduizend kinderen op Braziliaanse plattelandsscholen zagen inmiddels het toneelstuk 'O Guardiao da Agricultura', de beschermer van de landbouw. De theatermakers hopen met het toneelstuk bij de kinderen het eerste zaadje te planten van een nieuw bewustzijn: zij bepalen de toekomst.

Bekijk de fotoreeks