Zonder financiering geen handel

Klimaatveranderingen en valutaschommelingen hebben impact

Je staat er vaak niet bij stil. Dat mensen in China koken met olie die komt van sojabonen uit Brazilië. Dat Starbucks haar koffiebonen uit Ethiopië haalt, maar ook dat het katoen uit jouw t-shirt uit Zambia afkomstig is. Grote stromen van deze zogenoemde commodities vinden hun weg over de wereld. Hoe werkt dat? En hoe is de Rabobank betrokken?

Landbouwgrondstoffen en voedingsmiddelen, zoals koffie, granen en suiker, reizen de hele wereld over. Want de regio's waar boeren veel produceren, zijn vaak niet dezelfde als de gebieden waar veel consumenten wonen. Denk aan Brazilië, een dunbevolkt land, met een grote productie van sojabonen en veel export naar bijvoorbeeld Azië. Of denk aan koffiebonen: veel consumenten wonen in westerse landen, waar ook branderijen staan. De koffiebonen komen veelal uit Afrika en Zuid-Amerika.

Handelsgeest

Grote handelsfirma’s kopen goederen in bulk op en verhandelen deze over de hele wereld. Zij hebben te maken met logistieke, administratieve of financiële belemmeringen om hun producten over de hele wereld te verkopen. Zo moet de kwaliteit van de goederen gewaarborgd zijn. Zijn de goederen die aan boord van een schip geladen worden ook echt de gekochte kwaliteit? Maar ook, gaat de afnemer daadwerkelijk betalen zodra het schip met de goederen in de haven aanmeert? Dit is een activiteit waar Nederlanders al eeuwen om bekend staan. Nu ligt de tijd van de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, al weer enkele honderden jaren achter ons, maar het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, van productie en behoefte, wereldwijd, vraagt om handelsgeest.

200 specialisten

De Rabobank heeft een speciaal team voor de financiering van deze handelsstromen: Rabobank Trade & Commodity Finance. Dit team, dat wereldwijd bestaat uit zo'n 200 specialisten, is elke dag bezig om klanten daarbij te ondersteunen. De Rabobank kent zowel producerende partijen als afnemers. De Rabobank financiert de grondstoffen die onderweg zijn en biedt handelsfirma's oplossingen om financiële risico’s te beperken. Gedurende het transport monitoren specialisten van Trade & Commodity Finance de goederen: waar ze zich bevinden, bijvoorbeeld in schepen of in opslag, en in welke staat zij verkeren. Een specialistische taak, die veel expertise en productkennis vereist.

80 marktanalisten

De agrikennis zit bij de Rabobank in het DNA. Rabobank Food & Agribusiness Research telt zo'n 80 analisten die zich dag in, dag uit bezig houden met de ontwikkelingen in de internationale markten voor landbouwproducten en voedingsmiddelen. Iedere analist heeft een specialisatie, variërend van zuivel, fruit en vis tot suiker, koffie, cacao en granen. Zij volgen het nieuws, spreken wereldwijd met klanten, zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en zien kansen in de markt. De Rabobank deelt deze inzichten met klanten, bijvoorbeeld in bijeenkomsten en via rapporten.

De grondstoffenhandel gaat verder dan alleen agri en de activiteiten van de Rabobank. Om voedsel te produceren is ook energie nodig, daarvoor wordt gehandeld in bijvoorbeeld olie en gas. En zijn er metalen nodig om fabrieken of machines te bouwen, dus is er een handel in metalen zoals ijzer, koper, aluminium. Ook al is de Rabobank een food- en agribank, ze is ook actief in de wereldwijde handel in energie en metalen.

Prijsschommelingen

De handel in commodities is erg onderhevig aan prijsschommelingen. Jasper van Schaik, Global Head Trade & Commodity Finance, zegt: 'De markt is al enige tijd turbulent, doordat bijvoorbeeld oogsten mislukken, klimaatveranderingen de oogst beïnvloeden, en er sprake is van overproductie, valutaschommelingen en lage olieprijzen. Dit alles vertaalt zich in uitdagende marktomstandigheden, waarbij wij het als onze verantwoordelijkheid zien om onze klanten hier zo goed mogelijk doorheen te loodsen.'

Invloeden op marktprijzen

Er zijn veel factoren van invloed op de marktprijzen van grondstoffen. De fluctuerende vraag naar een bepaalde grondstof kan invloed hebben op de prijs. Wanneer er sprake is van een groot aanbod door overproductie, dan wordt de marktprijs lager. Het klimaat heeft daar invloed op. In 2015 hadden verschillende landen in Zuid-Amerika last van het klimaatfenomeen El Niño. Daardoor kunnen bepaalde oogsten minder opleveren en andere grondstoffen juist meer oogst opleveren. Ook valutakoersen beïnvloeden de internationale concurrentieverhoudingen, doordat aanbod uit de ene regio in verhouding goedkoper wordt dan producten uit andere regio's. De devaluatie van een aantal valuta's, zoals de Russische roebel, de Braziliaanse real en de Argentijnse peso, maakte dat een aantal grondstof producerende landen aanzienlijk meer concurrentie had dan anders.

Erkenning

Rabobanks kennis van de markt, meerjarige relaties met klanten en het wereldwijde netwerk blijft niet onopgemerkt. Het gerenommeerde Engelse zakenblad Trade Finance heeft de Rabobank erkend als ‘Best Commodities Finance Bank 2016’ in de Global awards categorie. Een jury van onafhankelijke respondenten uit de internationale handel beoordeelde een shortlist van banken, actief in de sector. In de voorgaande jaren was Rabobank al de winnaar van de Best Soft Commodities Award, wat staat voor de handel in producten zoals cacao, granen, katoen, koffie en suiker. Met de Best Commodities Finance Bank Award wordt de Rabobank nu ook erkend als wereldwijd marktleider in de zogeheten Metals & Energy commodities.