Platform voor food & agri-bedrijven, investeerders en start-ups

Slimmer meer voedsel produceren met minder ecologische impact. En de combinatie tussen voeding en gezondheid. Deze onderwerpen staan centraal tijdens F&A Next 2017 op 17 en 18 mei. Geïnteresseerde bedrijven, start-ups en investeerders op het gebied van food & agri kunnen zich hiervoor aanmelden.

‘De food & agri-sector staat voor een stevige uitdaging. Men moet slimmer produceren om hogere opbrengsten te realiseren, tegemoet komen aan veranderende consumentenpatronen en tegelijkertijd de ecologische impact verminderen’, zegt Jeroen Leffelaar, Managing Director, Large Corporates Food & Agri bij de Rabobank. ‘Er is echter geen “one size fits all” oplossing. Er zijn verschillen per gewas, geografie en op bedrijfsniveau. Tegelijkertijd merken we nu al de gevolgen van de klimaatverandering en de afnemende hoeveelheid landbouwgrond per hoofd van de bevolking. Daarom gaan we tijdens F&A Next in op de geleidelijke overgang naar “smart farming”, waarbij de sector hightechsystemen en datatechnologie inzet. Dat doen we vanuit verschillende perspectieven. Zo delen agrariërs hun uitdagingen en mogelijke oplossingen.’

Gezondheid en vitaliteit

Naast de behoefte aan meer en slimmer geproduceerd voedsel, ligt er voor de food & agri-sector een uitdaging op het gebied van preventie en gezondheid. De toenemende koopkracht, verstedelijking en ‘verwesterlijking’ van de voedselconsumptie hebben gevolgen voor het consumentengedrag en daarmee de gezondheid en vitaliteit van mensen. Leffelaar: ‘Inmiddels kampen wereldwijd zo’n twee miljard mensen met overgewicht. Bij een derde van hen is zelfs sprake van obesitas. Dit heeft een enorme impact op de ziektekosten, productiviteit en het algemene welzijn van mensen. De voedselindustrie kan hierin een belangrijke rol spelen door gezondere en op maat gesneden producten te bieden. Er zijn tal van innovaties op snijvlakken als voedsel en preventie of voedsel en medische behandeling. Tijdens F&A Next belichten we de huidige stand van zaken, bediscussiëren we innovaties en gaan we dieper in op de juridische uitdagingen rond voeding en gezondheid.’

Gemene deler

F&A Next is een internationaal platform voor investeerders, start-ups en scale-ups op het gebied van food & agri. Rabobank, Startlife en Wageningen University & Research organiseren het evenement om disruptieve innovatie en ondernemerschap te stimuleren. Jan Meiling, Innovatiemanager bij Wageningen University & Research: ‘Multinationals en start-ups hebben elkaar nodig. Multinationals willen op de hoogte blijven van wat er zich afspeelt in het innovatieve landschap en zoeken naar manieren om start-ups bij hun innovatiestrategieën te betrekken. Start-ups op hun beurt hebben op enig moment in hun ontwikkeling een corporate partner nodig. Deze afhankelijkheid zorgt voor een gemene deler die innovatie in food & agri een sterke stimulus geeft.’

Internationaal podium

Tijdens F&A Next zijn meer dan honderd internationale venture capital- en corporate venture-fondsen aanwezig, net als diverse vertegenwoordigers van de grootste internationale food & agri-bedrijven. F&A-start-ups en investeerders ontmoeten elkaar tijdens pitchsessies, bedrijfspresentaties, netwerkmomenten en één-op-één gesprekken.
Meiling: ‘In ons programma zetten we de meest relevante maatschappelijke en economische thema’s voor het voetlicht. We halen bovendien het pitchconcept FoodBytes! naar Nederland. Daarmee bieden we start-ups een solide internationaal podium om hun innovaties te pitchen.’

Inschrijven

Start-ups die geïnteresseerd zijn om te pitchen, kunnen zich inschrijven via www.fanext.com. Dat geldt ook voor food en agri bedrijven en investeerders die een partnership met F&A Next willen ontwikkelen of het event willen bijwonen.